Läpinäkyvyys tuo työyhteisöön luottamuksen tunteen

Läpinäkyvyys tuo työyhteisöön luottamuksen tunteen

Läpinäkyvyyden aika haastaa markkinointia siinä, missä kaikkia muitakin yrityksen liiketoiminta-alueita. Markkinoinnin on pystyttävä perustelemaan markkinointi investointina ja ymmärtämään liiketoiminnallisia tunnuslukuja. Mutta yrityksessä on useampi muukin liiketoiminta-alue, joiden olisi syytä laventaa katsettaan ja ymmärrystään omasta osaamisalueestaan.

Väitän, ettei ole olemassa yrityksen sisäistä henkilöstökyselyä, missä ei tuloksissa toivottaisi yrityksen sisäisen viestinnän, dialogin tai keskinäisen kommunikaation parantumista. Voisi nopeasti ajatella, että viestinnän vähyys on jokaisen subjektiivinen kokemus. Jos kuitenkin työntekijäkokemus on yhtä kuin asiakaskokemus, niin negatiivista palautetta viestinnän puutteesta tai sen vähyydestä ei voida mitenkään vähätellä tai väistää.

Väite viestinnän puutteellisuudesta sisältää oletuksen, että on olemassa tietoa, jota ei haluta tai voida kertoa. Tämä herättää kysymyksen, voiko yritykseen ja yrityksen johtoon ylipäätänsä luottaa, jos asioista vaietaan?

Harvalla yrityksellä kyse on siitä, etteikö tietoa voitaisi vapaasti jakaa. Toki pörssiyrityksillä on omat rajoituksensa, mutta sisäistä viestintää ja tiedon jakamista pitäisi pystyä silti tekemään. Usein ajatellaan, ettei tieto ehkä ole kertomisen arvoista eikä riittävän kiinnostavaa. Voidaan myös ajatella, että tieto koskee vain muutamaa henkilöä muutenkin tai oletetaan, että kyllähän tämä nämä päätökset tulevat kuitenkin jotakin muutakin kautta tietoon.

Voi myös olla, ettei yrityksellä ei ehkä ole määriteltyjä käytäntöjä tai prosesseja viestiä palavereiden ja neuvotteluiden lopputulemista. Jos kukaan ei ota palaverin ja projektin viestintä- ja tiedottamisvastuuta muulle organisaatiolle, niin silloin myös harvemmin kyseisestä projektista mitään kuullaankaan.

Teknologia on tullut helpottamaan yrityksiä tiedon jakamisessa ja viestinnässä eli aktiivinen dialogi yrityksessä käynnissä olevista hankkeista ja tapahtumista on ainakin teoriassa mahdollista. Toisen pohdinnan aihe on taas sitten useat päällekkäiset ja limittäiset yritykseen hankitut teknologiat, joiden käyttötavoissa riittää yhtä monta versiota kuin on työntekijöitäkin.

Yrityksen sisäinen viestintä on jatkuva prosessi, johon koko organisaation on sitouduttava. Läpinäkyvyyden tunne työyhteisössä on tunne luottamuksesta. Avainasemassa viestinnän käytännöistä ja suunnan näyttämisestä on yrityksen ylin johto, ihan hallitukseen asti.

Johanna Lehtonen on Boardman Grown hallitusjäsen, yrittäjä Stooria-yrityksessään sekä asiakaskokemusjohtaja Nostemedia Oy:ssa. Reilun 19 vuoden kokemuksellaan Johanna on asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäjä ja uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistaja. Johanna uskoo jatkuvaan oppimiseen ja haluaa auttaa kasvuyrityksiä kasvamaan ja menestymään myös tulevaisuudessa.