Tilannekuvan luominen ja päätöksenteko poikkeustilanteessa – Boardman Grown jäsentilaisuudessa vertaistukea ja sparrausta yrittäjältä yrittäjälle

Tilannekuvan luominen ja päätöksenteko poikkeustilanteessa – Boardman Grown jäsentilaisuudessa vertaistukea ja sparrausta yrittäjältä yrittäjälle

Globaalin kriisin keskellä yrittäjän on pystyttävä tekemään päätöksiä nopeasti. Pitäisikö jarruttaa, kaasuttaa vai odottaa? Oman yrityksen selviäminen ja eväät tulevaisuudelle ratkaistaan paineen keskellä. Miten muodostaa nopeasti tilannekuva, joka tiivistää omaan liiketoimintaan kohdistuvat muutokset ja jonka perusteella voi tehdä päätöksiä?

Boardman Grown jäsenet kokoontuivat sparrauskeskusteluun tilannekuvan luomisen menetelmistä. Valmiiden vastausten sijaan ideana oli avata foorumi yrittäjiltä yrittäjille -vertaistuelle.

Yrittäjät kertoivat miten ovat toimineet pandemian myllertämässä maailmassa ja antoivat toisilleen vertaistukea ja vinkkejä. Keskustelun alustivat ja moderoivat Boardman Grow hallituksen puheenjohtaja Juha Frey ja hallituksen jäsen Ilmo Lounasmaa.

Plan B, C, D, E ja F

Tilannekuvan arviointi on entistä tarkempaa. Suurennuslasin alle kannattaa ottaa sekä nykyhetki, välitön tulevaisuus eli lähiviikot sekä pidemmän tähtäimen tulevaisuus. Tulevaisuuden suhteen keskusteluissa nousi erityisesti esille se, ettei maailma todennäköisesti palaa ennalleen. Yritysten kannattaakin pohtia mikä tulee muuttumaan, kun kriisi on ohi, mitkä asiat taas jäävät ja mitä uutta voisi innovoida nyt. Skenaarioita pohdittaessa mukaan on tärkeää tehdä myös opportunistinen strategia, jossa kriisi avaa aivan uusia mahdollisuuksia nopeaan kasvuun.

Tilannekuvan arvioinnissa voidaan Suomen tapahtumia verrata Wuhanin tapahtumiin ja ottaa sieltä toimintamallia sekä ennustaa pandemian vaikutuksia talouteen. Useat keskusteluun osallistuneet kertoivatkin, että tapahtumien ennustamisessa hyödynnettiin Kiinasta saatua tietoa.

Johdon ja hallituksen yhteistyö tiiviimpää

Keskusteluissa nousi erityisesti esille, että tilannekuvan arvioinnissa tulee johdon ja hallituksen tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Useissa yrityksissä raportointi hallitukselle tapahtuu nyt kuukausittaisen raportoinnin sijaan viikoittain.

Lisäksi useimmissa yrityksissä yhteistyö erityisesti toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välillä on lähes päivittäistä.

Psykologisen turvallisuuden merkitys ja tärkeys korostuu

Viestinnän roolin suuri merkitys tiedostettiin kriisitilanteissa. Myös entistä tiiviimpi yhteistyö ja yhteydenpito muun operatiivisen johdon, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa nousi esille keskusteluissa.

Vaikka maailmanlaajuinen tilanne on epävakaa, on tärkeää viestiä selkeästi ja läpinäkyvästi tapahtumista ja ennusteista. Kaksisuuntaista viestintää käytetään kaikissa tärkeissä kysymyksissä ja jokaisella täytyy olla mahdollisuus kysyä, keskustella ja ymmärtää. Nyt on siis ensiarvoisen tärkeää luoda turvallisuuden tunnetta.

Liity mukaan Boardman Grown toimintaan