Advisory Boardin rakentaminen ja hyödyntäminen kasvuyhtiössä

Advisory Boardin rakentaminen ja hyödyntäminen kasvuyhtiössä

Mikä on Advisory Board, kenelle se sopii ja miten eri tavoin sitä voi hyödyntää? Boardman Grow jäsentilaisuudessa keskusteltiin teemasta Advisory Boardin rakentaminen ja hyödyntäminen kasvuyhtiössä kahden asiantuntijan johdolla.  

“Kaikki lähtee aidosta halusta ja tarpeesta saada ulkopuolisia näkemyksiä” 

Tarja Ilvonen, Inhunt Groupin Senior Headhunter ja InHunt Boards Oy:n toimitusjohtaja

Tilaisuuden avasi Tarja Ilvonen, Inhunt Groupin Senior Headhunter ja InHunt Boards Oy:n toimitusjohtaja. Hän kertoi InHunt Boards Oy:n rakentamasta Advisory Board toimimallista, jonka avulla sekä yritys että neuvonantaja hyötyvät toiminnasta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Advisory Board -toiminta on hyvin monimuotoista Suomessa. InHunt Boardsin toimintamallissa kyse on strategisen tason toimijasta, jonka hallitus nimittää ja jolla on suhde myös muuhun johtoon,” kuvaili Ilvonen.   

Advisory Board on ryhmä ulkopuolisia henkilöitä, jotka on kutsuttu mukaan. Näillä ulkopuolisilla henkilöillä ei ole päätöksentekovaltaa eikä vastuuta. Ryhmä tarjoaa strategisen tason neuvoja yrityksen johdolle ja/tai hallitukselle. Kun kyseessä on ulkopuolinen neuvonantaja, häntä ei rajoita työnantajan toiveet tai rakenteet ja näkemykset voivat olla monella tapaa uudenlaisia ja raikkaita.   

Advisory Boardin neuvonantajat toimivat vastuullisesti ja vilpittömästi yrityksen edun mukaisesti. “Heitä ei kannata rajoittaa, vaan ulkopuolisen asiantuntijan näkemys on arvokas. Advisory Board voi jopa päätyä haastamaan johtoa. Heitä on hyvä kuunnella vilpittömästi ja avoimesti,” kannusti Ilvonen 

Advisory Boardin perustaminen 

Advisory Boardin perustamisvaiheessa on syytä perehtyä taustakysymyksiin, joihin vastaukset kannattaa kirjottaa heti alusta alkaen ylös. Kannattaa pohtia kuka valmistelee päätökset ja kuka määrittelee ja tekee päätökset, sillä Ilvosen mielestä kyseessä on todennäköisesti kaksi eri tahoaLisäksi on hyvä, että laadun varmistajana toimii joku muu henkilö kuin Advisory Boardin vetäjä, sillä laadunvalvonta on myös tärkeä mainetekijä.  On myös tärkeää suunnitella Advisory Boardin toimintaa koskeva viestintä jo heti alkuun.  

Inhunt Boardsin Advisory Board -toimintamalli sisältää kolme erilaista konseptia: 

1) Satelliitti Advisory Board: Pysyvä ryhmä, jossa jäsenillä on yhteisiä ja yksilöllisiä tehtäviä ja toiminta kytkeytyy pidempiaikaiseen toimintaan. 

2) Helikopteri Advisory Board: Säännöllisesti uudistuva ryhmä, joka ottaa helikopterinäkymän yritykseen ja sen neuvonantoa vaativaan teemaan. Ryhmästä voi kehittyä alumninomainen verkosto.  

3) Kirittäjä Advisory Board: Ryhmän olemassaolo perustuu tiettyyn teemaan, joka on tyypillisesti nopeasti kehittyvää. Jäsenistö vaihtuu kehityksen mukaan nopeasti ja jäsenet hakevat itse oman seuraajansa verkostoistaan. Ryhmästä kehittyy alumninomainen verkosto. 

Case: Integrata Oy:n Advisory Boardin perustaminen ja toiminta 

Riku Heinonen, Integrata Oy:n toimitusjohtaja ja Boardman Grow -jäsen kertoi siitä, miksi Integrata päätyi hankkimaan Adivory Boardin, miten he sen rakensivat ja miten he ovat sitä hyödyntäneet. Integratan malli ei perustu InHuntin edellä esitettyihin malleihin.  

Riku Heinonen, Integrata Oy:n toimitusjohtaja ja Boardman Grow -jäsen

Heinonen kertoi, että vaadittiin vain Advisory Boardin perustamispäätöksen, jonka jälkeen Integratalle alettiin aktiivisesti rakentamaan Advisory Boardia. Advisory Board –workshopissa pohdittiin yhteistyössä muiden omistajien kanssa mm. ryhmän kokoonpanoa, jäsenten kompensaatiota, tunnistettiin yrityksen kipupisteitä ja tarpeita. 

“Emme halunneet ulkopuolista hallitusta ja samalla pohdittiin, että perustamalla Advisory Board voidaan saada kulttuuriin sopivaa ulkopuolista apua, näkemystä ja kokemusta,” kertoi Heinonen.  

Heinosen mukaan juuri Advisory Board mahdollistaa ulkopuolisen avun hankkimisen ilman juridista vastuuta. Samalla se mahdollistaa joustavat kokoonpanomuutokset yrityksen elinkaaren aikana.