Kasvun johtamisen trendit ja ilmiöt vuonna 2023: paneelikeskustelussa puhuttivat kasvuhalut, osaajapula ja teknologia

Kasvun johtamisen trendit ja ilmiöt vuonna 2023: paneelikeskustelussa puhuttivat kasvuhalut, osaajapula ja teknologia

Johdon agendalla -trendiraportin julkistamistilaisuudessa 18.1.2023 käytiin läpi ilmiöitä, joita kasvuyritykset kohtaavat vuonna 2023. Raportin tulokset perustuvat Mitä kuuluu kasvuyrityksille 2023? -kyselyyn, jonka Boardman Grow toteutti yhteistyössä Johdon Agendalla kanssa marraskuussa 2022.

Lisää trendikyselyn tuloksista voit lukea täältä!

Trendikyselyn tuloksista keskustelua paneelikeskustelussa kävivät Johdon Agendalla – mediabrändin perustaja Riikka Tanner, Fredman Groupin omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman, Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helle ja Futuricen perustajajäsen Tuomas Syrjänen.

Paneelikeskustelun moderoijana toimi PwC:n partneri Marko Korkiakoski.

Katso tilaisuuden tallenne!

Kasvu tarvitsee rohkeutta, mutta myös strategiaa

Paneelissa keskusteltiin kasvuhalukkuudesta, geopolitiikasta, kansainvälistymisestä, osaajapulasta ja teknologiasta.

Fredman painotti, ettei kasvua voi tapahtua ilman omistajien kasvutahtoa ja rohkeutta. Fredmanin mukaan suomalaisten yritysten suurin käyttämätön potentiaali piilee omistajastrategioiden työstämisessä.

“Väitän, että ilman kasvuun pohjautuvaa omistajastrategiaa, ovat kasvun edellytykset heikot.”

Fredman muistuttaa, että työntekijöille pitää kertoa siitä, miksi kasvu on tärkeää.

“Perusteluni ovat, että joko kuihdut tai kasvat. Ei ole olemassa status quota.”

Helle sanoo, että koko pk-kenttä tarvitsisi kasvamiseen rohkeampaa asennetta.

“Rohkeuden pitää yltää organisaatiossa lattiatasolle saakka. Jos koko organisaatiota ei saada mukaan, on vaikea kasvaa. Tämä vaatii johdolta paljon, sillä sen pitää luoda visioita ja suuntaa, mutta myös antaa ihmisille valtaa.

Syrjäsen mukaan yritysten pitäisi hakea liikevaihdon kasvamisen lisäksi myös toisenlaista kasvua.

“Toisenlainen kasvu liittyy arvonmuodostumisen kasvamiseen. Tämä tapahtuu uudistumalla.”

PwC:n tiloissa pidettyyn julkistustilaisuuteen osallistui lukuisia kasvuyrittäjiä, jotka reflektoivat Johdon agendalla trendiraportin sisältöihin aktiivisesti.

Geopolitiikka haastaa yrityksiä, mutta luo Suomelle myös mahdollisuuksia

Helle painotti paneelikeskustelussa sitä, että yritysten täytyy ottaa geopolitiikka tosissaan.

“Me Teknologiateollisuudessa edustamme globaaleilla markkinoilla toimia yrityksiä. Näiden on pakko miettiä geopolitiikkaa. Yhtenä esimerkkinä voidaan käyttää Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä kasvaneita jännitteitä. Yritysten on pakko miettiä, mitä tapahtuu, jos maiden välit kiristyvät entisestään.”

Helle mainitsee, että Suomi ja Euroopan Unioni ovat riippuvaisia Kiinasta tulevista komponenteista ja materiaaleista.

“Meidän täytyy Suomessa lähteä vahvistamaan omaa resiliänssiämme. Nyt kun Kiinasta tuodaan toimintaa takaisin Eurooppaan, avautuu Suomelle suuri mahdollisuus, johon meidän pitäisi tarttua.”

Ulkomaalaiset osaajat keskiössä kansainvälisen kasvun ja työvoimapulan taklaamisessa

Fredman nosti puheenvuorossaan esille, että Suomessa ollaan valitettavasti huonoja kansainvälistymään.

Fredmanin mielestä kansainvälistymisen alkuun päästäisiin helposti mm. tuomalla yritysten omistajiin monimuotoisuutta. Pääoma ulkomailta ei ole hänen mielestään huono asia.

On kuitenkin huomioitava, että on haastava tuoda monimuotoisuutta ja uusia kansainvälisiä osaajia johtoon ja hallituksiin, jos hallituksissa ja johtoryhmissä puhutaan ainoastaan suomea ja kaikki dokumentaatio on suomen kielellä.

“Kun hallituksiin tuodaan uusi kotikieli, esimerkiksi englanti, dynamiikka muuttuu täysin. Kielen vaihtamiseen on varsinkin pk-yrityksissä suuri kynnys. Sitten kun kieltä vaihdetaan, mietitään usein, miksi tätä ei tehty aikaisemmin.”

Helle näkee, että kielen vaihtaminen yrityksissä englanniksi auttaisi kansainvälistymisen lisäksi työvoimapulaan.

“Samaan aikaan kun Suomi tarvitsee lisää osaajia ulkomailta, tarvitaan myös lisää kansainvälistymisen kautta haettua kasvua. Jos me saataisiin tänne kansainvälisiä osaajia töihin, me saataisiin myös ihmisiä, joilla on ulkomailla kontakteja ja muiden kulttuurien tuntemusta.”

Helle painottaa, että osaajapula ei ratkea ilman kansainvälisiä rekrytointeja.

“Meillä on Suomessa järkyttävän huono demografia. Jos joku kuvittelee, että pystyy kasvamaan ilman, että rekrytoi ulkomailta osaajia, on pahasti väärässä.”

Trendikyselyn tuloksista keskustelua paneelikeskustelussa kävivät Johdon Agendalla – mediabrändin perustaja Riikka Tanner, Fredman Groupin omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman, Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helle ja Futuricen perustajajäsen Tuomas Syrjänen.

Teknologialla parannetaan tuottavuutta, jos ihmiset saadaan muutokseen mukaan

Syrjäsen mukaan teknologiasta on saatu harmillisen vähän irti yritysten liiketoiminnan kasvattamisessa.

“Tämä johtuu mielestäni siitä, että teknologiaa on yrityksissä vain tuotu nykyisiin toimintamalleihin.”

Jotta teknologiasta voidaan saada tehoja irti, on toimintamallien muuttaminen välttämätöntä. Syrjänen tietää kokemuksesta sen olevan vaikeaa, koska toimintamallien muuttaminen liittyy ihmisiin.

“Vaikein asia on ihmisten mindsetin muuttaminen.”

Syrjänen uskoo, että tulevaisuudessa yritysten toimintaa ohjaa yhä vahvemmin muutos. Yritysten pitää saada iskostettua työntekijöilleen halu muutokseen.

“Kysymyksenä kuuluu, miten yrityksiin saadaan tuotua ajatus, että ihmiset haluavat muutosta.”

Helle uskoo, että todellinen kilpailuetu syntyy siitä, kun ihmiset yhdistävät teknologian käyttämisen oman työnsä kehittämiseen.

“Jos kulttuurin pystyy saamaan sellaiseksi, että ihmiset kehittävät omaa työtään, hyödyntävät teknologiaa ja uskaltavat tuoda esille omia ajatuksiaan, sitä ei pysty kopioimaan. Tästä syntyy todellinen kilpailuetu.”

Johdon agendalla on vuonna 2019 Riikka Tannerin perustama mediabrändi, jonka ytimessä on vuosittain julkaistava trendiraportti. Johdon agendalla -raportti 2023 on toteutettu yhteistyössä Johdon agendalla, Boardman Grown ja Kasvuryhmän kanssa.

Lataa koko Johdon agendalla -raportti täältä!

Haluaisitko päästä keskustelemaan muiden kasvuyrittäjien kanssa arjen haasteista pienessä sparrausryhmässä? Olemme parhaillaan starttaamassa useita eri sparrausryhmiä eri teemoilla. Osallistuminen on maksutonta eikä vaadi jäsenyyttä.

Osoita kiinnostuksesi sparrausryhmiin tästä!

Lue lisää Boardman Grown toiminnasta ja jäsenyydestä tästä!

Seuraa meitä myös Twitterissä, Instagramissa sekä Facebookissa!

Teksti: Karoliina Kuhalampi, Julia Ruotsi