Tartu mahdollisuuksiin, kasva ja kansainvälisty

Tartu mahdollisuuksiin, kasva ja kansainvälisty

Yritysten ympärillä kaartelee joka päivä kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia, ja yritysten on pohdittava, mihin niistä haluavat tarttua. Proventian Jari Lotvosen mukaan niillä yrityksillä, jotka eivät näitä mahdollisuuksia näe, on joko liian kova vauhti niiden hahmottamiseen, tai niitä ei olla kiinnostuneita näkemään lainkaan.

Kaksi tietä kasvuun

Kasvuun ja kansainvälistymiseen on kaksi tietä, mutta ennen kuin kummallekaan astutaan, perusliiketoiminnan on oltava kunnossa. Tuloksen on oltava vakaata, oikeiden ihmisten on oltava oikeilla paikoilla ja organisaation toimittava. Jos perusta on sekaisin tai sakkaa, laajentumisesta ei kannata edes haaveilla.

Ensimmäinen tie on selkeä: olemassa olevan liiketoiminnan kansainvälinen laajentaminen. Suomalaiset pienen skaalan markkinat tarjoavat harvoin riittävän suuria laajentumismahdollisuuksia, ja kansainvälinen toiminta avaa kasvun väylät. Kohdemaa on kuitenkin Lotvosen mukaan syytä valita huolellisesti ja systemaattisesti, sekä pohdittava sitä,  pitääkö tuotetta muokata kyseiselle markkinalle sopivammaksi. Täysin samanlainen tuote ei todennäköisesti myy uusilla markkinoilla yhtä hyvin, sillä kohdeasiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat usein niin erilaiset.

Toinen tie on rakentaa kokonaan uusia liiketoiminnan aloja. Tällöin uusilla liiketoiminnoilla on kuitenkin oltava synergiaa nykyisiin liiketoimintoihin joko esimerkiksi asiakkaisiin tai teknologioihin. Lisäksi on tärkeää löytää organisaatiosta ihmisiä, jotka haluavat poistua mukavuusalueeltaan ja jotka ovat valmiita uudistumaan.

 

Omistaja Proventian menestyksen avaimena

Nykypäivänä yleinen keskustelu painottuu hallituksen vastuisiin ja velvollisuuksiin yritysten tulevaisuuden varmistamiseksi. Kaiken takana on kuitenkin oltava omistaja, joka määrittää tahtotilallaan yrityksen suunnan. Omistajan on oltava pitkäjänteinen ja kärsivällinen, sillä mitä isommaksi yritys kasvaa, sitä suuremmaksi riski kasvaa myös omistajalle. Hänen tehtäväkseen jää miettiä, milloin sataprosenttisesta omistajuudesta kannattaa luopua ja ryhtyä etsimään sijoittajaa, joka osallistuu yrityksen kasvun rahoitukseen.

Hallituksen agendalla on toteuttaa omistajan tahtoa, ja määritellä yrityksen vision ja mission lisäksi myös arvot. Uusi työelämään saapuva sukupolvi pitää merkityksellisyyttä sekä eettistä toimintatapaa yhä tärkeämpänä, joten yrityksen vastuullisuus ja myös kansainvälisyys ovat kilpailutekijöitä uusia työntekijöitä rekrytoitaessa . Hallituksen luomassa strategiassa kannattaa myös tunnistaa tulevaisuuden megatrendejä, jotka voivat avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Proventialla on yli kahdenkymmenen vuoden ajan ollut omistaja, joka on pitänyt tahtotilan yksinkertaisena ja virtaviivaisena: ”Proventia on kansainvälinen ympäristöteknologiayritys, jolla on positiivinen ja luotettava maine”. Yrityksen ulkopuolisen hallituksen tehtävänä on muodostaa visio ja missio, sekä strategia ja vakaa arvopohja. Arvojen mukaisesti Proventian visio nollapäästöisyydestä liikuttaa koko yritystä dieselmaailmasta kohti sähkömaailmaa. Lotvonen korostaa, miten tärkeää on pystyä hahmottamaan, miten maailma tulee muuttumaan ja reagoitava siihen tarpeeksi nopeasti.