Omistajuuteen liittyvät kysymykset

Omistajuuteen liittyvät kysymykset

Missä tahansa yrityksessä, kasvuyrityksessä erityisesti, omistajien on oltava samaa mieltä yrityksen suunnasta. Tilanteiden muuttuessa myös omistajien tahto saattaa muuttua. Kasvu itsessään tuo usein mukanaan uusia omistajia. Ristiriidat omistajien tavoitteissa näkyvät usein haasteina joko hallitustyössä tai operatiivisessa johtamisessa. Ulkopuolisten riippumattomien jäsenten ottaminen mukaan hallitustyöhön voi auttaa tulkitsemaan ja tasapainottamaan omistajien tahtotiloja.

Onko yritys saanut tai saamassa uusia merkittäviä omistajia?

Kasvu vaatii investointeja, jotka usein rahoitetaan osakeanneilla. Samalla yritys saa uusia omistajia, joilla on odotuksia yrityksen kasvusta ja strategiasta. Ammattimaiset sijoittajat vaativat usein hallituspaikan, mikäli heidän sijoituksensa on merkittävä. Ammattimainen hallitustyöskentely saattaa olla sijoittajien vaatimus tai ainakin edesauttaa merkittävän sijoituksen saamista.

Onko merkittävä osa olemassa olevista osakkeista vaihtanut tai vaihtamassa omistajaa?

Tilanteessa, jossa omistusta jaetaan uudestaan, syntyy helposti jän-nitteitä omistajien tahtotilojen välillä. Sukupolvenvaihdos tai yritys-kauppa tarvitsee tasapainottamista, kun vanha kaarti jää usein mukaan toimintaan vähintään siirtymäajaksi. Myyjät saattavat haluta maksimoida voittonsa, ja uudet ostajat voivat haluta maksimoida kasvua kannattavuuden kustannuksella.

Tämänkaltaisissa tilanteissa hallitus koostuu eriävistä intresseistä, jolloin ulkopuolisen ja riippumattoman hallituksen jäsenen mukaan ottaminen tasapainottaa hallituksen sisäistä dynamiikkaa.

Onko omistajilla eri tavoitteet yrityksen tulevaisuuden suhteen?

On luonnollista, että yrityksen muuttuessa ja kasvaessa myös alku-peräisten omistajien tavoitteet ja mielipiteet muuttuvat. Yrittäjä perustaa perheen ja haluaa vähentää työmäärää, enkelisijoittaja haluaa tehdä exitin, VC haluaa uuden kierroksen tai CTO haluaa keskittyä uuteen teknologiaan. On hyvä muistaa, että omistajien etua tulee ajaa hallituksessa yhdenvertaisesti yhtiön edun kautta. Hallituksen ulkopuolinen jäsen osaa usein miettiä ulkopuolisin silmin yhtiön etua ja helpottaa tämänkaltaisia tilanteita ja keskusteluja.

 

SEURAAVA: Johtamiseen liittyvät kysymykset