Kuinka data ja tekoäly muuttaa kasvuyritysten pelikenttää? – Tampereen aamukahveilla pureuduttiin polttavaan teemaan

Kuinka data ja tekoäly muuttaa kasvuyritysten pelikenttää? – Tampereen aamukahveilla pureuduttiin polttavaan teemaan

Kasvuyrittäjille data ja tekoäly ovat konkreettisia työkaluja, jotka voivat mullistaa liiketoiminnan tehokkuuden ja tulokset.

Boardman Grown aamukahveilla Tampereella 19.4.2024 syvennyttiin Futuricen Head of Data & AI Aleksi Roiman johdolla tekoälyn jo havaittuihin vaikutuksiin ja hyötyihin. Myös osallistujat pääsivät jakamaan oppejaan ja kokemuksiaan hyväksi havaituista käytännöistä.

Artikkeli on kirjoitettu Boardman Grown ja Futuricen yhteistyössä järjestetyn jäsenten aamupalatilaisuuden pohjalta. Tilaisuuteen osallistui sankoin joukoin kasvujohtajia ja -yrittäjiä Pirkanmaalta.

Artikkeli on kirjoitettu Boardman Grown ja Futuricen yhteistyössä järjestetyn jäsenten aamupalatilaisuuden pohjalta. Tilaisuuteen osallistui sankoin joukoin kasvujohtajia ja -yrittäjiä Pirkanmaalta.

 

Tekoälyn avulla positiivisia tuloksia prosesseihin ja liiketoimintamalleihin

”Yhä useammat yritykset ovat ottaneet rohkean askeleen kohti tiedolla johtamisen transformaatiota ja nähneet hämmästyttäviä tuloksia,” nosti esille Roima. Hän kertoi Futuricen toiminnasta ja miten he ovat asiakasyritystensä kanssa onnistuneet hyödyntämään dataa ja teknologiaa monin tavoin saavuttaakseen merkittäviä etuja liiketoimintoihin.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana on toteutettu yli 40 erilaista generatiivisen tekoälyn projektia, jotka ovat tuoneet arvoa asiakkaiden ydinprosesseihin ja auttaneet parantamaan liiketoiminnan tehokkuutta henkilöstön keskuudessa.

Eräässä projektissa yksi merkittävimmistä saavutuksista oli, että hyödyntämällä tekoälyn antamia tuote-ehdotuksia saavutettiin yli 20 prosentin säästö kustannuksissa. Esimerkiksi Ilmatar on ottanut merkittävän harppauksen kohti tiedolla johtamista, siirtyen vahvasti dataperusteiseen päätöksen tekoon.

 

”Yhä useammat yritykset ovat ottaneet rohkean askeleen kohti tiedolla johtamisen transformaatiota ja nähneet hämmästyttäviä tuloksia,” korostaa Aleksi Roima.

”Yhä useammat yritykset ovat ottaneet rohkean askeleen kohti tiedolla johtamisen transformaatiota ja nähneet hämmästyttäviä tuloksia,” korostaa Aleksi Roima.

 

Myös rakennustoimialalla toimivan Firan kanssa tehdyssä projekteissa on nähty konkreettisia tuloksia. Kuuden vuoden mittainen yhteistyö on ollut hedelmällistä, ja on havaittu, kuinka nopeasti työmaat voivat valmistua, kun työmaan tilannetta seurataan, optimoidaan ja johdetaan datan avulla jopa tuntitasolla. Yhtenä esimerkkinä kulunvalvonnan data, jonka avulla mm. tunnistettiin pullonkauloja ja pystyttiin puuttumaan juurisyihin, mahdollistaen isomman paradigman muutoksen.

Tekoälyn käyttö ei rajoitu vain suuriin yrityksiin. Myös kasvuyrittäjät ovat löytäneet lukuisia tapoja hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassaan. Esimerkiksi asiakaspalvelun tehostaminen on yksi alue, jolla tekoäly voi tuoda merkittäviä parannuksia. Klarna on osoittanut, että suuri osa asiakaspalvelupyynnöistä voidaan käsitellä nopeammin ja tehokkaammin tekoälyn avulla. Se on samalla myös johtanut asiakastyytyväisyyden nousuun, kun asiakkaat saavat vastauksia ja ratkaisuja ongelmiin nopeammin.

Roiman mukaan tekoälykehitys ei ole vain taloudellinen etu, vaan se on myös mahdollistanut parempien tuotteiden kehittämisen nopeammin, ja täten pienemmällä hiilijalanjäljellä.

 

Tekoälytyökalut työntekijöiden käyttöön

Futurice ei ole jättänyt käyttämättä tekoälyn mahdollisuuksia myöskään omassa toiminnassaan, vaan on luonut koko henkilöstölle tekoälytyökalu Futucortexin, joka auttaa tiedon haussa ja konsulttiyhtiölle kriittisessä sisäisen osaamisen kokoamisessa. Futucortexin avulla kaikilla on pääsy muun muassa tarjouksiin, projektimateriaaleihin sekä muihin julkaisuihin, jolloin tietoa pystytään hyödyntämään läpi organisaation ja eri projektien – eikä pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Tehostamalla tiedonhakua ja muokkausta, vapautamme aikaa ja voimme keskittyä enemmän asiakasrajapintaan ja projektityöhön.

Roiman mukaan muutos tapahtuu kaikkialla, ja kasvuyrityksille se tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia. On tärkeää pohtia, onko varaa olla hyödyntämättä uusia teknologioita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Boardman Grown aamukahveilla Tampereella 19.4.2024 syvennyttiin Futuricen Head of Data & AI Aleksi Roiman johdolla tekoälyn jo havaittuihin vaikutuksiin ja hyötyihin.

Boardman Grown aamukahveilla Tampereella 19.4.2024 syvennyttiin Futuricen Head of Data & AI Aleksi Roiman johdolla tekoälyn jo havaittuihin vaikutuksiin ja hyötyihin.

 

”Kannattaa avoimesti miettiä yhdessä organisaation jäsenten kanssa, missä voitaisiin hyödyntää nykyteknologiaa,” Roima kannusti. Erityisesti henkilöstön kannustaminen turvalliseen kokeilemiseen, työkalujen tarjoaminen ja opastus ovat avainasemassa, jotta saadaan hyötyjä irti tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksia.

Markkinassa on paljon valmiita tekoälyavustajatyökaluja, joihin kannattaa tutustua, huomioiden yrityksen tekoälyohjeistus. Kynnyksen madaltaminen kokeiluihin voi lähteä kevyimmillään siitä, että jaetaan kollegoiden kesken vinkkejä ja kokemuksia “AI-kahveilla” tai tehdään suunnitelmallisempaa käyttöönottoa testiryhmän kanssa.

Tekoälyn avulla voidaan siis tuoda tehoja liiketoimintaprosesseihin isommalla skaalalla, esimerkiksi rakentaa entistä parempaa asiakaspalvelua tai automatisoida myyntiprosesseja. Mutta se on voimakas työkalu myös henkilökohtaisen tuottavuuden nostamisessa, kuten data-analyysien tekemisessä tai sparrauskaveri ideoinnissa tai työarjen haasteissa. Se tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia työn helpottamiseen ja manuaalisen yksinkertaisen työn automatisointiin.

Kaiken kaikkiaan tekoälyn ja datan hyödyntäminen tarjoaa kasvuyrittäjille valtavia mahdollisuuksia. On tärkeää pysyä avoimena uusille innovaatioille ja jatkuvasti etsiä tapoja hyödyntää nykyteknologiaa entistä paremmin.

 

Myös osallistujat pääsivät jakamaan oppejaan ja kokemuksiaan hyväksi havaituista käytännöistä.

 

Artikkeli on kirjoitettu Boardman Grown ja Futuricen yhteistyössä järjestetyn jäsenten aamupalatilaisuuden pohjalta. Tilaisuuteen osallistui sankoin joukoin kasvujohtajia ja -yrittäjiä Pirkanmaalta.

Lue lisää jäsenyydestä ja hae mukaan jäseneksi!

 

Kuva ja teksti: Julia Ruotsi, Heidi Voss.