Piilaaksossa ei puhuta digitalisaatiosta tai teknologiasta – keskiössä on asiakas

Piilaaksossa ei puhuta digitalisaatiosta tai teknologiasta – keskiössä on asiakas

Piilaaksossa ei puhuta digitalisaatiosta tai teknologiasta – keskiössä on asiakas

Lähdin uteliain mielin Bordmanin matkalle Piilaaksoon, kurkistamaan tulevaisuuteen. Halusin oppia ymmärtämään teknologiaa ja sen kehitystä. Olikin rohkaisevaa nähdä ja oivaltaa teknologian kehitystä ja sen suuntaa sekä kuluttajien ja yhteiskuntien maailmaa, jonka se mahdollistaa.

Vaikka kaikki käytännönläheiset esimerkit teknologian kehityksestä olivat mielenkiintoisia ja välillä ällistyttivät ja ihmetyttivätkin, jäi päällimmäisenä ajatuksena kuitenkin mieleen vahva asiakaskokemuksen ja -hyödyn korostaminen kaikessa tekemisessä. Meillä ilmatilaa täyttää digitalisaatiosta puhuminen, mutta sitä sanaa en kuullut kertaakaan matkan aikana paikallisten suusta.

Väkevät yrittäjien tarinat useista epäonnistumisista ennen lopullista onnistumista puhuttelivat ja herättivät vilpittömän kunnioituksen heidän ja tiiminsä innostusta ja uutteruutta kohtaan. Syntyneet ideat ja innovaatiot perustuivat asiakkaan tarpeeseen ja olivat löytyneet tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Uudet toimintatavat ja liiketoiminnan kehittäminen synnyttävät usein ohjelmateollisuutta ja sovelluksia ­- tärkeintä kuitenkin on niiden tuoma arvo asiakkaalle.

Voittavan liiketoiminnan yhtälönä esitettiin kolminaisuus: asiakas, ongelma, teknologia. Ongelma ratkaistaan aina asiakasta varten ja sen ratkaisemiseen tarvitaan osaamista ja teknologiaa. Teknologian rooli keinona tuli selväksi, ei itsetarkoituksena. Samoin asiakkaan arjen ja haasteiden ymmärtäminen sekä jatkuva kuuntelu kehitystyön aikana.

Merkityksellä on väliä

Yritysvierailuilla nousi esiin myös toiminnan merkitys ja missio. Niiden vaikutusta eri sidosryhmien sitoutumiseen pidettiin tärkeänä. Syntyi kuva, että toiminnan suurempi yhteiskuntaa tai jopa koko maailmaa parantava merkitys, oli ratkaiseva niin asiakkaiden, rahoittajien kuin oikeiden osaajienkin houkuttelussa ja toimintaan kiinnittämisessä.

Suomessakin puhe toiminnan merkityksestä on kasvamassa ja esimerkiksi asiakasomisteiset ja yhteiskunnalliset yritykset voivat hyötyä siitä esimerkiksi rekrymarkkinoilla. Matkalla mukana ollut Value Groupin Teemu Kaltea kirjoitti oivan blogin startup-rahoituksesta ja siitä kuinka yritysten on visioitava megalomaanisessa mitassa rahoitusta saadakseen.

Tarina kiertyy asiakkaisiin

Dialogi ja narratiivi, olipa sitten kyse toiminnan merkityksestä tai rahoituskierroksista, kiertyi aina asiakkaaseen ja hänen tarpeisiinsa, ja usein myös toiminnan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Suurempi tarina sitouttaa osaajia ja asiakkaita, ja hyvistä osaajista on Piilaaksossakin pulaa. Mielenkiintoista oli havaita, että osaajista puhuttaessa korostui usein muukin kuin vain teknologiaosaaminen. On tarve taidoille, joilla hahmotetaan ja ymmärretään asiakkaan käyttäytymistä ja preferenssejä tai hahmotetaan markkinoiden murrosta. Humanisteilla, valtio- ja kauppatieteilijöillä on monta arvokasta taitoa, joilla auttaa asiakasta.

Vanha totuus jätti vahvimman muistijäljen: asiakas kirkkaana mielessä kaikessa tekemisessä

Siinä missä teknologian kehitys innosti, jätti mieleeni vahvimman jäljen vanha totuus, että asiakas on pidettävä kirkkaana mielessä kaikessa tekemisessä.  Muut toiminnan sidosryhmät ovat läsnä ja niiden tärkeys tuli esille mutta asiakkaan ylivalta oli rehellisen läpitunkeva. Samoin yritystoiminnan merkityksen viestimisellä on ratkaiseva vaikutus menestykseen.

Asiakkaan kuunteleminen ohjaa ajattelemaan isosti ja luottamaan muutokseen – pelko pois ja rohkeasti katsomaan kaukaa, sieltä näkee joskus paremmin kuin läheltä.

 

Kirjoittaja Anu Kallio on Rinnekoti Groupin toimitusjohtaja.

 

Kuvia Silicon Valley Experience 2018 matkalta löydät tästä sekä tunnelmavideo löytyy täältä