Onnistu kasvun rahoituksessa – Parhaat opit kasvuyhtiöille!

Onnistu kasvun rahoituksessa – Parhaat opit kasvuyhtiöille!

Suomalaiset kasvuyhtiöt tarvitsevat rahoitusta kasvuun, ja sijoittajat ovat kiinnostuneita listaamattomien kasvuyhtiöiden korkeasta tuottopotentiaalista.

Boardman Grow järjesti yhteistyössä kumppaneiden Springvestin ja PwC:n kanssa tilaisuuden, jossa pureuduttiin listaamattomien yhtiöiden kasvurahoitukseen sekä rahoitusta hakevan yhtiön että kasvusijoittajan näkökulmasta.

 

Boardman Grow järjesti yhteistyössä kumppaneiden Springvestin ja PwC:n kanssa tilaisuuden Antiloopin tiloissa Hakaniemessä 11.4.2024. Tilaisuutta moderoivat Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.

Boardman Grow järjesti yhteistyössä kumppaneiden Springvestin ja PwC:n kanssa tilaisuuden Antiloopin tiloissa Hakaniemessä 11.4.2024. Tilaisuutta moderoivat Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.

 

Osallistujat pääsivät kuulemaan vuonna 2023 miljoonia euroja nostaneiden Suomen eturivin kasvuyhtiöiden kokemuksia. Tilaisuudessa kokemuksiaan jakoivat kasvurahoituspalvelu Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari, Sulapacin perustaja ja toimitusjohtaja Suvi Haimi sekä Solar Foodsin perustaja ja toimitusjohtaja Pasi Vainikka.

Puheenvuorojen jälkeen tilaisuudessa jaettiin oppeja pienryhmäkeskusteluissa siitä, miten yritykset voivat parantaa mahdollisuuksiaan saada rahoitusta ja kasvaa menestyksekkäästi eri markkinaolosuhteissa.

Kokosimme alle tilaisuuden opit siihen, mitä kasvurahoituspaketin koostaminen vaatii yhtiöltä nykyisessä markkinatilanteessa ja miten yhtiö voi erottua edukseen.

 

Kiteytetyt opit kasvun rahoituksen saamiseksi

Onnistunut rahoituksen hankkiminen vaatii siis huolellista suunnittelua, strategista ajattelua ja kykyä kommunikoida visio selkeästi ja vakuuttavasti. Tässä tiivistettynä keskeiset opit kasvuyrityksen rahoituksen saamiseksi:

Ratkaise ongelma, älä vain kehitä tuotetta:

Keskity kehittämään ratkaisuja todellisiin asiakasongelmiin. Varmista, että tuote tai palvelu on skaalautuva ja että tiimi kykenee ratkaisemaan asiakkaiden tai markkinoiden haasteet. Rahoitusta tulee miettiä jatkumona ja valita yrityksen vaiheeseen sopivat yksityiset ja julkiset rahoitusinstrumentit.

Yksinkertaista ja tarinallista sijoittajanäkökulma:

Rakenna selkeä ja innostava tarina yrityksestäsi, joka houkuttelee ja vakuuttaa sijoittajat. Kuvaa, miten yritys näyttää ja toimii kahden vuoden kuluttua. Sanallista, miten sijoittajan panos auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet.

Taloudellinen suunnittelu ja kassavirran hallinta:

Ole tarkka kassavirran laskennassa ja varmista, että rahoituspaketti on kokonaisvaltainen. Suunnittele, miten aiot kerätä rahoitusta myös tulevaisuudessa. On tärkeää olla proaktiivinen ja valmistautunut ennen rahoituksen tarvetta.

Kestävän kehityksen yrityksissä pitkäjänteinen sijoittajanäkökulma:

Sijoittajien on ymmärrettävä, että kestävän kehityksen projektit vaativat usein pitkäaikaista sitoutumista ja sijoituksia, erityisesti kun lainsäädäntö ja yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat toimintaan.

Näytä tuotteen toimivuus ja turvallisuus:

Todista tuotteen tai palvelun toimivuus ja turvallisuus käytännössä. Rakenna luotettavia kumppanuuksia ja hanki sijoittajia, jotka jakavat vision kanssasi yrityksen tulevaisuudesta. Löydä oikeat asiakassegmentit ja suuntaa markkinoille optimaalisella hetkellä.

Jokainen yritys on yksilöllinen, joten on tärkeää mukauttaa näitä oppeja kunkin yrityksen ainutlaatuiseen tilanteeseen ja tavoitteisiin. Kannustamme lämpimästi myös verkostoitumaan muiden kasvuyrittäjien kanssa ja kysymään heiltä vinkkejä. Boardman Grow tarjoaa verkostoja ja tukea kasvun haasteisiin. Lue lisää ja hae mukaan tästä!

 

Tilaisuudessa kuultiin myös PwC:n kasvuyritysasiantuntijan ja partnerin Maija Ant-Wuorisen oppeja kasvuyritysten rahoituksesta. Kuvassa Maija puhumassa lavalla mikkiin.

Tilaisuudessa kuultiin myös PwC:n kasvuyritysasiantuntijan ja partnerin Maija Ant-Wuorisen oppeja kasvuyritysten rahoituksesta.

 

Tilaisuudessa kiehtovia case-esittelyjä ja kokemuksia Suomen eturivin kasvuyhtiöiltä

Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari on ollut rakentamassa lukuisia eri kasvuyhtiöitä. Tilaisuudessa kuultiin hänen oppejaan Naavan rahoituksesta, sen saannista sekä mitä nyt tekisi toisin.

Soudunsaari vertasi prosessia huippu-urheiluun: kuten urheilussa, myös kasvuyritysten on läpäistävä useita portteja menestyäkseen. Hän korosti julkisen puolen rahoituksen merkitystä tämän päivän rahoitusympäristössä osana kasvurahoituspakettia.

Kiehtovat case-esittelyt Solar Foodsilta ja Sulapacilta tarjosivat syvällistä tietoa siitä, miten he ovat lähestyneet rahoitusta innovatiivisilla tavoilla ja miten heidän tuotteensa ja palvelunsa on otettu vastaan markkinoilla.

 

Pasi Vainikka ja case Solar Foods

Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka esitteli yrityksen vaikuttavan lähestymistavan ruokatuotannon tulevaisuuteen, jossa yhdistyvät innovaatio, kestävyys ja teknologia. Yhtiö on ottanut tavoitteekseen olla edelläkävijä ”vihreässä siirtymässä”. Tämä vaatii merkittäviä fyysisiä investointeja ja uudenlaista ajattelua rahoitusmalleissa.

Alkuvaiheessa Solar Foods keskittyi rakentamaan vahvan tiimin ja varmistamaan, että heidän teknologiansa on turvallista. Heidän lähestymistapansa ei perustu perinteiseen venture capital -malliin, vaan he ovat suunnanneet katseensa suuriin, tehdasmittakaavan investointeihin, joissa rahoitustarve on mittava.

 

Pasi Vainikka on Solar Foodsin toimitusjohtaja sekä yksi perustajista. Solar Foods on suomalainen elintarvikealan teknologiayritys, jonka missio on mullistaa maailmanlaajuista ruoantuotantoa. Kuvassa Pasi Boardman Grown tilaisuuden lavalla kertomassa Solar Foodsin rahoituksesta.

Pasi Vainikka on Solar Foodsin toimitusjohtaja sekä yksi perustajista. Solar Foods on suomalainen elintarvikealan teknologiayritys, jonka missio on mullistaa maailmanlaajuista ruoantuotantoa.

 

Vainikan mukaan ensimmäisenä askeleena oli varmistaa teknologian toimivuus, mikä vaati 40 miljoonan euron investoinnin. Solar Foods oli myös ensimmäinen kohde ilmastorahaston sijoituksille, mikä osoittaa heidän edelläkävijäasemansa kestävän kehityksen alueella.

 

Suvi Haimi ja case Sulapac

Tapahtumassa Sulapacin perustaja ja toimitusjohtaja Suvi Haimi avasi syvällisesti, miten Sulapac on lähestynyt rahoitusta. Heidän liiketoimintansa ytimessä on kehittää ja myydä innovatiivisia, ympäristöystävällisiä materiaaleja, joilla voidaan korvata perinteistä muovia. Tämä on paitsi keino ratkaista aikamme kriittisimpiä ympäristöongelmia, myös merkittävä sijoitusmahdollisuus, joka vaatii pitkän aikavälin sitoutumista sijoittajilta.

Tilaisuudessa kerrottiin myös, että Sulapac on hankkinut merkittäviä asiakkaita, kuten Chanelin. Sulapacin menestys kansainvälisessä kilpailussa edesauttoi ensimmäisen tapaamisen saamista Chanelin johdon kanssa.

 

Suvi Haimi on Sulapacin toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Taustaltaan Suvi on lääketieteellisiin biomateriaaleihin erikoistunut biokemian tohtori, joka ennen yrittäjän uraansa johti tutkimusprojekteja yliopistoissa Suomessa ja Hollannissa. Kuvassa Suvi Haimi Boardman Grown lavalla kertomassa Sulapacin rahoituksesta.

Suvi Haimi on Sulapacin toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Taustaltaan Suvi on lääketieteellisiin biomateriaaleihin erikoistunut biokemian tohtori, joka ennen yrittäjän uraansa johti tutkimusprojekteja yliopistoissa Suomessa ja Hollannissa.

 

Suvi korosti myös, kuinka tärkeää on ymmärtää ja ennakoida lainsäädännöllisiä muutoksia. Sulapac on aktiivisesti mukana keskusteluissa ja vaikuttamisessa EU-tasolla, pyrkien varmistamaan, että uusi lainsäädäntö tukee kestäviä innovaatioita eikä estä niiden kehitystä ja käyttöönottoa.

 

Teksti: Julia Ruotsi
Kuvat: Karoliina Vuorenmäki