Mitkä ovat hallituksen pelisäännöt sekä jäsenten arvot ja odotukset?

Mitkä ovat hallituksen pelisäännöt sekä jäsenten arvot ja odotukset?

Hallitustyö voi olla hankalaa, jos hallitus ei jaa yhteisiä pelisääntöjä, arvoja ja odotuksia yrityksen johdon ja omistajien kanssa.

Miten haluat, että hallitustyöskentelyä toteutetaan?

Pelisäännöt ovat perusasioita, joista pitää olla yhteisymmärrys. Esimerkiksi:

  • Kuinka usein tavataan kasvokkain?
  • Kuinka paljon keskustellaan kokousten ulkopuolella?
  • Millä välineillä keskustellaan – sähköposti, WhatsApp?
  • Milloin ennakkomateriaalit lähetetään ja miten kokouksiin valmistaudutaan?
  • Miten kokousten agenda keskustelu- ja päätösasiat huomioiden rakennetaan ja aikataulutetaan?

Kysymykset nousevat varmasti esille, kun keskuste-lut aloitetaan potentiaalisten uusien jäsenten kanssa, joten niitä on hyvä miettiä etukäteen.

Mitkä arvot ovat tärkeitä yrityksen strategiassa ja hallitustyön tekemisessä?

Kasvuyrityksen, joka on rakentamassa jotain uutta, maailmankatsomuksen jakaminen on oleellista, jotta hallituksen jäsenestä on hyötyä. Kokenut konkari, jolla on kokemusta isoista yrityksistä saattaa näyttää houkuttelevalta vaihtoehdolta jäseneksi, mutta jos hänellä ei ole ymmärrystä kasvusta ja rajatuilla resursseilla toimimisesta, hän saattaa olla jopa haitaksi.

Yrityksen toimintaa ohjaavat arvot on hyvä miettiä ja kirjata ennen ulkopuolisten hallitusjäsenten rekrytointia. Hallitus vastaa strategisista päätöksistä, ja on parempi etu-käteen keskustella siitä, miten strategiaa toteutetaan kuin sitten, kun on jo hätä.

Hyvä hallituksen jäsen ymmärtää yrityskulttuurin ja yrityksen tilanteen (esim. haetaanko kasvua). Hän jakaa johdon moraaliset ja eettiset näkökulmat ja yleensä myös edellyttää kestävällä pohjalla olevaa toimintaa.

Mitä odotat hallituksen jäseniltä ja mitä he odottavat hallitustyöstä?

Keskeisin kysymys odotuksiin liittyen on ajankäyttö. Hallitustehtävä on osa-aikainen: jäsen saattaa mieltää, että se on kaksi tuntia valmistelua ja kaksi tuntia kokousta, kerran kuukaudessa. Riittääkö se vai pitäisikö hallituksen jäsenen käyttää aikaa myös kokousten välillä yrityksen asioiden edistämiseksi ja keskusteluissa? Usein lisäarvoa tuottava ajankäyttö vie hallituksen jäseneltä noin 1-2 pv / kk.

Toinen oleellinen odotus liittyy hallitustehtävän jatkuvuuteen. Hallituspaikka ei ole eläkevirka: hyvä hallitus keskustelee keskenään myös hallituksen vaihtuvuudesta ja osaamisen laajentamisesta.

 

SEURAAVA: Millaista palkitsemista vaaditaan?