VIP-jäsenkutsutilaisuus 23.10.

VIP-jäsenkutsutilaisuus 23.10.

VIP-jäsenkutsutilaisuus 23.10.

Teema: 

Riskienhallinta sopimussuhteissa – Mistä yritysten välisissä sopimussuhteissa tyypillisesti riidellään, miten nämä erimielisyydet voi välttää ja mitä tehdä erimielisyyden synnyttyä?

Vaikka sopimukset on neuvoteltu hyvässä hengessä, yritysten välisissä sopimussuhteissa törmätään usein myös erimielisyyksiin. Usein erimielisyyksistä selvitään neuvottelemalla, mutta toisinaan erimielisyydet johtavat juridisiin prosesseihin, jotka vievät paitsi aikaa ja rahaa, ne myös siirtävät fokuksen liiketoiminnan kehittämisestä vanhojen asioiden selvittelyyn. Valmistautuminen mahdollisiin sopimussuhteiden erimielisyyksiin on osa yritysten tärkeää riskienhallintaa.

Tilaisuudessa kuulet ja pääset keskustelemaan siitä, mistä yritysten välisissä sopimussuhteissa tyypillisesti riidellään, voisiko ja miten nämä erimielisyydet välttää ja toisaalta, mitä tehdä erimielisyyden synnyttyä.

Alustajat:

Heidi Merikalla-Teir toimii Keskuskauppakamarin riidanratkaisupalveluista vastaavana johtajana ja Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteerinä. Hän toimi aikaisemmin asianajajana keskittyen yritysten välisten kaupallisten riitojen ratkaisuun.

Asianajaja Aapo Saarikivi on Roschier Asianajotoimiston riidanratkaisuryhmän osakas. Hän edustaa yrityksiä välimiesmenettelyissä, tuomioistuinriidoissa sekä vaihtoehtoisen riidanratkaisun eri muodoissa, ja toimii myös strategisena neuvonantajana liike-elämän konfliktitilanteissa. Aapon kokemus painottuu erityisesti energia- ja telekommunikaatioalan erimielisyyksiin sekä riitoihin teollisissa projekteissa. Hänellä on myös runsaasti kokemusta kilpailuoikeuden rikkomiseen liittyvistä vahingonkorvausasioista sekä yrityskauppoihin, kansainväliseen kauppaan, rahoitukseen ja maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvistä riidoista. Aapo on uransa aikana toiminut oikeudenkäyntiasiamiehenä, välimiehenä tai neuvonantajana kymmenissä välimiesmenettelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Haluatko sinäkin osallistua VIP -tilaisuuksiin? Lue lisää BoardmanGrow VIP jäsenyydestä ja hae mukaan täältä. Lisätietoa: anette.vuorenmaa@boardman.fi