Johtamiseen liittyvät kysymykset

Johtamiseen liittyvät kysymykset

Kasvun johtaminen on vaikeaa. Yrittäjän on tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jotta hän osaa etsiä tarvitsemansa henkilöt yritykseensä. Mitä ennemmin sen tunnustaa ja hakee tukea niille osa-alueille, joissa ei itse ole vahvimmillaan, sitä nopeammin pääsee eteenpäin kapeikoista ja kasvun esteistä. Hallituksen rooli voi tässä olla osaamisen täydentäminen joko hetkellisesti tai pitkäjänteisemmin.

Jäätkö yksin pohtimaan strategiaa ja vaikeita päätöksiä?

Omien työntekijöiden kanssa ei aina pysty tai kannata keskustella strategiasta. Osa saattaa liiaksi takertua operatiivisiin ongelmiin tai ratkaista ainoastaan sen hetkisiä konkreettisia ongelmia ajattelematta pidemmän tähtäimen visiota. Kasvun mukanaan tuomat hankalat tilanteet saattavat aiheuttavat pelkoa ja epäselvyyttä, kun niistä puhutaan ihmisten kanssa, joille käsitteet ovat vieraita. Yksin pohdiskelun sijaan keskustelu hallituksen kanssa tarjoaa tukea ja antaa uusia näkökulmia.

 

SEURAAVA: Osaamiseen liittyvät kysymykset