Mari Marsio ja Samppa Vilkuna Boardman Grown hallitukseen!

Mari Marsio ja Samppa Vilkuna Boardman Grown hallitukseen!

Kasvuyrittäjien osaamisverkosto Boardman Grown hallitukseen on valittu kaksi uutta jäsentä Mari Marsio ja Samppa Vilkuna. Hallituksen uudet jäsenet tuovat hallitukseen laaja-alaisesti uutta osaamista ja näkökulmia, joilla viedään Boardman Grown toimintaa vahvasti eteenpäin ja kehitetään kasvuyrittäjien verkostoa!

Mari Marsiolla on yli 20 vuoden monipuolinen ja käytännönläheinen kokemus finanssialalta ja kasvuyritysten kehityskaaren eri vaiheista.

Mari Marsiolla on yli 20 vuoden monipuolinen ja käytännönläheinen kokemus finanssialalta ja kasvuyritysten kehityskaaren eri vaiheista. Hän on toiminut aiemmin laki- ja compliance -johtajana ja johtoryhmän jäsenenä mm. pörssiyhtiö eQ:ssa ja Titaniumissa. Marin vahvaa osaamisaluetta ovat erityisesti yritysjärjestelyiden sisäinen toimeenpano ja muutosjohtaminen. Viime syksynä Mari siirtyi yrittäjäksi: hän toimii perustamassaan Ambire Oy:ssä sekä on lisäksi mukana IR Partners Oy:n tiimissä.

Mari tuo Grown hallitukseen juridista näkökulmaa sekä vahvaa toimialakokemusta. Kasvuyrittäjyyttä Mari haluaakin edistää juuri taustansa tuomien eri näkökulmien avulla: ”Haluaisin edistää kasvuyrittäjyyttä Suomessa tuomalla esiin oman taustani perusteella kasvuyritysten kehityksessä tärkeäksi kokemaani, kuten asianmukaisen juridisen dokumentaation, compliancen, riskienhallinnan ja Corporate Governancen tärkeyttä liiketoimintalähtöisesti kasvun tueksi jo varsin varhaisessa vaiheessa”.

Samppa Vilkuna on kokenut kasvuyrittäjä, ja hän on perustanut ensimmäisen yrityksensä jo 19-vuotiaana.

Samppa Vilkuna on kokenut kasvuyrittäjä, ja hän on perustanut ensimmäisen yrityksensä jo 19-vuotiaana. Hän on toiminut yrittäjänä lähes koko työuransa lukuun ottamatta kuuden vuoden vauhdikasta aikaa Red Bull -energiajuoman markkinoinnissa. Myös kansainvälinen yrittäminen on tullut hänelle tutuksi vuosien saatossa, hänen perustaessa markkinointitoimistojen tytäryhtiöitä Baltian maihin ja Osloon. Samppa on perustanut vuonna 2012 Superson -markkinointitoimiston, jolla on toimistot sekä Helsingissä että Singaporessa. Supersonin malli perustuu alustamalliin, jossa luoviin tiimeihin kerätään osaajat globaalista yli 600 spesialistin verkostosta.

Samppa tuo Grown hallitukseen kansainvälistä osaamista sekä inspiroivaa kasvuyrittäjän asennetta. Samppa lupaa edistää kasvuyrittäjyyttä Suomessa omalla esimerkillä ja ”kasvu on mahdollista, kunhan vain tekee” -mentaliteetilla.

Hän on sparrannut paljon nuorempia yrittäjiä ja rohkaissut heitä kasvuyrittäjyyden pariin. ”Mielestäni on tärkeää katsoa omaa toimintaamme kansainvälisestä näkökulmasta ja kilpailla kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tällä tavoin rima nousee, saamme uusia oppeja ja voimme yhdessä kasvaa ja käyttää energiamme muuhun kuin keskenään kilpailemiseen”, summaa Samppa.

Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto

Boardman Grow -verkosto rakentaa Suomea, jossa jokainen kasvuyrittäjä on sankari. Vuonna 2006 perustettu verkosto tarjoaa jäsenilleen osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen tähtääviä tapahtumia, kansainvälistymiseen valmistavia matkoja sekä hallitustyön kehittämiseen pureutuvaa koulutusta. Tavoitteena on varmistaa, että kasvuyrittäjä ei jää koskaan yksin.

Boardman Grow tarjoaa yrittäjille inspiraatiota, verkostoa, osaamista ja tukea kasvupolun haasteisiin. Verkoston runsaat 180 jäsentä ovat kasvuyrittäjiä, kasvuyrittäjäksi tähtääviä sekä kasvuyrittäjyyden jo kokeneita osaajia. Avoimet tilaisuudet ja verkkofoorumit tavoittavat merkittävästi laajemman joukon kasvuyrittäjyydestä kiinnostuneita.

“Tämän vuoden teemamme on Yhdessä kasvuun, jota tulemme toteuttamaan lisäämällä vertaistukea ja sparrausta jäsenten kesken. Sekä Mari että Samppa tuovat tähän mainion lisän omalla osaamisellaan,” täsmentää Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja Rasmus Nybergh.

Lisäksi hallituksessa jatkavat Suvi Johansson, Ilmo Lounasmaa, Tatu Mäkilä, Laura Vatanen ja Kirsti Laasio. Hallituksesta vaihtuu vuosittain 1-3 jäsentä. Juha Frey ja Johanna Lehtonen ansaitsevat kumpikin lämpimät kiitoksemme kaikesta siitä työstä, jota he ovat viime vuosien aikana Boardman Grown hallituksen jäseninä tehneet verkoston hyväksi.

Boardman Grown hallituksen puheenjohtajana toimii Rasmus Nybergh ja hallituksen jäseninä Ilmo Lounasmaa, Kirsti Laasio, Laura Vatanen, Samppa Vilkuna, Mari Marsio, Suvi Johansson, Tatu Mäkilä.

LUE LISÄÄ BOARDMAN GROWN TOIMINNASTA SEKÄ JÄSENYYKSISTÄ

Kiinnostuitko, jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä:

Rasmus Nybergh, hallituksen puheenjohtaja, rasmus.nybergh@almamedia.fi tai puh. 040 512 5575
Taina Brandstack, Projektipäällikkö, taina.brandstack@boardman.fi tai puh. 044 019 95 53