Suomi tarvitsee nyt tarinointa ja esikuvia

Suomi tarvitsee nyt tarinointa ja esikuvia

Maailma on muuttunut yhä pienemmäksi ja verkottuneemmaksi. Suuryrityksiä luodaan opiskelija-asuntoloiden käytävillä ja toimialoja järkyttäviä liiketoimintamalleja luonnostellaan lautasliinoihin. Kasvuyrittäjyys on muodostunut paitsi keinoksi luoda vaurautta, myös tavaksi rakentaa yhteiskuntaa, luoda ekologisempia toimintatapoja ja parantaa tasa-arvoa. Yrittäjyys kumpuaa halusta muuttaa maailmaa.

Suomella on vielä paljon opittavaa yrittäjyyteen kannustavasta amerikkalaisesta kulttuurista: meillä tarinoita yrittäjistä ei kerrota tarpeeksi. Suomi tarvitseekin nyt ennen kaikkea esikuvia, tarinoita ja uskoa unelmiin. Jotta yhteiskunta voisi kukoistaa ja kasvaa, näitä esikuvia tarvitaan osoittamaan tietä myös johtamisessa ja vastuullisessa omistamisessa.

Onnistumisten ja epäonnistumisten jakaminen sekä yrittämiseen kannustaminen on ehdotonta elinvoimaisen yhteiskunnan kannalta. Veropolitiikkaa, tukiohjelmia ja yritysneuvontaa tärkeämpänä itse pidän tekemiseen kannustavaa kulttuuria, joka viitoittaa tietä ylöspäin ja vahvistavat uskoa yksilön mahdollisuuksiin.

suomiTämä blogi vastaa tuohon huutoon. Tänä syksynä luvassa on aina viikottain ilmestyvä kirjoitus toinen toistaan mielenkiintoisemmilta yrittäjiltä, johtajilta ja ajattelijoilta. He jakavat omia tarinoitaan nousuista ja laskuista, sekä kertovat omista kokemuksistaan, kuinka yhtiöitä johdetaan. Haluamme jakaa inspiroivia tarinoita sekä konkreettisia neuvoja nykypäivän ja tulevaisuuden tekijöille.

Suurin kiitos blogin perustamisesta kuuluu Boardman 2020 -verkoston puheenjohtaja Mika Mäkeläiselle, joka on tehnyt valtavasti työtä blogin työstämisen eteen ja kerännyt hyvän tiimin sen ympärille.

Boardman 2020 -verkosto on useita vuosia edistänyt kasvun ajattelua, kulttuuria ja toimintamalleja suomalaisissa yrityksissä ja siten pyrkinyt lisäämään hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Toiminnan kantavia voimia ovat verkoston aktiiviset jäsenet ja lukuisat jo perinteeksi muodostuneet tilaisuudet, valmennukset ja seminaarit.

Kun Mika Mäkeläinen pyysi minua blogin päätoimittajaksi, kieltäytyminen oli miltei mahdotonta. On kunnia toimia Boardman 2020 -verkoston aktiivisen äänitorven kuraattorina ja vaikuttaa sen kautta välitettävään sanomaan.

Valtavat kiitokset kuuluvat myös Ville Vesteriselle, joka on luonut blogin toimitukselliset perustat ja valtavan työn kirjoittajien haalimisessa sekä toimii edelleen tärkeänä tukena blogin käynnistyksessä.

Työ on vasta alkanut, ja monta tarinaa on kertomatta. Seuraa ja jaa tarinoitamme eteenpäin, ja auta meitä rakentamaan rohkeampaa Suomea.