Poikkeustilasta kasvuun – Mitä parhaissa yrityksissä tehdään juuri nyt?

Poikkeustilasta kasvuun – Mitä parhaissa yrityksissä tehdään juuri nyt?

Jokaisessa yrityksessä on juuri nyt poikkeustila, haastavat olosuhteet ja epäselvä tulevaisuus. Jossain taistellaan selviytymisestä, toisaalla sykitään kehityksen kiihdyttämiseksi – monella molempia yhtäaikaisesti. Mikä tahansa tilanne onkin, johtajana fokuksen tulee olla pelon, paniikin tai lamaantumisen ehkäisyssä.  

Tälläkin hetkellä parhaat yritykset näkevät akuutin tilanteen läpi, vahvistavat tiimejään ja miettivät, mitkä ovat oikeita päätöksiä kulttuurin ja ihmisten luotsaamiseksi poikkeustilasta uuteen kasvuun. Finnish Business Angels Network (FiBAN), Boardman Grow ja EMU Growth Partners järjestivät kasvuyrittäjille ja kasvuyritysten johtajille sekä heidän tukiverkostoilleen suunnatun webinaariin, jossa useat eri asiantuntijat pureutuvat ajankohtaisiin kysymyksiin johtamisesta ja yritysten elinvoimaisuuden säilyttämisestä. 

Ole johtaja, jolla on sanat ja teot linjassa, mutta myös sydän mukana 

HR Consultant Mari Romppanen ja HR Manager & Business Coach Juuli-Maria Vuori, EMU Growth Partnersilta esittelivät avainasioita siitä, miten henkilöstön luottamuksen voi säilyttää kriisitilanteissa.   

“Kriisitilanteissa organisaatioiden kulttuuri on muutoksessa. Johtajan tulee toki varmistaa organisaation taloudellinen selviytyminen, mutta hänen pitää myös punnita valintojaan ja niiden vaikutuksia organisaatiokulttuuriin”Vuoren mukaan hyvä kulttuuri ei pysy hengissä, jos luottamus ja usko yhteiseen tekemiseen on menetetty.  

Romppanen ja Vuori korostivat, että luottamuksen säilyttämisen kannalta tärkeimpiä asioita ovat arvot, viestintä ja johtaminen. Kriisitilanteessa yrityskulttuurin perustan luovat yrityksen arvot joutuvat testiin.  Tyypillisiä arvoja ovat yrityksessä olleet mm. yhteisöllisyys ja henkilöstön hyvinvointi 

Ihmisten työskennellessä etänä yhteisöllisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin vaaliminen vaatii päätöksiä, joiden priorisointi on arvovalinta. Romppanen kehottaakin yrityksiä pohtimaan, mitä yrityksessä tehtiin ennen kriisiä arvojen vaalimiseksi ja mitä nyt voisi tehdä niiden edistämiseksi. Digitaaliset työkalut tarjoavat monia ratkaisuja tähän, jota johtaja voi omalla esimerkillään edistää. Johtajien tulisi kysellä henkilöstön jaksamisesta ja huolehtia, että vaikka jokainen työskentelee kotoaan, on työntekijälle olemassa matalan kynnyksen tuki.  

“Kokemus siitä, että toimiiko yritys arvojensa mukaisesti, pinttyy ihmisten mieleen ja jää sinne pysyvästi. Tällä hetkellä on olennaista pohtia vahvistavatko tehdyt päätökset ja toiminta arvoja myös nyt kriisitilanteissa. Nyt juuri tehdään niitä arvovalintoja, jotka heräävät eloon priorisoinnin ja viestinnän kautta”, totesi Romppanen.  

 Johtamisen täytyy olla linjakasta ja selkeää, mutta myös empaattista ja läsnäolevaa, jossa annetaan tilaa kohtaamisille ja tunteille. Kriisi herättää kaikissa pelon tunteita, huolta ja epävarmuutta, jonka myötä myös odotukset johtamista kohtaan kasvavat. 

Selkeys on nyt myös hyvin tärkeä osa johtamista. Johtaja joutuu tekemään vaikeita päätöksiä, jossa selkeys ja viestintä lisää varmuutta. Ihmiset luottavat, jos he ymmärtävät.  

“Esimerkiksi jos yrityksessä joudutaan kertomaan lomautuksista, niin niistä pitää viestiä ymmärrettävästi ja taustoittaa perustelut omilla kasvoilla, kertoi Vuori. Avoimuus, että tuo tietoa esille rehellisesti ja ilman pelon värjäämää uhkakuvaa ja tuo esille missä mennään ja myös sen jos ei tiedä.  

Yritysten kannattaa kriisitilanteessa viestiä paljon, rehellisesti, reflektoiden ihmisten kokemiin tunnetiloihin, mutta myös kertoa paremmasta huomisesta. 

Tärkeimpänä voimavarana keskusteluyhteys 

Bisnesenkelit Reima LinnanvirtaFiBANin hallituksen puheenjohtaja, Maarit GockelFiBANin jäsen ja enkelisijoittaja kertoivat, missä asioissa sitten sijoittajat voivat tukea yrittäjiä kriisin keskellä.   

“Yritysten tulee ymmärtää miten korona vaikuttaa paitsi sinne omaan liiketoimintaan niin myös rahoitusmarkkinaan. Odotetaan että pääoman määrä vähenee koska ulkomaalaiset sijoittajat tulevat tekemään huippuvuosia vähemmän sijoituksia Suomeen. Tämä tarkoittaa, että meidän kotimaiset sijoittajat joutuvat huolehtimaan omista portfolioyhtiöistä pidempään ja osallistuvat enemmän omien portfolioyritystensä jatkorahoituksiin”, kertoi Linnanvirta tämänhetkisestä sijoitusmaailman ilmapiiristä. Sekä venture capital -sijoittajat että enkelisijoittajat tekevät kuitenkin edelleen myös uusia sijoituksia ja erinomaiset yhtiöt löytävät rahoitusta kriisistä huolimatta. 

Sekä Linnanvirta että Gockel korostivat, että nyt kannattaa olla tiiviissä ja jatkuvassa yhteydessä yrityksen sijoittajiin. Säännölliset tapaamiset sijoittajien kautta mahdollistavat vinkkien saannin kokeneemmilta. Lisäksi Gockel korosti, että henkilöstön voimavarat, verkostoituminen ja johtaminen ovat tärkeimpiä asioita, jotka heijastuvat tulokseen ja nämä asiat yrittäjien kannattaa erityisesti nyt ottaa huomioon.   

Mallien ja esimerkkien hakeminen muualta auttaa suhtauttamaan omia päätöksiä ja toimintatapoja

Webinaarin lopuksi Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo antoi konkreettisia esimerkkejä siitä, miten punnita ja toteuttaa päätöksiä, kun listan kärjessä on paitsi liiketoiminnan realiteetit myös henkilöstön hyvinvointi. 

Kolsterin johtoryhmä on jatkuvasti seurannut tarkasti Kiinan tapahtumia ja toiminut sekä ottanut aktiivisesti oppia heidän kiinalaisten kumppanien toimintatavoista. Helosuon mukaan seurannan ansiosta Kolsterin johtoryhmässä keskusteltiin jo varhaisessa vaiheessa, kuinka pandemian leviäminen saattaa vaikuttaa yrityksen toimintaa, millaisia toimia tulee toteuttaa henkilöstön hyvinvoinnin suojaamiseksi ja kuinka etätöihin siirtyminen luonnistuu, kun tarve sille tulee.  

Helosuo kertoi itse miettivänsä tulevaisuuden näkymiä vertauskuvallisesti eri ikkunoiden kautta, jossa pohditaan nykyhetkeä, huomista ja tulevaisuutta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Hän kehotti johtoa ottamaan huomioon mm. mitä on uusi normaali, miten työn tekemisen tapa yrityksessä muuttuu ja millaisia toimintatapoja yrityksessä jatkossa noudatetaan.    

Helosuo kehotti vahvasti yritysten johdon hakemaan malleja ja esimerkkejä muualta päätöksenteon tueksi. Hänen mukaansa päätöksentekoon saa varmuutta, kun tietää mitä muualla tapahtuu. Saa perspektiiviä, miten muilla menee ja miten ratkaissut ongelmia. Käyttäkää verkostoja hyväksi ja aloittaa mitä kuuluu ja miten menee”, kertoi Helosuo.  

Näin ollen erilaisia verkostoja, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kannattaa hyödyntää, kun etsii ratkaisuja uusiin tilanteisiin.  

 

EMU:n aineisto löytyy tiivistettynä tästä: Miten säilytät henkilöstön luottamuksen vaikeina aikoina?

FiBAN haluaa edistää vastuullista sijoittamista sekä sijoittajan ja startup-yrittäjän välistä kommunikointia ystävänpäivänä lanseeratun #WhatsUpFounder-kampanjan avulla. Lue lisää: Bisnesenkeleiden verkosto haastaa sijoittajat kysymään kuulumisia tuhannelta startup-yrittäjältä – keskiössä hyvinvoiva yrittäjä

Timo Helosuo toi esille esityksessään sisältömateriaaleja uusasiakashankinnasta. Löydät materiaalit täältä.