TYÖSUHDEPYÖRÄILYN KUUKAUDESSA KAUPALLISTANEEN VAPAUS.ION PARHAAT VINKIT KETTERÄÄN TEKEMISEEN

TYÖSUHDEPYÖRÄILYN KUUKAUDESSA KAUPALLISTANEEN VAPAUS.ION PARHAAT VINKIT KETTERÄÄN TEKEMISEEN

Työsuhdepyörästä on tulossa vuoden 2021 alusta 1200 € asti veroton työsuhde-etu. Vapaus.io tarttui heti mahdollisuuteen ja rakensi kuukaudessa työsuhdepyöräpalvelun yrityksille. Mikä mahdollisti ketterän tekemisen kasvuyrityksessä?

Se, joka pyöräilee nopeampaa, tulee saamaan hyvät lähtökohdat jatkolle

Vapaus.io:n perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Ampuja

Vapaus.io:n perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Ampuja

Vapaus.io lähti heti tuumasta toimeen kuultuaan hallituksen päätöksestä. Havaittiin, että koska etabloituneita alan toimijoita ei ole juurikaan, tulevat ensimmäiset toimijat määrittelemään markkinan.

“Asetimme heti toimintamme tavoitteeksi olla koko maailman, ei ainoastaan Suomen, johtava työsuhdepyöräedun tarjoaja”, totesi yksi Vapaus.io:n perustajista Mikko Ampuja.

Vapaus.iolla havaittiin, että aikaisempi kokemus yhteiskäyttöpalveluiden tarjoajana loi hyvän pohjan työsuhdepyöräpalveluille. Ideaa työsuhdepyörästä oli jo toki kypsytelty pitkään.

“Tärkeää on yhdessä tekeminen ja harjoittelu. Osumatarkkuus kasvaa yhdessä harjoittelun myötä. Emme olisi saaneet tätä näin räväkästi iskuun, jos ei meillä olisi ollut yhteistä työhistoriaa”, totesi Ampuja.

Tiivis tiimityöskentely ja kommunikaatio ketteryyden mahdollistajana

Tatu Mäkilä, founder, Chief Growth Officer

Vapaus.ion perustaja ja Chief Growth Officer Tatu Mäkilä

Ketterän tekemisen ytimessä on ollut sitoutunut tiimi, joka jakaa samat arvot ja valtavan intohimon tekemiseen. “Avoin kasvumindset on tärkein. Organisaation kulttuurissa tulee olla sitoutettu halu kasvaa”, kuvasi Vapaus.io:n toinen perustajäsen Tatu Mäkilä tuotteistamisen ja kaupallistamisen tärkeimpiä elementtejä.

Päivittäisellä tiiviillä yhteydenpidolla saatiin heti selville, mikä kunkin tiimijäsenen tekemisessä on sillä hetkellä suurin pullonkaula ja ongelmakohtiin pystyttiin puuttumaan ripeästi koko tiimin voimin. “Aloitimme aamut päivittäisillä tilannekatsauksilla ja iltapäivällä tarkistimme vielä tilanteen”, kommentoi Ampuja tiimityöskentelyä.

Tiiviin tiimityöskentelyn, yhteydenpidon ja tietotaidon ansiosta myös päätöksiä oli mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla. Ampujan mukaan, kun on kova vauhti, ei päätöksiä voida odottaa viikkoa.

“Olemme pystyneet päivätasolla tekemään ja ratkaisemaan. Meillä on tosi avoin kommunikaatio sisäisesti ja ongelmatapauksissa usein nopeasti palataan datan ääreen ja katsotaan, mitä se sanoo”, kertoi Ampuja.

Arvot ja asiakasfokus ohjaavat tekemistä tinkimättä

Koko Vapaus.io:n toiminta perustuu yrityksen arvoihin ja tarkoitukseen tehdä parempaa maailmaa. Esimerkiksi Compensaten koettiin jakavan vahvasti samat arvot kuin Vapaus.iolla ja kumppanuussuhdetta lähdettiin rakentamaan.

“Kumppaneiden osalta on tärkeää, että he jakavat meidän arvomme eli ihmisten ja planeetan hyvinvointi, rehellisyys ja asiakkuuksien hyvinvointi”, totesi Ampuja. Ampuja kertoi, että arvot ohjaavat vahvasti valintoja niin työntekijöiden, kumppaneiden kuin myös asiakkaiden saralla.

Rakentamispäätökseen vaikutti merkittävästi myös jatkuva dialogi asiakkaiden kanssa, jonka pohjalta havaittiin, että työsuhdepyörille on valtavasti kysyntää. “Tärkeää on kuunnella asiakasta ja antaa asiakkaan päättää”, totesi Mäkelä.

Lisäksi asiakkaita kuuntelemalla havaittiin heti jo varhaisessa vaiheessa, että työsuhdepyöräpalvelun käynnistämisessä tiedonjaolla on merkittävä vaikutus. Vapaus.iolla on pyritty systemaattisesti vastaamaan juuri asiakkaiden esittämiin kysymyksiin.

Työsuhdepyörästä on tulossa vuoden 2021 alusta 1200 € asti veroton työsuhde-etu. Vapaus.io tarttui heti mahdollisuuteen ja rakensi kuukaudessa työsuhdepyöräpalvelun yrityksille

“Nähtiin, että tietoa tarvitaan tosi paljon. Vaikka työsuhdepyörä on simppeli idea, siinä on tosi paljon pieniä liikkuvia osia ja sen takia lähdimme heti rakentamaan työsuhdepyörän hankkijan opasta”, totesi Ampuja.

Vapaus.io on merkittävästi panostanut tiedonjaon lisäksi erilaisiin työkaluihin, jotka helpottavat työsuhdepyöräpalvelun käyttöönottoa. He ovat esimerkiksi toteuttaneet laskurin, jonka avulla työnantaja voi laskea edun käyttöönotosta saadun rahallisen hyödyn.

Kaiken kaikkiaan tekemisen ytimessä ovat olleet tiimi, arvot ja asiakasfokus. ”Parasta tässä tekemisessä on se, kun näkee työntekijöiden ja asiakkaiden onnistuvan yhteisenä tavoitteenamme olevan hyvän maailman rakentamisessa”, totesi Mäkilä.