Kun 50% liikevaihdosta pitää tulla uusista liiketoiminnoista, asia on oltava hallituksen agendalla!

Kun 50% liikevaihdosta pitää tulla uusista liiketoiminnoista, asia on oltava hallituksen agendalla!

Tehokkain tapa kasvattaa yrityksen arvoa on kasvattaa liikevaihtoa. Laajentamalla asiakaskuntaa ja palvelemalla hyvin voidaan kasvaa asteittain, mutta riittääkö se? McKinsey haastatteli yli 1000 yritysjohtajaa selvittääkseen, mitä nämä ajattelevat tulevaisuudesta. Vastaajat arvioivat, että viiden vuoden sisään yli 50 prosenttia heidän yritystensä liikevaihdosta tulee uusista tuotteista ja palveluista.

Toisin sanoen, mikäli he eivät onnistu uudistamaan liiketoimintaansa, heidän yritystensä kasvu tulee pysähtymään tai jopa kääntymään laskuun.

Asteittainen kasvu on helpommin johdettavissa ja siihen liittyviä riskejä on mahdollista hallita.

On kuitenkin luontevaa, että toimiva johto keskittyy kasvuun, jossa on vähemmän riskejä– erityisesti, jos heidän kannustinjärjestelmä ovat sidottu liiketoiminnan kasvuun vuosittain tai jopa vuosineljänneksittäin.

Rasmus Nyberg

Rasmus Nybergh on Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja, Boardmanin hallituksen jäsen ja aktiivinen kasvun ja kasvuyrittäjyyden puolestapuhuja.

Uuden liiketoiminnan rakentaminen puolestaan ei ole kannattavaa lyhyellä aikavälillä, josta seuraa, että se saa johdolta vähemmän huomiota.

Ongelma on selvä: pitäisi uudistua, koska se kasvattaa yritystä pitkällä aikavälillä. Jos sitä ei tee, pitää korvata 50 prosenttia liikevaihdosta myymällä lisää.

Uuden liiketoiminnan rakentaminen ei tutkitusti onnistu, ellei ylin johto ole sitoutunut siihen – eikä ylin johto sitoudu, ellei se näy heidän mittareissansa. Siten hallituksen rooli uudistumisen eteenpäinviemisessä on keskeinen.

Siten hallituksen rooli uudistumisen eteenpäinviemisessä on keskeinen.

En ehdota, että hallitus alkaa laatimaan viiden vuoden strategioita. Sen sijaan hallitus voi ajaa muutosta tukemalla johtoa yrityksen liiketoiminnan uudistamisessa.

Onkin olemassa neljä käytännön tapaa, joilla hallitus voi tukea johtoa liiketoiminnan uudistamisessa ja kasvussa.

Aseta realistiset tavoitteet

Menestyksekkäät uudistajat ymmärtävät uuden rakentamisen vaativan aikaa. He osaavat huolehtia siitä, että sidosryhmät yrityksen sisällä ja ulkopuolella näkevät asian samalla tavalla.

Hallitus voi olla avuksi siinä, että se ei vaadi tuloksia uudelta liiketoiminnalta liian nopeasti. Tuloksellisuuden tavoittelu vie fokuksen pois uusien asiakasongelmien selvittämisestä ja ymmärtämisestä. Tämä puolestaan johtaa helposti siihen, että luodaan uusia tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat eivät osta.

Hallitus voi tuloksellisuuden sijaan keskittyä kysymään uusien ideoiden määristä sekä miten näiden ympäriltä varmistetaan organisaation oppiminen. Tämänkaltaiset mittarit pitää olla osana johdon kokonaistavoitteita ja -kannusteita – muuten muutosta ei tule tapahtumaan.

Esimerkiksi 15 prosenttia johdon kannusteista voi olla sidottu uusien ideoiden kokeilemiseen ja uusien liiketoimintojen synnyttämiseen.

Sijoita kasvuun kannattavuuden sijaan

Uusien tuotteiden rakentaminen ja uusien asiakkaiden hankinta vie aikaa ja vaatii investointeja.

Uuden tuotteen lanseeraaminen vaatii sekä tuotekehitysinvestointeja että investointeja markkinointiin ja myyntiin. Koska toimintatavat ovat uusia, ne eivät tuota samassa suhteessa kuin vakiintuneessa toiminnassa. Vaikka toiminta olisi kuinka ketterää, se ei tuota paljon rahaa ennen kuin se on ehtinyt kasvaa.

Innovaatiotoiminnan pitää kuitenkin tuottaa ideoita ja kokeiluja hyvin nopeasti. Hallitus voi tukea kokeilukulttuurin syntymistä edellyttämällä, että tehdään monia pieniä kokeiluja yhden ison panostuksen sijaan.

Hajauttamalla kokeiluja vähennetään kokonaisriskiä ja tuetaan kokeilukulttuurin syntymistä, jossa epäonnistuminen on sallittua.

Suojele uutta liiketoimintaa

Toimivan organisaation toimintatavat ovat menestymisen este.

Hallitus voi edellyttää, että uuden liiketoiminnan annetaan kasvaa irrallaan vakiintuneesta toiminnasta.

Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöiden, roolien, kulttuurin ja toimintatapojen asettamista niin, että ne tukevat kokeilua ja oppimista.

Vakiintunut liiketoiminta ja sen johtamisessa menestynyt johtaja on pahimmillaan myrkkyä uuden rakentamiselle, koska kyse on olemassa olevien ajatusten ja toimintatapojen hylkäämisestä.

Tue uuden rakentamista julkisesti

Uuden rakentaminen vaatii uskoa ja hyvä johtaja jaksaa puhua uuden toiminnan puolesta.

Kun käynnistetään uutta, koko tiimin pitää uskoa visioon.

Varmaa on ainoastaan se, että matka on kuoppainen ja epäusko hiipii helposti esille, kun toiminta kohtaa vastoinkäymisiä. Johtajan tuki uudelle toiminnalle on kriittistä onnistumisen kannalta, koska se ylläpitää taistelutahtoa ja valaa uskoa visioon.

Johtajan tuki uudelle toiminnalle on kriittistä onnistumisen kannalta, koska se ylläpitää taistelutahtoa ja valaa uskoa visioon.

Myös johtajalla pitää olla hallituksen tuki uuden rakentamiseen. Jos hallitus julkisesti puhuu uuden tärkeydestä ja edellyttää samaa johdolta, on uusilla aihioilla paremmat edellytykset kasvaa.

Kaksinkertainen mahdollisuus onnistua

Uuden rakentaminen on vaikeaa ja mahdollisuus epäonnistua on iso.

McKinseyn tutkimuksen mukaan uudet liiketoiminnot onnistuivat jopa kaksi kertaa todennäköisemmin, mikäli niiden johtajat onnistuivat edellä mainitussa neljässä asiassa.

Näin ollen korkea aika ottaa uudistuminen hallituksen agendalle.

Blogin kirjoittajasta

Rasmus Nybergh on Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja, Boardmanin hallituksen jäsen ja aktiivinen kasvun ja kasvuyrittäjyyden puolestapuhuja. Rasmus toimii SaaS yritysten parissa Bravedolla, jossa hän keskittyy uudistukseen ja tuotejohtamiseen, kasvuyritysten hallitustyön lisäksi.