Kasvuyrittäjä osallistu LUT-yliopiston tutkimukseen!

Kasvuyrittäjä osallistu LUT-yliopiston tutkimukseen!

Oletko hyödyntänyt yrityksessäsi advisoreita tai advisory boardia? Oletko toiminut advisorina tai advisory boardin jäsenenä?

Advisory board voidaan määritellä väljästi ” ryhmäksi ammattilaisia, jotka auttavat yritystä yrityksen määrittelemän tehtävän tai haasteen ratkaisemisessa”. LUT-yliopisto on yhteistyössä Boardman Oy:n kanssa aloittamassa tutkimushankkeen advisoreiden ja advisory boardien arvonluontiin liittyen. Hankkeen osarahoittajana toimii Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää millä keinoilla ja edellytyksillä advisory board luo arvoa yritykselle.Hankkeen osarahoittajana toimii Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää millä keinoilla ja edellytyksillä advisory board luo arvoa yritykselle. Hankkeessa tarkastellaan esimerkiksi advisory boardien koostamista, tavoitteenasetantaa ja toimintaa sekä yksittäisen advisory boardin jäsenen tai advisorin näkemyksiä yrityksen toiminnan tukemisesta.

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Etsimme haastateltaviksi:

  • Vastuuhenkilöitä (hpj, tj, omistaja) suomalaisista yrityksistä, jotka ovat hyödyntäneet advisoreita ja advisory boardeja yrityksen toiminnan kehittämisessä, yrityksen strategian tai liiketoiminnan sparraamisessa tai esimerkiksi hallituksen tai omistajien päätöksenteon ja työskentelyn tukena.
  • Advisoreina tai advisory boardin jäseninä toimineita henkilöitä.Yritysten koolle eikä toimialalle ole rajoitteita.

Lisäksi toivomme, että voisimme tehdä laajemman case-tutkimuksen vähintään kahdesta suomalaisesta, advisory boardeja hyödyntäneestä/ hyödyntävästä yrityksestä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että voisimme haastatella samasta yrityksestä useampaa advisory boardin jäsentä ja vastuuhenkilöä saadaksemme yksityiskohtaisemman kuvan advisory boardien toiminnasta, toiminnan tavoista ja toiminnalle asetetuista tavoitteista.

Haastattelut kestävät sopimuksen mukaan 1-1,5h ja ne tullaan toteuttamaan pääasiassa huhti-toukokuun aikana etupäässä Teamsia hyödyntäen. Haastateltavat saavat kysymysrungon etukäteen nähtäväkseen. Haastattelijoina toimivat Boardman partneri, väitöskirjatutkija Tom Liljeström sekä tutkijatohtori Tuuli Ikäheimonen LUT-yliopistolta.

Ilmoitathan Taina Brandstackille (taina.brandstack@boardman.fi), jos kuulut oikeaan kohderyhmään ja olet kiinnostunut osallistumaan haastateltavaksi tutkimukseen!