Konkreettisia ja tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä kasvuyritysten hallitustyöskentelyyn

Konkreettisia ja tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä kasvuyritysten hallitustyöskentelyyn

Kaaoksesta kasvuun -digisparraustilaisuus 1.10.2020 kokosi taas valtavan määrän kasvuyrittäjiä, johtajia ja asiantuntijoita yhteen kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten hallitusta voi ja kannattaa hyödyntää kasvuyrityksissä.

Perusteltavia vaihtoehtoja selvitä tai menestyä ja kyvykkyys katsoa kriisin yli  

Tuuli Ikäheimonen LUT yliopistolta kertoi alustavia tutkimustuloksia ”Kasvuyritysten kasvun vauhdittaminen hallitusta hyödyntämällä” -tutkimuksesta. Tutkimuksessa pohditaan, kuinka hallitus voi tukea kasvuyrityksiä kasvupyrkimyksissä. Kasvuyritysten hallituksissa kulminoituu moni asia. Koko ajan tapahtuu melko paljon, mutta resursseja on vähän. Näillä pienillä resursseilla tulisi saada ihmeitä aikaan,” kertoi Ikäheimo.  

Tämän jälkeen katsojat pääsivät kuulemaan konkreettisen esimerkin tehokkaasta hallitustyöskentelystä kasvuyrityksessä, kun Hellon Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Wäänänen avasi, miten Hellonilla on hyödynnetty hallitusta kasvun tukena ja koronakriisin aikana. ”Koronakevät 2020 sai meillä aikaan uuden toimintamallin implementoinnin hallitustyöskentelyyn, kertoi Wäänänen 

Katso Tuuli Ikäheimon ja Jaakko Wäänäsen alustukset alla olevasta videosta: 

Sumun hälvennettyä katsauksia konkreettisiin keinoihin – kohtaamisia virtuaalihuoneissa 

Puheenvuorojen jälkeen osallistujat syventyivät yhteistyökumppaneidemme fasilitoimissa pienryhmissä konkreettisiin keinoihin ”omistajat – hallitus – johto – asiakkuudet” -näkökulmien kautta.  

Tässä esiin nousseita oppeja: 

Omistajastrategian merkitys kasvussa 

 • Omistajastrategialla on hyvin tärkeä rooli yrityksen menestymisessä.
 • Omistajastrategiasta tulee keskustella jatkuvasti ja omistajalinjaukset kannattaa kirjoittaa ylös.  
 • Omistajien tulee viestiä säännöllisesti asioista hallitukselle, joka jalkautetaan operatiiviselle tasolle ja sieltä työntekijöille.
 • Yhteinen arvopohja tärkeää ja samalla omistajat toimivat esimerkkinä toiminnallaan ja jalkauttavat oppeja.  

Kasvun rahoitus 

 • Rahoituksessa erilaisia polkuja – ei ole olemassa vain yhtä oikeaa menestysreseptiä.
 • Tärkeää suunnitella rahoitusta etukäteen (minkälaisia kierroksia halutaan järjestää, ja ketä otetaan sisään).  
 • Pitää olla valmius muuttaa rahoituspolkuja, jos ympäröivä tilanne muuttuu.
 • Verkoston tärkeys – valtion puolelta löytyy tukea rahoituksen saamiseksi.

Ketterän kasvun hallitustyö kasvun eri vaiheissa 

 • Omistajastrategia on erinomainen hallituksen työkalu tekemisen viitoittamisessa.
 • Hallituksen rooli kriisissä erilaistuu: yhteistyö tiivistyy, muuttuu enemmän operatiiviseksi ja skenaariotyöskentely nousee enemmän esille.  
 • Hallitus tukee ja tarjoaa operatiiviselle johdolle apua myös kriisitilanteiden lisäksi myös kasvupolun varrella. 
 • Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan suhde vaikuttaa merkittävästi siihen, miten hallitus toimii. Yhteistyössä tärkeää erityisesti selkeät pelisäännöt ja avoin kommunikaatio.  

Ihmisten johtamisella kasvuun – hallituksen rooli osaajien löytämisessä ja kehittämisessä 

 • Hallituksen rooli muuttuu, kun yritykset ovat eri vaiheessa ja eri elinkaaressa  
 • Avainhenkilöitä haettaessa johtoryhmään, hallitus ja hallituksen puheenjohtaja enemmissä määrin osallistuu avainhenkilöiden rekrytointiinTämä antaa myös käsitystä, miten hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja toimii yhdessä.  
 • Hallituksen tulee olla brutaalisen rehellinen omasta osaamisestaan ja siitä mitä ei osaa. Se luo uskottavuutta. 
 • Hyvä hallitus tuo hyviä hakijaehdokkaita.

Mitä on vastuullinen johtaminen poikkeuksellisena aikana ja koronan muovaamassa maailmassa? Mikä on henkilöstön työkyvyn ja voimavarojen johtamisen merkitys kasvussa? 

 • Tärkeää on varmistaa saavutettavuus sekä henkilöstön mahdollisuus antaa jatkuvasti palautetta 
 • Luodaan uusia toimintamalleja organisaatioon muuttuvan maailman haasteisiin 
 • Etä-aikakaudella selkeä ja jatkuva viestintä avainasemassa 

Asiakaskeskeisyyden johtaminen hallituksen agendalla vai ei? 

 • Asiakaskeskeisyyden tulee olla johtoryhmän ja toimitusjohtajan agendalla, mutta koronan myötä myös hallituksen agendalla sekä sisällytettynä omistajastrategioissa 
 • Asiakasymmärrys koetaan koronan takia erityisen tärkeäksi 
 • Asiakaslähtöisyys on tapa ajatella ja toimia 

 

Webinaarisarja jatkuu 5.11. klo 8.30–11.00 teemasta Kansainvälinen kasvu. 

Ilmoittaudu mukaan!

Miten ja milloin aloitan toimivan hallitustyöskentelyn? -julkaisun voit lukea täältä 

Lisätietoa Kaaoksesta Kasvuun -hankkeesta