Muista ainakin nämä asiat Advisory Board -toimintaa käynnistäessä!

Muista ainakin nämä asiat Advisory Board -toimintaa käynnistäessä!

Kun harkitset Advisory Boardin perustamista yrityksellesi, avain menestykseen piilee huolellisessa suunnittelussa ja toiminnan systemaattisessa lähestymistavassa.

Seuraavassa artikkelissa tarkastellaan tärkeitä seikkoja, jotka kannattaa ottaa huomioon Advisory Board -toimintaa suunnitellessa. Tutustu alla olevaan muistilistaan, joka on koostettu Boardman Grown ja LUT-yliopiston yhteistyössä toteutetun KASVUN TUKENA – KOKEMUKSIA ADVISORY BOARDEISTA -julkaisun pohjalta.

Määrittele tarpeet ja tavoitteet huolellisesti: Ennen kuin astut askelta eteenpäin, selvitä, miksi haluat Advisory Boardin ja mitä tavoitteita haluat sen avulla saavuttaa. Tämä auttaa sinua valitsemaan oikeanlaiset neuvonantajat ja määrittelemään heidän roolinsa selkeästi.

Varmista resurssit: Advisory Board -toiminta voi vaatia aikaa ja resursseja. Varmista, että sinulla ja yritykselläsi on riittävästi resursseja noudattaa neuvonantajien antamia neuvoja ja suositeltuja toimintatapoja.

Osaaminen ja kompetenssit: Mieti, millaista osaamista ja kompetensseja Advisory Boardin jäseniltä tarvitaan. Valitse neuvonantajat, joiden vahvuudet täydentävät yrityksesi tarpeita ja tavoitteita.

 

Muistilista on koostettu Boardman Grown ja LUT-yliopiston yhteistyössä toteutetun KASVUN TUKENA – KOKEMUKSIA ADVISORY BOARDEISTA -julkaisun pohjalta, jonka kirjoittajana toimi tutkijatohtori Tuuli Ikäheimonen.

 

Hyödynnä verkostoja ja ammattilaisia: Neuvonantajien rekrytoinnissa voit hyödyntää omia verkostojasi tai kääntyä ammattilaisten puoleen. Valitse henkilöt, joilla on kokemusta ja näkemystä alaltasi.

Tee yrityksestä kiinnostava neuvonnan kohde: Kuvaile yrityksesi tavoitteet, potentiaali ja neuvonantajien oppimismahdollisuudet selkeästi. Tee yrityksestä houkutteleva yhteistyökumppani neuvonantajille.

Sovi palkkioista ja käytännöistä: Selvitä etukäteen neuvonantajien palkkiot, kokouskäytännöt ja muut toimintatavat. Keskustelkaa näistä avoimesti ja sovittakaa ne yhteisymmärryksessä.

Määritä Advisory Boardin rooli: Kirjaa ylös, että Advisory Board toimii neuvonantajana eikä päätöksentekijänä. Selkeys roolista auttaa välttämään mahdollisia konflikteja.

Perehdytys ja ryhmäyttäminen: Panosta Advisory Boardin jäsenten perehdyttämiseen ja ryhmäyttämiseen. Luo yhteishenkeä ja varmista, että kaikki jäsenet tuntevat olevansa osa tiivistä yhteisöä.

Luo luottamuksen ilmapiiri: Luottamus on avainasemassa Advisory Boardin toiminnassa. Rakenna avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jäsenet voivat ilmaista mielipiteensä vapaasti.

 

Pureutuakseen tarkemmin Advisory Boardien toimintaan sekä Advisory Boardeille asetettuihin tavoitteisiin, toimintatapoihin ja toiminnan hyötyihin, LUT-yliopiston yrittäjyyden tutkimusryhmä sekä Boardman Oy käynnistivät Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella Advisory Boardeja tarkastelevan tutkimushankkeen.

Pureutuakseen tarkemmin Advisory Boardien toimintaan sekä Advisory Boardeille asetettuihin tavoitteisiin, toimintatapoihin ja toiminnan hyötyihin, LUT-yliopiston yrittäjyyden tutkimusryhmä sekä Boardman Oy käynnistivät Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella Advisory Boardeja tarkastelevan tutkimushankkeen.

 

Arvioi ja muokkaa toimintaa tarvittaessa: Säännöllinen arviointi auttaa tunnistamaan toiminnan vahvuudet ja heikkoudet. Ole valmis muuttamaan toimintaa tarvittaessa ja sopeuttamaan Advisory Boardin koostumusta ja tavoitteita yrityksesi tarpeisiin.

Jaa tietoa avoimesti: Avoin tiedonjakaminen edistää keskinäistä ymmärrystä ja auttaa neuvonantajia tekemään parempia päätöksiä. Jaa tietoa yrityksesi tilanteesta ja kehityksestä säännöllisesti.

Ole avoin neuvoille ja muutoksille: Kuuntele tarkkaavaisesti neuvonantajien antamia neuvoja, ehdotuksia ja rakentavaa kritiikkiä. Ole valmis tekemään tarvittavia muutoksia yrityksesi toiminnassa niiden perusteella.

Ota ilo irti Advisory Boardista: Muista, että Advisory Board on voimavara, joka voi auttaa yritystäsi kasvamaan ja menestymään. Nauti yhteistyöstä ja ota ilo irti neuvonantajien tuomasta arvosta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Advisory Boardin perustaminen on strateginen päätös, joka vaatii suunnitelmallisuutta ja sitoutumista. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että Advisory Boardista tulee yrityksellesi merkittävä voimavara ja menestystekijä.

Boardman Grow ja LUT-yliopisto toteuttivat yhteistyössä KASVUN TUKENA – KOKEMUKSIA ADVISORY BOARDEISTA -julkaisun

Julkaisu on monivuotisen tutkimustyön tulos, ja uskomme sen tarjoavan arvokasta tietoa Advisory Boardien hyödyntämisestä ja niiden merkityksestä organisaatioiden kasvulle ja menestykselle. Se sisältää käytännön esimerkkejä ja haastatteluja yritysjohtajien kanssa, jotka ovat hyötyneet Advisory Boardeista.

Tutustu julkaisuun tästä!

LUT-yliopiston tutkijatohtori Tuuli Ikäheimonen esitteli tutkimuksen tuloksia KASVUN TUKENA - KOKEMUKSIA ADVISORY BOARDEISTA -julkaisun julkistamistilaisuudessa 20.9.2023.

LUT-yliopiston tutkijatohtori Tuuli Ikäheimonen esitteli tutkimuksen tuloksia KASVUN TUKENA – KOKEMUKSIA ADVISORY BOARDEISTA -julkaisun julkistamistilaisuudessa 20.9.2023.

Tule mukaan Boardman Grow -kasvuyrittäjäverkostoon!

Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa.

Tarjoamme inspiraatiota, verkostoa ja tukea kasvupolun haasteisiin. Olemme jäsenperusteinen foorumi keskinäiseen tiedon ja osaamisen vaihtoon, verkostoitumiseen sekä suhteiden luomiseen.

Boardman Grow -verkostossa autamme toisiamme kasvun ja kansainvälistymisen haasteissa. Järjestämme erilaisia verkostoitumistilaisuuksia ja tapahtumia osaamisen kehittämiseksi kasvuyrittäjyyteen, kasvun johtamiseen, rahoitukseen ja kansainvälistymiseen liittyen.