Osaamiseen liittyvät kysymykset

Osaamiseen liittyvät kysymykset

Kasvu tuo mukanaan tilanteita, joissa on venyttävä uusille alueille. Kokemusta ja erikoisosaamista voi olla liian kallista rekrytoida, mutta niitä voi saada hallituksen jäsenten kautta. Kasvuyrittäjä tarvitsee usein apua tilanteissa, joita ei ole aikaisemmin kohdannut. Esimer-kiksi kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa, yrityskauppatilanteissa, erityisasiantuntijoiden rekrytoinnissa ja johtamisessa, esihenkilöiden johtamisessa henkilöstön kasvaessa ja finanssiosaamisessa kassavirran hallinnan sekä investointien suhteen.

Oletko johtanut isompaa organisaatiota ja rakentanut prosesseja?

Pienessä organisaatiossa kaikki tekevät kaikkea ja pöhinä usein korjaa virheet. Kasvun myötä muodostuu tarve prosesseille, jotta energia saadaan fokusoitua. Kasvun tuomat haasteet liittyvät usein rekrytointi- ja perehdytysprosesseihin, mutta myös tuotannon, myynnin ja markkinoinnin skaalaaminen vaativat tarkkaan mietitty-jä prosesseja sekä osaamista ja kokemusta.

Isompi yrityskoko tuo myös mukanaan kovemmat vaatimukset hallinnon, raportoinnin ja governance -asioiden suhteen. Esimerkiksi työlain vaatimukset muuttuvat, kun työntekijöitä on yli 20 ja yritys siirtyy YT-lain piiriin. Hallitukseen voi tässä vaiheessa olla jär-kevää ottaa mukaan henkilö, jolla on kokemusta prosessien sekä hallinnon kehittämisestä.

 

SEURAAVA: Liiketoimintaan liittyvät kysymykset