Miten ulkopuolelta tullut johtaja saa yrityksen kasvun nousuun?

Miten ulkopuolelta tullut johtaja saa yrityksen kasvun nousuun?

Miten ulkopuolelta tullut johtaja saa yrityksen kasvun nousuun?

 

Janne Koskelan matka yrittäjyyteen alkoi vuonna 2015, kun hän alkoi kokea vanhan työnsä hieman itseään toistavaksi. Hän halusi mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen suuntaan ja työn sisältöön, tehdä koneita, ja olla teknologian kanssa tekemisissä. Octomecan silloiset omistajat miettivät samaan aikaan yrityksen jatkoa, ja onnekkaiden sattumien kautta Koskela päätyi heidän neuvottelupöytäänsä.

Uusi toimitusjohtaja vanhaan perheyritykseen

Octomeca oli pitkän historian omaava perheyritys, jonka toiminta oli vahvasti kietoutunut omistajaperheen ympärille. Koskelan aloittaessa työt toimitusjohtajana yritys toimi enemmän kuin keksintöverstas, joka valmisti lähes yksinomaan räätälöityjä koneita ja jonka toimitusajat olivat pitkiä. Hän tiesi, että muutoksia oli tehtävä, jotta yritys saataisiin kasvuun.

Yksin Koskela ei kuitenkaan onnistunut, vaan prosessiin tarvittiin laaja verkosto työntekijöitä, toimittajia ja partnereita. Vaikka muutoksia pantaisiin täytäntöön, Koskelalle oli tärkeää kunnioittaa vanhoja perinteitä ja vaalia Octomecan ydintä.

Strategia on kaikki kaikessa

Koskela korostaa, että strategia on kaikki kaikessa mitä ikinä tehdäänkin. Octomeca suuntasi fokuksensa keskitettyihin teemoihin – myynnin aktivoimiseen ja uusien partnereiden hankkimiseen, toimittajaverkoston rakentamiseen ja sen kaventamiseen, huoltoliiketoiminnan kehittämiseen, tuotekehitykseen ja asiakasinteraktioon, turhien toimintojen karsimiseen sekä uuteen modulaariseen mallistoon, joka luotiin räätälöityjen mallien rinnalle.

Helppoa muutos ei Koskelan mukaan ollut. Kun on laittanut itsensä likoon, halu onnistua on sitäkin vahvempi, ja yllättävää olikin se, miten hitaalta muutosprosessi tuntui, vaikka jälkikäteen voidaankin todeta muutoksen olleen suurissa linjoissa varsin nopeaa. Koskela pohti omistajaperheen kanssa sitä, mitkä olivat riittäviä tavoitteita ja kehityskohtia. Oli mietittävä koko yrityksen tasolla, olivatko kaikki samalla sivulla vai halusiko joku muu tehdä enemmän/vähemmän kuin mihin toiset olivat valmiita?

Kasvun kiihdyttäminen tapahtui uusien partneriyhteistyösopimusten ja kansainvälisen toiminnan kautta. Koskela kutsuttiin mm. Pariisin myyntikokoukseen puhumaan, ja tämä avasi tärkeitä väyliä isoihin kansainvälisiin yrityksiin, joiden kanssa Octomeca tekee yhteistyötä.

Kehitys vuosina 2016-2018 on ollut vahvaa. Octomeca on laajentanut tilojaan, ja tilatarve toiminnan yhä kasvaessa on päivittäinen haaste joka tulee ratkaista. Läpimenoaikaa on nopeutettu eritellyillä soluilla ja partnereilla, ja Octomeca on onnistunut luomaan moduulikoneiden myyntikonseptin, joka on kirkas ja selkeä.

Teksti ja kuvat Emma Koivusalo