Mitä tapahtuu kun unelma pirstaloituu?

Mitä tapahtuu kun unelma pirstaloituu?

Tämä kirjoitus alkaa ja päättyy samalla vetoomuksella. Tarvitsemme apua juuri sinulta. Juuri nyt, kun sinulla on hyvä päivä, vuosi ja vuosikymmen.

Joskus yrittäjälle voi tulla eteen tulee päiviä, jolloin osakkaiden kesken syntyy ratkaisemattomia ristiriitoja, yritykselle ei tunnu saavan mistään jatkorahoitusta ja kotijoukot ilmoittavat, että vähennä työntekoa tai…

 

Vastoinkäymiset vahvistavat, sanotaan. Liika on kuitenkin liikaa..

Yrittäjän kohdatessa konkurssin se voi olla uusi alku matkalla kohti menestystä tai valtaisa menetys ja henkilökohtainen kriisi. Oletko koskaan miettinyt kumman vaihtoehdon yhteiskunta on jo valinnut puolestasi huonon päivän koettaessa?

Unelma_rikkiKonkurssin tekeminen Suomessa on yhä häpeällistä. Laskut ja velat alkavat kasaantua, ja lopulta yrittäjä merkitään häpeän lisäksi ”EPÄONNISTUNUT”-leimalla. Ei ihme, että harva yrittäjä haluaa kertoa konkurssista edes lähimmilleen. Velat halutaan maksaa keinolla millä hyvänsä. Usein se ei ole korkojen kasaantumisen vuoksi mahdollista. Valitettavan usein saattaa myös käy niin, että alkoholi ja avioero vievät loputkin voimat. Yrittäjä syrjäytyy yhteiskunnasta. Melkoista tuhlausta tietäen, miten kekseliästä ja aikaansaavaa sakkia yrittäjät voivat parhaimmillaan olla.

Nyt kun suomalaisen elämänmuodon jatkuminen on uhattu Suomi tarvitsee entistä enemmän kasvuhakuisia yrityksiä kaikista kokoluokista, jotta talouskasvu ja sen myötä julkisen sektorin palveluiden tarjonta voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Koska valtaosa uusista työpaikoista syntyy kasvaviin pk-yrityksiin, on valtiovalta aivan oikeutetusti nostanut yrittäjyyden merkityksen esiin yhteiskuntamme yhtenä keskeisenä uudistamisen lähteenä.

1990-luvun pankkikriisin tuloksena Oy Suomi Ab pelasti pankit, mutta uhrasi samalla tietoisesti noin 30 000 pk-yritystä. Nyt poliitikot ylpeilevät sillä, että Suomen kilpailukyky on yksi maailman vahvimmista.1990-luvun laman jäljiltä Suomessa on kuitenkin edelleen noin 70 000 ylivelkaantunutta, jotka olivat joko itse yrittäjiä tai näiden pankkilainojen takaajia.

Juhlapuheissa yrittäjyyteen kannustaminen tarkoittaa kääntäen kannustamista suurempaan riskinottoon. Kysynkin onko yhteiskuntamme sallivampi hyväksymään myös epäonnistumisia tai konkursseja nyt 2010-luvulla, jolloin taloudellista toimeliaisuutta tarvitaan kaikissa elinkeinoelämän sektoreissa entistä enemmän?

Espoolainen Kaski-ryhmä ry on auttanut noin tuhatta ylivelkaantunutta, joista suurin osa on edellisen laman aikana konkurssin tehneitä yrittäjiä tai näiden läheisiä. Kaskislaiset tarjoavat vertaistukea ja hoitavat valtakirjan turvin ylivelkaantuneen asioita, neuvottelevat perintätoimistojen kanssa ja auttavat ihmisiä uuden elämän alkuun.

Kun kuulin Kaski-ryhmän rahoitusvaikeuksista elokuun alussa, päätin yrittäjien keskinäisen solidaarisuuden nimissä järjestää Boardman 2020 ryhmän toimesta keräyksen, jonka turvin kaskislaiset pääsevät aloittamaan tärkeän työnsä uudelleen. Tapasin nykyisiä ja jo eläkkeelle jääneitä yrittäjiä, isojen yritysten johtajia ja mikä tärkeintä, Kaski-ryhmä ry:n aktiiveja. Viimeksi mainittujen tarinat koskettivat vahvasti niin minua kuin yhdessä tapaamiamme päättäjiä. Yksi Kaski-ryhmältä avun saaneista totesi saaneensa vihdoin oman elämänsä takaisin. Se pysäytti.

Lokakuussa Kaski-ryhmä aloitti toimintansa uudelleen kerättyjen varojen turvin. Vaikka työ on alkanut uudelleen, tarvitsemme apua juuri sinulta. Juuri nyt, kun sinulla on hyvä päivä, vuosi ja vuosikymmen.

P.S. Kohta vietämme jo perinteeksi muodostunutta Unelma Suomesta -itsenäisyyspäivän juhlaa. Tämän vuoden juhlassa on vahvasti esillä vuosikymmenien aikana yhdessä rakennetun yhteiskunnan keskeisiä tekijöitä; veteraaneja, lottia, yritysjohtajia, yrittäjiä, elinkeinoelämän vaikuttajia, joukko kaskislaisia ja tulevia tekijöitä Aalto -yliopistosta. Maamme on tarvinnut jokaista heistä aikanaan rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Tarvisemme vastuunkantajia myös jatkossa, sillä tulevaisuus edellyttää huolenpitoa, vastuunkantoa ja kovaa työtä yhteisen huomisen puolesta.

Tule ja jaa kanssamme Unelma Suomesta, jossa kasvaa yrityksiä…