Miten yrityksesi strategia istuu tulevaisuuden maailmaan?

Miten yrityksesi strategia istuu tulevaisuuden maailmaan?

Osallistava ja jatkuva tulevaisuustyö osana strategista suunnittelua ja innovaatiotyöskentelyä on kovassa nosteessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Boardman Grow -jäsentilaisuudessa Ennakointi osana strategista johtamista: tutkimustuloksia ja käytännön kokemuksia, FIBRES Onlinen toimitusjohtaja Panu Kause johdatteli alustuksellaan osallistujia aktiiviseen keskusteluun tulevaisuustyön kytköksistä yritysten strategiaan.

Työskentelymenetelmä ennakointia varten

Strateginen ennakointi on työskentelymenetelmä, jonka ydinajatuksena on toimintaympäristön muutoksen ja mahdollisten kehityskulkujen hahmottaminen ympäristöissä, joita ei voida perinteisesti ennustaa. Käytännössä monesti puhutaan trendityöskentelystä, jossa hahmotetaan nousevia trendejä ja ilmiöitä sekä näiden arvioituja vaikutuksia.

Ennakointityössä monesti luodaan vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia, joita voidaan käyttää mm. yrityksen strategian arvioinnissa. Vaihtoehtoisiin skenaarioihin liittyen tulee huomioida myös tunnistettujen trendien kehityskulkuja, villejä kortteja sekä ns. mustia joutsenia, jotka saattavat hetkessä muuttaa yritysten toimintaympäristöä. Esimerkkinä mustasta joutsenesta Kause nosti esille syyskuun 11. päivän terroriteot, joista aiheutui maailmanlaajuisia ja hyvin kauaskantoisia vaikutuksia. Keskustelussa nousi esiin mielenkiintoisia pohdintoja mm. käynnissä olevan koronavirusepidemian vaikutuksista kautta maailman. Minkä yritysten skenaarioissa lienee jo valmistauduttu johonkin vakavaan pandemiaan, sen asettamiin riskeihin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin?

Ennakointityöhön kytkeytyy skenaariotyön lisäksi – tai yrityksestä riippuen suorastaan sen sijaan – uusien ilmiöiden avaamat lyhyemmän aikavälin mahdollisuudet yrityksen liiketoiminnalle.

Miten tunnistaa nousevia tarpeita, joita juuri tämä yritys voi täyttää, ja miten hallita kaikkea asiaan liittyvää uutta tietoa?

Tulevaisuus ei tule annettuna

Ennakointityöllä saavutettavien hyötyjen osalta olennaista on uuden näkemyksen käyttö osana yrityksen strategiaa. Kause nosti esiin useita esimerkkejä onnistuneista implementoinneista.

Esimerkiksi DHL on julkaissut suuren logistiikkaa sivuavan skenaariotyön vuodelle 2050. Markkinoinnin lisäksi DHL pyrkii haluamaansa tulevaisuudenkuvaa maalamalla ohjaamaan logistiikan kehitystä itselleen edulliseen suuntaan.

Kause korosti, että tulevaisuus ei ole annettu asia. Vaihtoehtoja siitä, millaiseksi maailma kehittyy, on monia. Yritys voi sisällyttää ennakointityönsä tuloksia osaksi aktiivista strategiansa toteutusta ja näin myötävaikuttaa maailman kehitykseen.

What if?

Ennakoinnin avulla rakennetaan yritykselle toimintavalmiuksia erilaisiin mahdollisiin tilanteisiin, joihin maailma saattaa kehittyä. Vaikka ennakointia on tehty pitkään menestyneissä yrityksissä, ongelmia aiheuttaa erityisesti tulosten implementoinnin vaikeus strategiaan, viestintään ja päätöksentekoon. Lisäksi keskustelussa monet osallistujat nostivat esiin vieläkin vallalla olevan päättäjien tarpeen tukeutua mieluummin ”exceleihin ja numeroihin” kuin näkemykseen tulevaisuudesta.

Kuitenkin pitkäjänteinen ja säännöllinen ennakointityö todistetusti auttaa yrityksiä ja päättäjiä varautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja hyödyntämään nousevia trendejä. Liiketoiminnan tukemiseksi ennakointityö kannattaa saattaa osaksi yrityksen kaikkea strategista tekemistä ja laventaa henkilöstöä laajasti osallistavaksi.

Henkilöstön näkemyksiä kuunnellaan ja tulevaisuudentutkimus saa aineistoa henkilöstöltä osana henkilöstön päivittäisiä rutiineja. Kerättyjä näkemyksiä hyödynnetään strategian laadinnassa ja päätöksenteossa. Näin what if -kysymykseen on valmis vastaus jo ennen kuin alkaa tapahtua!