MITÄ MUITA VAIHTOEHTOJA ON TOIMIVAN HALLITUKSEN MUODOSTAMISEN SIJAAN?

MITÄ MUITA VAIHTOEHTOJA ON TOIMIVAN HALLITUKSEN MUODOSTAMISEN SIJAAN?

Yrityksen alkuvaiheissa ja usein myöhemminkin, täysimittainen hallitustyöskentely ulkopuolisine jäsenineen ei ehkä ole tarpeellista. Ulkopuolista näkökulmaa ja sparrausta kannattaa aina hakea. Alla on muutamia vaihtoehtoja joko korvaamaan tai täydentämään hallitustyötä.

Mentori on kokeneempi henkilö, joka tukee ja jakaa omia koke-muksiaan vapaaehtoisesti – useimmiten ilman rahallista korvausta

Konsulttia kannattaa käyttää, kun tarvitaan syvää asiantuntemusta tietyn tilanteen ratkaisemiseksi.

Neuvonantaja (advisor) on kuten ulkopuolinen hallituksen jäsen: hän antaa neuvoja oman osaamisen ja kokemuksensa perusteella, mutta ilman korvausta. Hyötynä hallitukseen verrattuna on se, että voi keskittyä yhteen valittuun asiaan ja sen sparraukseen, advisorin ei ole pakko olla perillä kaikesta. Neuvonantajasta saattaa myö-hemmin tulla hallituksen jäsen.

Advisory board on ryhmä neuvonantajia, jotka kokoontuvat yhdessä tai pienemmissä ryhmissä pohtimaan ja neuvomaan yrity-ksen johtoa. Advisory board on periaatteessa epävirallinen versio hallituksesta.

Hallituksen asiantuntijajäsen, hallitustarkkailija tai Ei varsinainen jäsen on henkilö, joka osallistuu hallituksen kokouksiin ja keskus-teluun, mutta hänellä ei ole juridista vastuuta eikä siten myöskään virallista päätöksentekovaltaa.

Yllämainittuja tapoja voi myös käyttää täydentämään hallitustyötä.

 

TAKAISIN ALKUUN