Onnistutaan yhdessä kasvussa ja uudistumisessa!

Onnistutaan yhdessä kasvussa ja uudistumisessa!

Yhteistyössä Johdon agendalla ja kasvuyrittäjäverkosto Boardman Grown kanssa toteutettu kyselytutkimus osoitti, että kasvuyrittäjien keskuudessa painitaan tällä hetkellä erityisesti seuraavien teemojen parissa: työntekijöiden saatavuus ja pito, nykyisen liiketoiminnan muuttaminen kestäväksi ja kestävän kehityksen innovaatiot sekä erilaiset skenaario- ja riskien arvioinnit yleisen maailman taloudellisen ja poliittisen epävarmuuden edessä.

Blogin kirjoittaja Suvi Johansson on Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja ja Boardman Grow jäsen.

Erityisesti tutkimuksen avoimissa kommenteissa korostui, että useimmiten kasvun esteenä on yritysten kyvyttömyys tehdä asioita eri tavalla kuin kilpailijat sekä uudistumiskyky.

Kasvuyritys on monin tavoin jatkuvassa murroksessa oleva kokonaisuus, joka pyrkii löytämään keinoja toiminnan jatkuvaan laajentumiseen ja samanaikaisesti muodostamaan kestävää pohjaa toiminnalleen.

Kysymyksenä onkin, miten kasvuyrittäjä voi oppia uudistumiskyvystä erityisesti näinä epävarmoina aikoina, kun suuntaa on kyettävä muuttamaan nopeastikin?

Jokainen yrittäjä taholtaan pyrkii oppimaan jatkuvasti ja uudistumaan ja tarkastelemaan ympärillä olevia mahdollisuuksia. Kysymyksenä onkin, miten kasvuyrittäjä voi oppia uudistumiskyvystä erityisesti näinä epävarmoina aikoina, kun suuntaa on kyettävä muuttamaan nopeastikin?

Olemme havainneet, miten vuorovaikutus vertaisten kanssa auttaa jäsentämään ja kirkastamaan tilanteita ja ratkaisuja sekä tarjoaa parhaimmillaan positiivista haastamista oman bisneksen toimintaan. Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja – yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa.

Boardman Grow tarjoaakin Yhdessä kasvuun –hankkeen puitteissa sparrausryhmiä, jotka toimivat kasvujohtajien vertaisryhmänä.

Boardman Grow tarjoaakin Yhdessä kasvuun –hankkeen puitteissa sparrausryhmiä, jotka toimivat kasvujohtajien vertaisryhmänä. Pureudumme niissä eri teemoihin ja henkilökohtaisiin kokemuksiin ja oppeihin sekä sparraamme toisiamme saadaksemme apua kasvuun liittyvissä kysymyksissä. Onnistutaan yhdessä kasvussa ja uudistumisessa!

Haluamme inspiroida yrityksiä kasvuun ja tarjota pienryhmätyöskentelyn kautta vertaistukea kasvujohtajille ja siksi käynnistämme vuoden aikana useampia sparrausryhmiä eri teemojen ympärille. Sparraus on vuorovaikutusta, joka auttaa jäsentämään ja kirkastamaan käsissä olevaa tilannetta.

Kun valitset sparrauksen, saat itsellesi pallottelukumppanin.

Kun valitset sparrauksen, saat itsellesi pallottelukumppanin. Saat kopattavaksi palloja, jotka auttavat näkemään mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä löytämään askelia etenemiseen. Vaikka ajat ovatkin epävarmat, varmaa on, että kasvu vaatii kasvun tekoja ja rohkeutta – sitä tarvitaan tulevina vuosina ja on helpompaa olla rohkeampi porukassa!

Tervetuloa mukaan kasvuyrittäjien sparrausryhmiin. Voit hakea mukaan alla olevasta linkistä!

Lue lisää käynnistyvistä sparrausryhmistä ja tule mukaan tästä!

Artikkeli on julkaistu alunperin osana Johdon agendalla -trendiraporttia 2023. Lataa koko raportti tästä!