LEADOO MT:N ONNISTUMISET JA EPÄONNISTUMISET KANSAINVÄLISTYMISESSÄ

LEADOO MT:N ONNISTUMISET JA EPÄONNISTUMISET KANSAINVÄLISTYMISESSÄ

Boardman Grown 25.5 järjestämä ”Grow Global – Kasvuloikka maailmalle” -virtuaalitilaisuus kokosi huikean kattauksen suomalaisten kasvuyritysten edustajia, jotka ovat jo valloittaneet kansainvälisiä markkinoita. Tilaisuudessa kuultiinkin kasvuyrittäjien kertomana heidän omia kasvutarinoitaan niin onnistumisista kuin epäonnistumisista.

Yksi tilaisuuden pääpuhujista on Leadoo Marketing Technologiesin perustajajäsen ja markkinointijohtaja Santtu Kottila. Kottila tulee tilaisuudessa jakamaan oppejaan yrityksen kansainvälistymismatkasta. Leadoo MT on konversioalustaa myyvä yritys, joka on reilussa kahdessa vuodessa kasvanut 80 työntekijään ja operoi neljässä eri maassa.

Kuule koko tarina Santun ja Leadoon MT:n kansainvälistymismatkasta ilmoittautumalla mukaan maksuttomaan Grow Global – Kasvuloikka maailmalle –virtuaalitilaisuuteen tästä: https://www.boardmangrow.fi/tapahtuma/grow-global-kasvuloikka-maailmalle/

Mitä kotiläksyjä kannattaa tehdä ennen markkinoille menoa?

Kottila korostaa, että on tärkeää hakea oppeja ja vinkkejä ihmisiltä, joilla on kokemusta kansainvälistymisprosesseista. “Kannattaa kuunnella viisaampia ihmisiä, jotka ovat tehneet sen aikaisemmin. Vaikka kuinka olisi halua ja intoa kyseenalaistaa joitain muiden hyväksi havaitsemia metodeja, niin kyllä se viisauden siemen piilee siinä, että juttelee niiden kanssa, jotka sen on tehnyt”.

Suomesta löytyy monia kasvuyrityksiä, jotka ovat ponnistaneet ulkomaille ja joiden yrityskulttuuri kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen muiden toimijoiden kanssa. “Tiedetään, että onnistuminen vaatii myös epäonnistumisia, joten ei ihmetellä tai ei kaihdeta sen kertomista avoimesti, että nyt on epäonnistuttu tässä ja tämä olisi voitu tehdä toisin,” Kottila kannustaa.

Tämän takia vinkkiä kannattaakin hakea ja kysyä suoraan mm. verkostoista, jotka Kottilan kokemuksen mukaan jakavat mielellään onnistumisia ja epäonnistumisia. Niistä voi sitten ammentaa oppeja omaan toimintaan.

Suurin oppi, jonka toivoisit, että olisit tiennyt ennen kansainvälistymistä?

“Suomessa on kotikenttäetu, jossa perustajilla on omia verkostoja, joiden avulla toimintaa on helpompi käynnistää ja voidaan löytää ensimmäisiä asiakkaita. Positiivisen kierteen saa hyvin liikkeelle ihan näiden omien verkostojen kautta.”

Kottila korostaakin, että ulkomaille suunnattaessa kannattaa panostaa juuri rekrytointiin, jossa henkilöllä on vahvat verkostot ja markkinaymmärrys tarvittavalta alalta. “Näin pääsee nopeammin juoksuvauhtiin”, Kottila kiteyttää.

”Onnistumisen yhtenä edellytyksenä on löytää ne hyvät paikalliset tyypit. Aika moni asia tiivistyy oikeiden ihmisten löytämisen ympärille.” Kottilan mukaan, että ei pidä aliarvioida sitä, kuinka suuri rooli rekrytoidulla ja hänen verkostollaan on uusien markkinoiden valloittamisessa.

Minkälaista markkina- ja asiakastarveymmärrystä pitää olla uusille markkinoille mentäessä?

Kottilan mukaan asiakasymmärrystä syntyy vasta asiakkaiden kanssa jutellessa. Näin ollen on tärkeää, että niin myyjä kuin myös markkinointi menevät asiakkaan luokse ja kuuntelevat tarkasti, mitä asiakkaalla on sanottavana. “Myyntitilanteisiin pitää mennä ja asettaa itsensä alttiiksi sille palautteelle ja niille opeille, mitä sieltä saa”, kertoo Kottila.

Markkina- ja asiakasymmärryksen rakentamisessa myös dokumentoinnilla on tärkeä rooli ja sitä tuleekin jatkuvasti päivittää asiakkaiden palautteiden ja kommenttien pohjalta. “Yleensä ostoprofiilit rakennetaan aika vahvasti oletusten pohjalta. Se ei saisi jäädä siihen vaan niitä pitää jatkuvasti päivittää.”

Kottila korostaa myös, että on tärkeää huomioida eri maiden erilaiset ostajaprofiilit. Tietyn ulkomaan ostajaprofiilit saattavat vaihdella merkittävästi kotimaan ostajaprofiilien kanssa, eikä siksi kotimaan ostajaprofiileihin pidä tuudittautua. “Ne voi olla täysin eri ostajat jollain muulla markkinalla. Tässäkään asiassa ei saisi mennä niillä samoilla oletuksilla markkinalta toiselle.”

Miten välttää kansainvälistymisen yleisimmät sudenkuopat?

Kysyimme myös Kottilalta vinkkejä siihen, kuinka välttää kansainvälistymisen yleisimmät sudenkuopat. Kottilan mukaan kansainvälistyessä…

  1. älä oleta, että asiat toimivat samalla tavalla tai yhtä helposti kuin kotimarkkinalla
  2. varaudu, että asioiden aukenemisessa kestää pitempään kuin mitä on ajatellut
  3. viesti myös sisäisesti henkilöstölle, miksi kansainvälistymiseen on tärkeä panostaa
  4. panosta markkinointiin, mikä lisää paikallista tunnettavuutta
  5. hae verkostoista ja muilta yrittäjiltä oppeja ja vinkkejä