KASVUYRITYSTEN JOHDON JA HALLITUKSEN PALKITSEMINEN -PALKKATUTKIMUKSEN TULOKSET ON JULKAISTU

KASVUYRITYSTEN JOHDON JA HALLITUKSEN PALKITSEMINEN -PALKKATUTKIMUKSEN TULOKSET ON JULKAISTU

Startup-yritysten ja kasvuyritysten palkitsemisesta on tarjolla niukasti ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Omistajat ja hallitukset joutuvat liian usein pohtimaan vajavaisen informaation varassa ratkaisuja kiperiin palkitsemiskysymyksiin. 

Järjestyksessään 3. kasvuyritysten palkkatutkimus toteutettiin jälleen Boardman Grown ja Reward Agencyn yhteistyönä syksyllä 2020 ja julkaistiin Boardman Grown jäsentilaisuudessa 27.1.2021. Tämä tuore kasvuyritysten johdon ja hallitusten palkkatutkimus sisältää ajankohtaista informaatiota päätöksenteon tueksi.

“Haluan auttaa suomalaisia yrityksiä pärjäämään paremmin kansainvälisessä maailmassa, jossa palkitseminen on yksi olennainen asia”, totesi tilaisuuden alussa Samuli Sistonen, Reward Agencyn perustaja ja toimitusjohtaja. “Palkitseminen herättää tunteita. Jokaisella on oma näkemys siitä, mitä markkinoilla maksetaan.“

Sistonen korosti tilaisuudessa myös läpinäkyvyyden tärkeyttä ja se onkin yksi pääsyistä, miksi tutkimus toteutettiin. Tutkimuksen kohderyhmä oli voimakasta kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Tutkimuksessa analysoitiin myös johdon palkitsemiskäytäntöjä pienissä pörssiyhtiöissä.

Tutkimusraportti sisältää tietoa listaamattomien kasvuyritysten sekä vertailuna myös pienten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista.

Kasvuyritysten palkkatutkimuksen pohjalta havaittiin, että kasvuyritysten toimitusjohtajien palkka oli keskimäärin noin 7000 euroa kuukaudessa. Yrityksen kokoluokalla nähtiin olevan vaikutusta kasvuyrityksen toimitusjohtajan palkkion määrään. Sen sijaan pienen pörssiyhtiön toimitusjohtajan keskimääräinen palkka on noin 14 860 euroa kuukaudessa.

Kasvuyritysten johtoryhmien kuukausittainen palkkataso oli mediaanitasolla noin 5100–5900 euroa kuukaudessa. Liiketoimintavastuulla nähtiin olevan vaikutusta johtoryhmien jäsenten palkkioiden suuruuteen.

Kasvuyhtiöiden hallitusten palkkioista taas havaittiin, että vain alle puolet maksoivat palkkiota hallitukselle.

Tutkimuksen tulokset valmistuivat tammikuussa 2021 ja kyselyyn vastanneet yritykset saivat käyttöönsä ilmaisen tutkimusraportin. Yritykset, jotka eivät osallistuneet tutkimukseen, voivat tilata ajankohtaisen tutkimusraportin täältä.

Samuli Sistosella on 20 vuoden monipuolinen, kansainvälinen kokemus johtamisesta, henkilöstöjohtamisen kehittämisestä ja suorituksen johtamisen ja palkitsemisen konsultoinnista. Vuosien varrella Samuli on tukenut satoja yrityksiä liiketoiminnan tulosten parantamisessa johtamisen ja palkitsemisen kehittämisen kautta. Asiakkaat ovat edustaneet eri toimialoja ja vaihdelleet globaaleista pörssiyhtiöistä keskisuuriin ja pieniin kasvuyrityksiin niin Suomessa kuin ulkomailla.

Lue lisää Boardman Grow -verkostosta täältä!