Mistä jäsenet löytyvät?

Mistä jäsenet löytyvät?

Hyvä hallitus koostu jäsenistä, joilla on laaja ja monipuolinen tausta. Tällöin tuen saa laaja-alaisemmin erilaisiin tilanteisiin, ja mahdollisimman monta potentiaalista sokeaa pistettä tulee katettua.

Osaamistarpeeseen nähden, mitkä verkostot ja toimijat voisivat olla avuksi?

Suomesta löytyy useampi järjestö, jonka jäsenet ovat kiinnostuneita hallitustehtävistä. Ainakin Boardman, Hallituspartnerit, Yrityskummit ja DIF ovat tällaisia yleishyödyllisiä tahoja. Lisäksi välittämiseen on olemassa kaupallisia toimijoita kuten Boardio ja Ferovalo.

Mikäli osaamistarve liittyy maantieteelliseen alueeseen, eri maitten kauppakamarit tarjoavat hyviä verkostoja (esim Finsk-Svenska handelskammaren tai Saksalais-Suomalainen Kauppakamari). Toimialakohtaisia verkostoja ja tapahtumia löytyy myös runsaasti, joista on apua hallitusjäsenen löytämisessä.

Lähtisitkö henkilökohtaiseen tai ammattilaisen suorittamaan suorahakuun?

Verkostojen lisäksi myös henkilökohtainen suorahaku toimii. Listaa 10 nimeä, jotka täyttävät laaditut hallitusjäsenen kriteerit. Lähesty heitä systemaattisesti tarina edellä ja pyydä tutustumaan yritykseesi esimerkiksi kahvikupillisen ääressä.

Vaihtoehtoisesti rekrytointikonsultit voivat hoitaa työn puolestasi. Useat isommat rekrytointiyritykset kuten MPS Executive & Board tarjoavat hallitusjäsenten suorahakua.

Ketkä verkostostasi sopivat hakemaasi profiiliin?

Meillä jokaisella on henkilökohtaiset verkostot, joista saattaa löytyä sopivia henkilöitä hallitukseen. On kuitenkin hyvä laatia hallituksen jäsenille selkeät kriteerit osaamisvaatimuksista ja etsiä sopivia henkilöitä laajalti, diversiteetti huomioiden. Toimivan hallituksen muodostamisessa on tarkoitus nimenomaan ammattimaistaa hallituksen toimintaa ja jäsenten valinta on tässä keskeistä.

 

SEURAAVA: Kuka puheenjohtajaksi?