Terveisiä Piilaaksosta: Kun rahaa on rajatta ja aikaa vain vähän, mitä tekisit tänään?

Terveisiä Piilaaksosta: Kun rahaa on rajatta ja aikaa vain vähän, mitä tekisit tänään?

On vaarallista ajatella, että nyt ollaan valmiita. Aina on parannettavaa, aina voi toimia nopeammin. Tekemistä kannustavaa keskeneräisyyttä vaalitaan Piilaaksossa paitsi puheissa ja teksteissä, myös mielikuvatasolla: konttorit jätetään tarkoituksella rosoisiksi, putkia peittävät kattolevyt irralleen ja kalusteet sopivasti eriparisiksi.

Tarkoituksellisen keskeneräisyyden näkökulma toistui lukuisia kertoja Boardmanin järjestämällä Silicon Valley Experience -matkalla. Taustalla on Piilaakson ultrakova kilpailu, jossa hitaus on kauhistus ja pysähtyminen mahdotonta.

Keskeneräisiä eli välitöntä kehittämistä vaativia kohtia haetaan jatkuvalla kyseenalaistamisella, joka ulottuu asiakaskokemuksen yksityiskohdista liiketoiminnan perusteisiin. Kun tavoitteena on voittaminen, mikään ei saa olla pyhää.

”In Finland, a million dollars is a lot of money. In Silicon Valley, an hour is a lot of time”

Sense of urgency eli kiireen tuntu on yksi keskeisistä opeista, jonka Boardman-ryhmäläiset kiteyttivät opintomatkan antia pureskeltaessa. Globaalissa kilpailussa pärjääminen edellyttää liiketoiminnan kellotaajuuden nostamista tasolle, jossa vaakalaudalla ovat niin suomalaisten perinteiset pitkät lomat kuin tiukkaan säädellyt työajatkin. Jos siis haluamme pärjätä.

Suomen kunniakonsuli Piilaaksossa, Hackeronen toimitusjohtaja Mårten Mickos tuntee alueen tavat ja toimijat kuin omat taskunsa. Mårtenin sanoin, Piilaaksossa kaikki perustuu aikaan. Kun yleisimmät kysymykset ovat kuinka nopeasti ja kuinka isoksi, jo ensimmäisen pitchin on mentävä suoraan asiaan. Yrityksen kotimaa ja oma nimikin ovat täysin toisarvoisia, kun uusi tuttavuutesi haluaa tietää, miten aiot tehdä rahaa.

 

Piilaakson perspektiivistä katsoen yksi suomalaisten heikkouksista on taipumus noudattaa sääntöjä ja tapoja. Mitä isommaksi ajatteluaan laajentaa, sitä vähemmän millään olemassa olevalla on väliä. Piilaaksossa tapojen ja tottumusten arvo on nolla.

Minkä tahansa totutun asian voi murtaa, ja ihmisten käyttäytymistä voi muuttaa.

Piilaakson pääomasijoittajia eivät innosta yritykset, joiden tavoite on parantaa jotakin. Sen sijaan tähtäimessä ovat superkunnianhimoiset yrittäjätiimit, jotka eivät arastele muuttaa maailmaa. Näitä tarinoita kuulimme yksi toisensa perään, sekä kokeneelta sijoittajalta Larry Chulta että vierailuilla muun muassa Airbnb:llä, Facebookilla ja Uberilla.

Vahvuuksiakin meillä suomalaisilla on, myös sijoittajien silmissä. Yksi niistä on matala hierarkia ja vähäinen pelko pomoja kohtaan. Yhdysvalloissa, jopa Piilaaksossa, power distance eli valtaetäisyys on selvästi Suomea suurempi, mistä seuraa vaara, etteivät henkilöstön havaitsemat ongelmat ja mahdollisuudet kantaudu riittävän nopeasti johdon tietoon.

Pomolle puhumisen arastelua taklataan Piilaaksossa pienillä tiimeillä, joita johdetaan todella tiiviillä otteella. Puolen tunnin tavoite-, tulos- ja kehityskeskustelu jokaisen tiimin jäsenen kanssa joka viikko kuulostaa hurjalta, mutta kun taustalla on nopeuden ja tehokkuuden ylläpitämisen ohella tiedonkulun varmistaminen, hyödyt ovat selkeitä.

Helppo ja vaikea taistelivat. Helppo voitti.

Design makes sense of complicated things, kiteytti Airbnb:n luova johtaja Tony Högqvist. Ensin tarvitaan strateginen tavoite tehdä jotakin, ja heti sen jälkeen käynnistyy suunnittelu: miten tavoite toteutetaan siten, että lopputulos on käyttäjille niin helppo, ettei vanhaa tapaa kaipaa enää kukaan?

Aidosti asiakaskeskeiset tuotteet ja palvelut osaavat ennakoida asiakkaan tarpeita. Kun reaaliaikaisen datan ja älykkäiden algoritmien avulla voidaan parantaa käytännössä mitä tahansa, miksi niin ei tehtäisi? Piilaaksossa tekoälyn on oltava osa vähintäänkin jokaisen sijoittajia hakevan yrityksen roadmapia. Opintomatkalla kuullun mukaan on ilmeistä, että ilman AI-strategiaa rahaa tuskin irtoaa.

Nykyään Cap Geminin osana toimivan suomalaisen Ideanin perustaja Risto Lähdesmäki tiivisti designin tavoitteeksi muuttaa kohderyhmien käyttäytymistä haluttuun suuntaan. Brändikokemuksessa pitää kiteytyä yrityksen purpose eli olemassaolon tarkoitus, käyttäjäkokemuksen tavoite on sitouttaa asiakkaat ja työntekijäkokemuksella edistetään henkilöstön pysyvyyttä ja sisäistä yhteistyötä.

Summeeraukseksi sopivat Suomen Los Angelesin pääkonsuli Stefan Lindströmin sanat: Piilaakso ei ole paikka, se on asenne. Menestys Piilaaksossa vaatii välttämättä läsnäoloa, mutta eiköhän aloiteta asenteesta. Mitä sinä voisit tehdä paremmin tänään?

 

Kirjoittanut Boardman Grow:n hallituksen puheenjohtaja Juha Frey