Milloin ja miten aloitan toimivan hallitustyöskentelyn? – Syvenny aiheeseen oppaan avulla!

Milloin ja miten aloitan toimivan hallitustyöskentelyn? – Syvenny aiheeseen oppaan avulla!

Yrityksen alkuvaiheessa usein riittää, että idea on toimiva ja energiaa on tarpeeksi sen puskemiseen markkinoille. Yrityksen kasvaessa erityisosaaminen korostuu. Pian kokemusta täytyy olla niin monelta osa-alueelta, ettei yksi elinikä riittäisi kartuttamaan sitä. Vaikka alkuperäisessä tiimissä olisi erityyppistä osaamista eri taustoilla, yrityksen kasvu vaatii usein myös erityisosaamista, jota tiimistä ei välttämättä löydy – esimerkiksi uusista markkina-alueista ja riskeistä.

Myös kasvun hallitseminen on haastavaa. Vaikka yrittäjällä on tiiminsä tuki, on silti asioita, joista voi olla hankala puhua heidän kanssaan. Hyviä esimerkkejä tällaisesta aiheesta ovat talouden hallinta, johtamisen haasteet ja rahoitus. Saatat aiheuttaa epämieluisan tilanteen sellaisten tiimijäsenten keskuudessa, jos puhut avoimesti rahoitustarpeesta sekä kassavarojen riittävyydestä eikä heillä ole taustaa eikä kokemusta asiasta. Tällöin strateginen sparraaminen ja eri vaihtoehtojen pohtiminen kokemusperäisesti voi usein osoittautua hankalaksi.

Kysymys kuuluukin: milloin tällainen hallitus kannattaa muodostaa ja mitä asioita silloin tulee ottaa huomioon?

Asioita ei kuitenkaan kannata miettiä yksin. Erityisosaamisen tai yleisemmän sparrauksen suhteen voit saada keskustelukumppaneita ja vastauksia monelta taholta; mentoreilta, konsulteilta, coacheilta, neuvonantajilta tai advisory boardilta. Hyvä vaihtoehto pelkän lakisääteisen velvoitteen täyttämisen lisäksi on muodostaa aktiivinen, toimiva hallitus, jossa on myös ulkopuolisia jäseniä. Hallitus voi parhaimmillaan toimia erinomaisena sparrausfoorumina.

Tavoite ja rajaukset

Tämän julkaisun tavoitteena on vastata kahteen kysymykseen:

  1. Milloin tarvitsen toimivan hallituksen?
  2. Miten muodostan toimivan hallituksen?

Tarkoituksena ei ole vastata kysymykseen “Miten hallitustyötä kannattaa tehdä?”, koska aiheesta on saatavilla muita kattavia teoksia ja julkaisuja. Tarkoituksena ei myöskään ole puhua siitä, mitä hallitustyö on tai miksi sitä kannattaa tehdä. Näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksia mm. Agile Startup Boards -julkaisu helppolukuisessa muodossa.

Mitä tarkoitetaan toimivalla hallituksella?

Tässä yhteydessä tarkoitamme toimivalla hallituksella seuraavaa:

  • osakeyhtiölain mukaista yrityksen hallitusta, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asian-mukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta)
  • aktiivista hallitustyötä, jossa hallitus keskustelee y-rityksen suunnasta ja strategiasta ja tuottaa lisä-arvoa johdolle säännönmukaisesti
  • hallitusta, jossa on yksi tai useampi riippumaton ulkopuolinen jäsen
Pdf-version julkaisusta voi ladata tästä

 

Julkaisu etenee seuraavanlaisesti:

MITKÄ OVAT EDELLYTYKSET TOIMIVALLE HALLITUKSELLE?

MILLOIN TARVITSEN TOIMIVAN HALLITUKSEN?

Omistajuuteen liittyvät kysymykset
Johtamiseen liittyvät kysymykset
Osaamiseen liittyvät kysymykset
Liiketoimintaan liittyvät kysymykset
Toimialaan liittyvät kysymykset

MITEN KOKOAN TOIMIVAN HALLITUKSEN?

Osaaminen – Mitä tarvitset?
Mistä jäsenet löytyvät?
Kuka puheenjohtajaksi?
Mitkä ovat hallituksen pelisäännöt sekä jäsenten arvot ja odotukset?
Millaista palkitsemista vaaditaan?

MITÄ MUITA VAIHTOEHTOJA ON TOIMIVAN HALLITUKSEN MUODOSTAMISEN SIJAAN?

 

SEURAAVA: MITKÄ OVAT EDELLYTYKSET TOIMIVALLE HALLITUKSELLE

 

Aktiivinen ja toimiva hallitus ei ole itseisarvo. On paljon esimerkkejä yrityksistä, jokta ovat menestyneet ilman mittavaa hallitustyötä. Mutta parhaimmillaan hallitus tukee sinua ja toimivaa johtoa ja sitä kautta vauhdittaa merkittävästi yrityksen kasvua. Lisäksi hyvä hallitus voi vähentää henkilökohtaista stressiä, kun hankalista päätöksistä pääsee keskustelemaan kokeneiden ja asiantuntevien ihmisten kanssa.

Mikäli yritykselläsi on edellytyksiä aloittaa tai kehittää hallitustyötä, ja yksikin kysymyksistä resonoi tilanteesi kanssa, kannattaa pohtia toimivan hallituksen muodostamista. Ensimmäinen askel on useimmiten uuden ulkopuolisen jäsenen rekrytoiminen hallitukseen.

Onnea ja menestystä hallitustyöhön!

Pdf-version julkaisusta voi ladata tästä

 

Uusia sparrausryhmiä alkamassa – Hae mukaan!