Whats up Silicon Valley? – Kuulumisia Piilaaksosta ja sen rahoitusmarkkinoista

Whats up Silicon Valley? – Kuulumisia Piilaaksosta ja sen rahoitusmarkkinoista

Boardman Grow jäsentilaisuudessa syvennyttiin kuulemaan Piilaakson kuulumisia suoraan Piilaaksossa tällä hetkellä toimivilta suomalaisilta.

Tilaisuudessa kuultiin aluksi Kirsti Chouta, Climate Tech Investoria, joka kertoi miten ilmastoasiat näkyvät rahoitus- ja sijoituspäätöksissä. Kirstin jälkeen Tero-Pekka Alastalo, Executive Medical Director, Blueprint Genetics a Quest Diagnostics Company kertoi Blueprint Geneticsin kasvupolusta perustajan näkökulmasta, Piilaaksossa toimimisesta ja miten onnistuneeseen yrityskauppaan päädyttiin ja sen toteutuksesta. Tilaisuutta moderoi Boardmanin partneri ja startup investor Risto Lähdesmäki.

Tilaisuudessa kuultiin kaksi aivan erilaista, mutta todella innostavaa suomalaisen henkilön tarinaa Piilaakson valloittamisessa, toinen yrityksen edustajana ja toinen sijoittajana. Kasvutarinoiden taustalla kuultiin monia oppeja rahoitusmarkkinoista ja Piilaaksossa menestymisen edellytyksistä.

Sijoittajana toimiminen Piilaaksossa

Tilaisuuden puhujavieraat toimivat tällä hetkellä sijoittajina Piilaaksossa. He kertoivat, että sijoittamisessa heitä motivoi tuoton sijaan erityisesti pitkän tähtäimen positiiviset vaikutukset. Tilaisuudessa kuultiin erityisesti lukuisista uusista ilmasto- ja terveysalan innovaatioista, joiden avulla pyritään tekemään maailmaa hitusen paremmaksi.

USA:n sijoitusmarkkinat ovat erilaiset kuin Euroopan. Pääomaa on enemmän, sillä Euroopan markkinat ovat pienemmät. Myös rahoituskierroksissa on eroja EU:n ja USA:n välillä. Puhujavieraiden kokemuksien mukaan USA:n sijoittajat ovat usein äärimmäisen valveutuneita toimialasta ja riskipääomasta ja haluavat tarkkaan tietää rahoitusta hakevan yrityksen suuresta visiosta.

Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti syndikaatti-rahoitusmallista, jonka avulla suomalaisetkin sijoittajat voivat helposti päästä osaksi Piilaaksoon sijoitusmaailmaa.

Syndikaateissa tehdään verkostojen tai ryhmittymien kautta yhteissijoituksia. Näissä useamman sijoittajan yhteissijoitusta edustaa ryhmästä yleensä yksi henkilö. Tämän avulla pystytään jakamaan riskiä muiden sijoittajien kanssa, sekä hajauttamaan sijoituksiaan useisiin eri yrityksiin. Yhteissijoituksilla on myös mahdollista päästä mukaan suurempiin sijoituksiin, mihin välttämättä oma varallisuus tai riskinottokyky ei muuten sallisi.

“Se on hieno mekanismi ja hyvä keino tulla mukaan firmoihin”, kannusti Lahdesmäki. Hänen mukaansa syndikaattimallissa on lukuisia etuja: se ei vaadi syvällistä perehtymistä yrityksen liiketoimintaan ja sen kautta on mahdollisuus sijoittaa pienemmällä pääomalla.

Vinkit suomalaisille yrittäjille, jotka hakevat rahoitusta Piilaaksosta

Tilaisuudessa keskusteltiin myös Alastalon ja Choun matkasta Piilaaksoon sekä mitä tulee ottaa huomioon, jos haluaa lähteä valloittamaan Piilaakson markkinoita. Ensinnäkin suunnatessa USA:n markkinoille tulee yrittäjillä olla suurempi visio ja hyvä prototyyppi. Yritysten ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa hiomaan prototyyppiä.

Lisäksi Alastalon mukaan rahoitusta haettaessa USA:n markkinoilta, tulee pääkonttorin sijaita USA:ssa. Tytäryhtiön läsnäolo ei ollut riittävä. “80 prosenttia pääomasijoittajista ei investoi Yhdysvaltain ulkopuolelle”, totesi Alastalo.

Keskustelussa korostui edelleen myös verkostojen merkitys. “Silicon Valley on paikka, jossa parhaat osaajat tulevat yhteen”, kertoi Chou. Piilaaksossa tapaa puhujien mukaan edelleen maailman huippuosaajia naapurustossa, kahveilla ja jopa koirapuistoissa.

Lähdesmäen mukaan pandemia on saanut aikaan sen, että pääomasijoittajat ovat kiireisempiä kuin koskaan. Tämä on etu suomalaisille, sillä nyt on täysin hyväksyttävää tavata sijoittajia myös ZOOMin kautta.

Piilaakso on edelleen siis se paikka, jossa verkostoituminen on helpompaa, mutta äärimmäisen tärkeää menestyäkseen laaksossa. Alastalo, Chou ja Lähdesmäki kannustavatkin suomalaisia yrityksiä, jotka haluavat suunnata Yhdysvaltain markkinoille hyödyntämään jo olemassa olevia kontakteja Piilaaksoon, kuten heitä.

“Mikään ei olisi parempaa, kuin auttaa suomalaista yritystä menestymään ja kasvamaan täällä”, totesi Lahdesmäki tilaisuuden lopuksi.