Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999 10 §) edellyttämä rekisteriseloste. Päivitetty 17.1.2018.

Rekisterin nimi
Boardman Grow asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Boardman Oy
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Koukkula-Teixeira, heli.koukkula(at)boardman.fi

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Rekisteri sisältää henkilötietoja Boardman Grow:n nykyisistä henkilö- ja yritysasiakkaista ja myös potentiaalisesta asiakaskunnasta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Lisäksi, henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoitetiedot
– Suoramarkkinointia koskevat asiakkaan tekemät valinnat
– Muut mahdolliset palveluiden ja tapahtumien edellyttämät tiedot (mm. osallistumiset tapahtumiin ja ilmoitetut ruokavaliot)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tapahtumaan ilmoittautuneen asiakkaan henkilötietoja tapahtumakumppaneille.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA – alueen ulkopuolelle.

Tietojen muuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja Boardmanin asiakasrekisterissä.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin ja tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Valokuvaus ja videokuvaus

Saatamme ottaa valokuvia sekä videokuvata tilaisuuksissamme. Ellei tilaisuuteen osallistuja toisin ilmoita, osallistumalla tilaisuuteen hän antaa luvan valo- ja videokuvaamiselle sekä kuvien käyttöön tilaisuuden jälkeen myös markkinoinnillisissa tarkoituksissa. Jos et halua, että sinusta otettuja valokuvia tai videomateriaalia julkaistaan, ilmoitathan siitä kirjallisesti osoitteeseen heli.koukkula(at)boardman.fi tai käyttämämme tapahtumakutsujärjestelmän kautta ilmoittautuessasi tilaisuuteen.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Heli Koukkula-Teixeiraan, heli.koukkula(at)boardman.fi