Millaista palkitsemista vaaditaan?

Millaista palkitsemista vaaditaan?

Hallitusjäsen tarjoaa aikaansa ja osaamistaan, joten on luonnollista, että jonkinlaista korvausta pohditaan. Toisaalta ne, joita eniten haluaisit hallitukseesi, eivät todennäköisesti kaipaa rahaa eivätkä lisää töitä.

Mikäli hallitustyöskentely korvataan ainoastaan rahalla, maksun on oltava riittävä motivoidakseen. Motiivit liittyvät usein enemmän yrityksen omistukseen tai erityistilanteeseen, mutta raha on silloinkin jossain määrin mukana. Tärkeintä on kuitenkin tuoda hallitukselle esille se, että he ovat mukana ainutlaatuisessa menestystarinassa ja he voivat aidosti vaikuttaa omalla osaamisellaan. Henkilö, joka halu-aa tehdä hallitustyötä vain saadakseen rahaa, ei ole paras vaihtoehto.

Mikä yrityksesi hallituspaikassa kiinnostaa?

Hyvä tarina ratkaisee. Potentiaaliselle jäsenelle kannattaa kertoa, miksi juuri hänen osaamistaan kaivataan, minne yritys on menossa ja mitä tulevaisuuden visioita yrityksellä on. Tämä on erityisen totta, jos hallitukseen halutaan kokeneita yrittäjiä tai johtajia, jotka ovat taloudellisesti riippumattomia.

Kuinka paljon olet valmis maksamaan?

Ulkopuoliselle jäsenelle mediaanipalkka hallitustyöstä on n. 10,000€ / vuosi (Sistonen & Matikainen; Kasvuyritysten johdon ja hallitusten palkitseminen 2015 -tutkimus). Yleensä puheenjohtajalle maksetaan vähän enemmän. Isolle osalle kasvuyritysten hallitusjäsenistä ei makseta palkkioita lainkaan, joten yleisohjetta on hankalaa antaa.

Toisaalta, jos et pysty tarjoamaan muuta kuin rahaa (ks vaihtoehdot alla), summan tulee olla riittävä, jotta sen eteen haluaa tehdä töitä. Mediaani vuonna 2019 on noin 1000€ kokousta kohti. Se ei ole tähtitieteellinen summa, mutta tarpeeksi siihen, että se edellyttää paneutumista hallitustyösekntelyyn ja valmistautumiseen.

Asiaan vaikuttaa vielä se, maksetaanko kaikille hallituksen jäsenille saman verran. Ulkopuolisen jäsenen korkeammasta palkkiosta voidaan neuvotella, jos muilla jäsenillä on sidoksia yritykseen. Mikään ei velvoita maksamaan yhtä paljon eri jäsenille. Kyseessä on kuitenkin lopulta omistajien päätös.

 

SEURAAVA: MITÄ MUITA VAIHTOEHTOJA ON TOIMIVAN HALLITUKSEN MUODOSTAMISEN SIJAAN?