Osaaminen – Mitä tarvitset?

Osaaminen – Mitä tarvitset?

Mitä hallitukselta halutaan? Kokonaisuuden hahmottaminen on tärkeää, jotta pettymyksiltä vältytään. Lisäksi on tärkeää tunnistaa, mitä osaamista ja millä tasolla osaamista tarvitaan johtamisen tue-ksi.

Mitä erityisosaamista sinulta ja johdoltasi puuttuu?

Tunnista alueet, joissa johdolta yleisemmin puuttuu kokemusta ja osaamista. Alueet voivat esimerkiksi olla:

  • Yleisjohtaminen
  • Toimialaosaaminen
  • Kansainvälistyminen
  • Voimakas kasvu
  • Prosessi – myynti, markkinointi, rahoitus, talous, rekrytointi

Näiden pohjalta on helpompaa lähestyä jäsenten rekrytointia.

Haluatko hallituksen jäsenen, jolla on strategista näkemystä vai hands-on ote hallitustyöhön?

Osaamisen lisäksi tukea saattaa tarvita operatiivisessa tekemisessä, kuten ovien avaamista tärkeisiin asiakassuhteisiin tai tuotekehityksen sparraamiseen. Jotkut hallituksen jäsenet haluavat tehdä tämänkaltaista työtä, kun toiset taas kokevat mielekkäämmäksi tuoda osaamisensa ja näkemyksensä esiin lähinnä hallituksen ko-kouksissa.

Onko hallituksesi riittävän monimuotoinen?

Diversiteetissä ei ole kyse ainoastaan tasa-arvosta. Ikä, sukupuoli, syntyperä, koulutus ja kokemus eri aloilta lisäävät kaikki diversiteettiä.

Diversiteetti ei ole itseisarvo, ja jokaisen jäsenen pitää olla osaava. Yksi hallituksen tehtävistä on kuitenkin haastaa ajatuksia, ja sitä jäsenet eivät tule tekemään riittävästi, ellei heillä ole tarpeeksi erilainen tausta kuin kasvuyrityksen johdolla ja omistajilla. Laaja katsontakulma auttaa myös muutosnopeuden hallinnassa, koska kasvuyritysten toimintaympäristössä muutosnopeus saattaa olla erittäin voimakasta.

 

SEURAAVA: Mistä jäsenet löytyvät?