Yhdessä kasvuun​ – Kasvuyritysten vauhdittamishanke 2022-2023 ​

Kasvuyrittäjät ja kasvuyritysten johto jäävät usein kasvuhaasteiden ja –paineiden kanssa yksin. Toisaalta johtamiseen liittyvien toimintamallien kehittämisen koetaan vievän aikaa varsinaisen operatiivisen toiminnan kehittämiseltä, eikä niihin välttämättä osata edes hakea ulkopuolista apua. Vertaisoppimista toisilta yrittäjiltä ja johtajilta arvostetaan ja käytännön kokemukset, niin onnistumiset kuin epäonnistumiset, tuovat usein parhaat konkreettiset opit.

Boardman Grow käynnistää ”Yhdessä kasvuun” -hankkeen yhteistyössä Teknologiateollisuuden, PwC:n ja InHunt Groupin kanssa. Hankkeen tavoitteena on inspiroida yrityksiä kasvuun ja tarjota pienryhmätyöskentelyn kautta vertaistukea kasvujohtajille ja siksi käynnistämme vuoden aikana useampia sparrausryhmiä eri teemojen ympärille. Sparrausryhmät toimivat kasvujohtajien vertaisryhmänä, joissa osallistujat keskustelevat keskenään ja asiantuntijoiden kanssa, saadakseen apua kasvuun liittyvissä kysymyksissä. ​

Ensimmäinen sparrausryhmä muodostetaan kansainvälistymisteeman ympärille ja vuoden aikana käynnistämme useampia sparrausryhmiä eri teemoilla. Tarkoituksena on, että kuhunkin sparrausryhmään osallistuu noin 6-8 kasvuyrittäjää ja ryhmät tapaavat säännöllisesti noin 3-4 kertaa vuoden ajan. Pienryhmien kokoontuminen tapahtuu pääosin digitaalisesti, joten vertaissparraukseen voi osallistua paikkariippumattomasti. Pienryhmiin osallistuu yrittäjien lisäksi myös moderaattori sekä teemojen mukaan vaihtelevasti myös asiantuntijoita.

Hankkeeseen liittyen järjestämme myös suuremman tapahtuman kevään aikana, jossa kuulemme mielenkiintoisia case esimerkkejä kasvuyrittäjältä toiselle. Yrittäjät pääsevät keskenään vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista teemoista sekä verkostoitumaan. Lisätietoa tapahtumasta tulee pian.

Ilmoita kiinnostuksesi sparrausryhmiin tästä!

Boardman Grow on voittoa tavoittelematon kasvuyrittäjien osaamisverkosto. Tavoitteenamme on innostaa yrityksiä kasvuun sekä edistää kasvun kulttuuria ja osaamista erityisesti niissä suomalaisissa pk- ja kasvuyrityksissä, jotka haluavat kasvaa ja menestyä kansainvälisesti.

Järjestämme tapahtumia, valmennuksia sekä verkostoitumis- ja oppimistilaisuuksia omistajat –hallitus – johto -päätöksentekoketjun toimintaan sekä kasvun johtamiseen, rahoitukseen ja kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen kehittämiseksi.

Me haluamme rakentaa Suomea, jossa jokainen kasvuyrittäjä on sankari. Tavoitteemme on edistää kasvun kulttuuria ja vahvistaa kasvuyritysten vastuuhenkilöiden osaamista.

Ydinkohderyhmäämme ovat kasvuyrittäjät, kasvuyritysten johtajat sekä kasvuyrittäjyyden jo kokeneet osaajat. Boardman Grow verkoston jäsenet toimivat ensisijaisesti yrittäjän roolissa, toissijaisesti muina kasvuyritysten vastuuhenkilöinä, sijoittajina jne.

Lupaamme, että kasvuyrittäjä ei jää koskaan yksin. Tarjoamme inspiraatiota, verkostoa, osaamista ja tukea kasvupolun haasteisiin.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa Taina Brandstack, taina.brandstack@boardman.fi

 

Liity Boardman Grow kasvuyrittäjäverkoston jäseneksi ja tule mukaan!​

 

Kaaoksesta Kasvuun!

Boardman Grow järjesti 2019-2020 Kaaoksesta kasvuun -ohjelman, joka onnistui hyvin keräämään kasvusta kiinnostuneita yrityksiä läpi Suomen. Lue lisää Kaaoksesta kasvuun hankkeesta täältä!

Yhtenä osana Kaaoksesta kasvuyritysten vauhdittamishanketta käynnistimme yhdessä LUT-yliopiston kanssa tutkimuksen, jossa pureuduttiin kasvuyrityksen hallituksen rooliin kasvun edistämisessä. Halusimme selvittää, miten hallitustyö voisi palvella yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla – ja miten kasvuyrityksen hallitukseen liittyvän jäsenen on syytä rooliinsa suhtautua. Tutustu ”Miten kasvuyrityksen hallitus voi edistää yrityksen kasvua?” -tutkimusraporttiin tästä!

Lisäksi toteutimme hankkeen puittessa ”Milloin ja miten aloitan toimivan hallitustyön?” -oppaan. Tutustu julkaisuun tästä!