Omistajat.org X Boardman Grow: Omistaja, omaisuus ja omistajuus – matka yrittäjästä omistajaksi 

Omistajat.org X Boardman Grow: Omistaja, omaisuus ja omistajuus – matka yrittäjästä omistajaksi 

Peter Fredman

Osaava omistajuus on ammattimainen, systeeminen prosessi ja matka yrittäjästä osaavaksi omistajaksi elinikäinen matka. Miten johdat ja kehität omistajuutta arjessa? Miten organisoit yrityksen johtamisen parhaiten omistaja-arvoa kasvattavaksi?

Tilaisuudessa Omistajien perustaja, hallitusammattilainen Ville Tolvanen alusti omistajuuden johtamisen perusteista ja Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja ja omistaja Peter Fredman kertoi omista kokemuksistaan ja näkemyksistään aiheen tiimoilta.

Passiivisesta omistamisesta aktiiviseen arvoa tuottavaan omistajuuteen

Omistajuuden ja johtamisen kehittäminen on prosessi. “Minusta meidän pitäisi yhdessä tukea omistajia ja tehdä investoinnista turvallisempaa ja haluttavampaa ymmärtämällä omistajuutta ja omistamista paremmin”, totesi Tolvanen.

Ennen kaikkea yrittäjästä omistajaksi matka on Tolvasen mukaan pitkä, mutta päätöksen voi tehdä heti. “Kun sitten päätös on tehty, voi lähteä viemään asioita eteenpäin”.

Pikakelauksella omistajuuden polku lähtee omistajatestistä. Yrityksen tulee samaan aikaan synnyttää visio ja suunnitelma omistajuuden johtamiselle sekä yksiselitteiset roolit omistajille, hallitukselle ja johdolle. Yrityksessä tulee olla yhteinen strategia omistaja-arvon kasvattamiselle ja systemaattista hallitustyöskentelyä.

Fredman Groupin määrätietoinen uudistumisprosessi

Toisen sukupolven perheyrittäjä ja omistaja Peter Fredman kertoi Fredman Groupin matkasta. Viisi vuotta sitten Fredman toimi samaan aikaan toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä, omistajana ja yrittäjänä.

“Hyvin perinteinen asetelma, oma tehdas, hyvin paljon perinteiset tuotteet ja tehdas keskiössä. Vuonna 2015 aloimme miettimään, että mitä tässä voisi tehdä eri tavalla. Seuraavana vuonna ryhdyimme ajatuksiemme pohjalta sitten uudistamaan liiketoimintamalleja ja johtamista”, kertoi Fredman.  Vuoden 2020 alusta Fredman on toiminut enää vain omistajan ja hallituksen puheenjohtajan roolissa.

“Muutoksen voidaan sanoa alkaneen vuodesta 2015, kun Peter tuli ja puhui “oikeat ihmiset bussissa” -ajatuksesta. Herätyksen saaneena hän totesi, että sen sijaan, että tekee itse, pitää ymmärtää kuka osaa tehdä ja löytää ne oikeat ihmiset”, kuvaili Tolvanen. Tämä oli käännekohta uudistumisprosessissa, sillä aikaisemmin yrityksen pyörittämiseen oli otettu ihmisiä vain lähipiiristä.

Fredmanin toisen sukupolven omistajuuden eri vaiheet

Omistajuudellakin on vaiheita, jotka tukevat omistajuuden kasvua. Fredman korosti, että on tärkeää erottaa omistajastrategia yhtiön strategiasta. Omistajastrategia on kuin omistajan tilaus yhtiölle ja johdolle.

Valmiit omistajastrategiat esitellään konsernin hallitukselle. Ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin liiketoiminnan kautta kehittämään toimintaa. Tunnistettiin, että vahvan brändin kautta saadaan aikaiseksi vahvaa kehitystä. Yrityksen johdossa ymmärrettiin myös, että hallituksen tulee toimia voimavarana. Edellä mainittu toimintatapaa kehitettiin, jotta kokonaisuus ja roolit pysyisivät selkeinä.

“2011-2015 omistajastrategiassa lähdimme aktiivisesti pohtimaan, miten tätä omistajuutta ja yhtiön arvoja kehitetään” totesi Fredman. Yrityksen toimintaan lisättiin suunnitelmallisuutta.

“Lähdettiin miettimään ihan uusiksi, että mitä pitää tehdä, jotta asetetut tavoitteet toteutuisivat. Huomattiin että meidän pitää muuttaa kaikki. Havaittiin, että se on se asiakaslähtöisyys, jonka tulee olla meidän strategiamme ytimessä”, kertoi Fredman.

Näin ollen Fredman Groupille rakennettiin uusi brändi-identiteetti ja vahva visio. Tehtiin teknologiaan perustuva vahva tulevaisuusstrategia. Sen lisäksi saatiin uusia kompetensseja ja resursseja käyttöön. “Ymmärrettiin että tarvitaan uutta osaamista joka osa-alueella. Samalla mietittiin, onko meillä oikeasti paras omistaja”.

Kolmannessa omistajuuden vaiheessa, joka on määritelty vuosille 2021-2024, kehitys ja kansainvälistyminen ovat omistajastrategian ytimessä.

“Olette viidessä vuodessa saaneet aikaan sen, että omistajat esittävät hallitukselle omistajastrategian. Miksi me omistetaan -kysymys toimii hyvin pohjana”, kommentoi Tolvanen Fredman Groupin tapahtumia. Omistajastrategian ei tarvitse olla kovin pitkä, kunhan se on selkeä ja siinä ilmenee kirkkaasti, että kuka vaatii yhtiöltä ja mitä.

Katso tapahtuman tallenne alla olevasta ruudusta: