Motivoivat palkitsemismallit kasvun eri vaiheissa – Katso tallenne!

Motivoivat palkitsemismallit kasvun eri vaiheissa – Katso tallenne!

PwC:n palkitsemisen asiantuntijat ja osion alustajat Enni Nyström, Senior Associate ja Roosa Kohvakka, Head of Reward Service.

Boardman Grown virtuaalitilaisuus “Voittavat tiimit kasvussa” kokosi yli 300 kasvuyrittäjähenkistä osallistujaa kuuntelemaan huippuasiantuntijoita sekä kasvuyrittäjien kokemuksia siitä, kuinka rakennetaan maailman parhaita tiimejä, jotka tukevat yrityksen kasvua.

Tilaisuuden moderaattorina toimi Boardman Grown hallituksen jäsen sekä Netprofilen toimitusjohtaja Juha Frey. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Boardman Grown, InHunt Groupin ja PwC Suomen kanssa.

Tilaisuuden toisessa osiossa kuultiin oppeja palkitsemisesta PwC:n palkitsemisen asiantuntijoilta Enni Nyströmiltä, Senior Associate ja Roosa Kohvakalta, Head of Reward Service.

Osiossa kuultiin myös Vincitin perustajan ja hallituksen puheenjohtajan Mikko Kuitusen käytännön kokemukseen pohjaavat opit palkitsemisesta. Hän kertoi, että he ovat saaneet hyviä kokemuksia omistukseen pohjautuvalla pitkäjänteisellä palkitsemisella. Hän myös nosti esille, että pelkästään palkitsemisella ei voida motivoida, vaan tarvitaan muutakin.

Katso tallenne Ennin ja Roosan keskustelusta

Alla toisen osion parhaat opit palkitsemisesta:

  • Ensimmäinen kysymys on löytää sopivin malli. Palkitsemismallien kirjoon kuuluvat esimerkiksi perinteiset ja synteettiset optiot, osakepalkkiot eri tavoin rajoitettuna tai ehdollisina, henkilöstöannit, matching-järjestelyt ja osakkuudet eli osakkeiden merkitsemiset käypään hintaan.
  • Todellisuus on harvoin yksinkertainen: lähtökohtana on aina yrityksen tavoitteet. Muita oleellisia kysymyksiä ovat mitä ryhmää halutaan palkita ja sitouttaa, miten ohjelma sietää ajan myötä tulevia muutoksia, halutaanko osallistujien sijoittavan omaa rahaa, ja halutaanko mukaan liittää suoritusmittareita
  • Kulttuuri on erittäin tärkeä pohja palkitsemisjärjestelmälle: mikä sopii meille, mikä edistää meidän tavoitteitamme? Tavoite kirkkaaksi vaikeiden kysymysten kautta, sopivan mallin haarukointi sulkemalla pois epäsopivia vaihtoehtoja. Tärkeää on huomata myös, ettei järjestelmää yleensä kannata suunnitella liikaa verotehokkuuden näkökulmasta; tärkeintä on tavoitteiden ohjaava, kannustava ja sitouttava vaikutus.
  • Vertailutieto palkitsemisen tasosta on toiseksi yleisin kysymys. Bencmarkkaus siitä millainen on palkitsemisen taso eri tyyppisissä yhtiöissä, ja millaisiin suoritustavoitteisiin palkitseminen on sidottu. Kasvuyrityksissä palkitsemisohjelmien tavoitteellistaminen on usein helpompaa ja suoraviivaisempaa kuin isoissa organisaatioissa. Asia on kuitenkin kaikkea muuta kuin suoraviivainen: kirjo on laaja.
  • Kuinka palkitsemisjärjestelmä toimii innostajana ja motivoijana? Palkitsemisen mitoituksen on oltava riittävällä tasolla, jotta se vaikuttaa. Myös viestinnällä on iso merkitys. Mekanismin on oltava ymmärrettävä ja ansaintapotentiaali pitää pystyä sanoittamaan selkeäksi. Tiivistettynä, tavoitteiden ja mittarien pitää resonoida niin vahvasti, että ohjaava vaikutus toteutuu. Kaikki ei toimi kaikille, ja siksi on parempi rakentaa palkitsemiseen paletti eikä täsmäratkaisu.
  • Mikko Kuitusen opit: Sitä saat mitä mittaat ei ole koko totuus, eli paraskaan palkitsemisjärjestelmä ei yksin riitä. Omistamiseen perustuva pitkäjänteinen järjestely on paras tapa taklata osaoptimointeja. Ohjaava vaikutus on tosi vahva, ja siksi on tärkeintä, että järjestelmä on osa yhtenäistä johtamiskokonaisuutta ja sopii kontekstiin, jossa se toimii. “Ei anneta hännän heiluttaa koiraa!”

Tilaa Boardman Grown uutiskirje, jos haluat jatkossakin kuulla vastaavista tilaisuuksista sekä saada arvokkaita vinkkejä kasvuyrittäjältä yrittäjälle!

Lue lisää myös Boardman Grown toiminnasta ja jäsenyydestä täältä!