Kasvun johtamien trendit ja ilmiöt vuonna 2023 – Riikka Tanner avasi trendikyselyn tuloksia Boardman Grown tilaisuudessa

Kasvun johtamien trendit ja ilmiöt vuonna 2023 – Riikka Tanner avasi trendikyselyn tuloksia Boardman Grown tilaisuudessa

Mitä trendejä ja ilmiöitä kasvuyritykset kohtaavat vuonna 2023? Tähän kysymykseen saatiin vastauksia trendikyselyn tulosten julkistamistilaisuudessa 18.1.2023. Tulokset perustuvat Mitä kuuluu kasvuyrityksille 2023? -kyselyyn, jonka Boardman Grow toteutti yhteistyössä Johdon Agendalla kanssa marraskuussa 2022.

Trendikyselyssä kartoitettiin trendejä ja muutosvoimia, joita kasvuyritykset kohtaavat vuonna 2023. Kyselyyn vastasi 124 henkilöä, joista pääosa työskenteli toimitusjohtajina, yrittäjinä, keskijohdossa tai oli hallitusvastuussa.

Tilaisuutta moderoi Boardman Grow hallituksen puheenjohtaja Suvi Johansson.

“Kasvuyrityksissä ajetaan tällä hetkellä aikamoisessa sumussa ja edetään lyhyellä tähtäimellä. Maailman geopolitiikan ja talouden tilanne vaikuttavat ennennäkemättömällä tavalla monen yrityksen jokapäiväiseen toimintaan. Lisäksi yritysten johtamisessa on havaittavissa monenlaista ilmiötä: henkilöstön sitoutumattomuus, kannattavuuden haasteet ja osaajien pito.”

Katso tilaisuuden tallenne!

Katso tilaisuuden kuvat täältä!

Makrotalous ja geopolitiikka haastavat yrityksen johtoa

Tilaisuuden keynote-puheenvuoron piti Johdon Agendalla -mediabrändin perustaja Riikka Tanner. Hän nosti puheessaan esiin kolme trendikyselystä erottunutta pääteemaa.

Ensimmäinen kasvuyrityksiin vuonna 2023 vaikuttava teema on makrotalouden ja geopolitiikan nousu johdon agendalle.

“Johtajat tulevat miettimään, mitä makrotalous ja geopolitiikka tarkoittavat heidän yritykselleen. Tämä tulee syömään paljon ylimmän johdon aikaa.”

Näin suuressa murroksessa ei olla Tannerin mukaan oltu vuosikymmeniin. Yritysten täytyy selkeyttää omaa visiotaan, arvolupaustaan sekä miettiä, miten yrityksen liiketoiminta tekee hyvää.

Tannerin mukaan elämme tällä hetkellä VUCA-maailmassa, missä korostuu kompleksisuus.

Ensimmäinen kasvuyrityksiin vuonna 2023 vaikuttava teema on makrotalouden ja geopolitiikan nousu johdon agendalle.

“VUCA-maailmassa johdolta vaaditaan ennakointikyvykkyyttä ja kykyä pysähtyä arjessa katsomaan, mitä maailmassa tapahtuu.”

VUCA tulee englannin kielen sanoista volatility, uncertain, complex ja ambiguous. Vapaasti suomennettuna VUCA-maailma tarkoittaa epävakaata, epävarmaa, monimutkaista ja moniselitteistä maailmaa.

“VUCA-maailmassa yritysten on tärkeää kasvattaa resilienssiä, eli yrityksen kykyä ottaa vastaan muutoksia nopeasti. Resilienssi tulee olemaan uusi ketteryys.”

Haastetta yritysjohdolle tuo myös tuottavuuden lasku. Työn tuottavuus sellaisena kuin olemme sen tottuneet ajattelemaan, tulee elinkaarensa päähän. On esimerkiksi huomattu, että uudet työntekijät eivät ole yhtä tuottavia kuin vanhat työntekijät.

“Tuottavuus tullaan määrittelemään tulevaisuudessa uudella tavalla. 30 prosenttia vastaajista uskoi, että tämä asia tulee muuttamaan johtajuutta, ja olen itse samaa mieltä. Tänä vuonna tullaan käymään tuottavuuskeskustelua organisaatioissa ja jopa yhteiskunnan tasolla.”

PwC:n tiloissa pidettyyn julkistustilaisuuteen osallistui lukuisia kasvuyrittäjiä, jotka reflektoivat Johdon agendalla trendiraportin sisältöihin aktiivisesti.

Työelämässä vallalla olevia trendejä ovat osaajapula, työntekijäpito ja työvoiman polarisoituminen

Toinen kasvuyrityksiin vuonna 2023 vaikuttava teema on työelämäilmiöt. Työelämäilmiöitä ovat osaajapula, työntekijäpito, työelämän polarisoituminen, keskustelu neljän päivän työviikosta ja yrittäjyyden nousu.

“Osaajapula on valtava, mistä syystä elämme työntekijämarkkinassa. Kun osaajia ei ole, ovat yritykset kääntyneet sisäänpäin pohtimaan työntekijäpitoa. Itseasiassa työntekijäpito on noussut työntekijähoukuttelemisen ohi”, Tanner kuvailee.

Osaajapulan lisäksi työelämää ravistelee polarisoituminen. Osa pystyy työskentelemään täysin etänä, osa ei lainkaan. Tämä jakaa ihmisiä eri leireihin.

Neljän päivän työviikosta ja työelämän murroksesta tullaan käymään vuonna 2023 enemmän keskustelua.

Toinen kasvuyrityksiin vuonna 2023 vaikuttava teema on työelämäilmiöt. Työelämäilmiöitä ovat osaajapula, työntekijäpito, työelämän polarisoituminen, keskustelu neljän päivän työviikosta ja yrittäjyyden nousu.

“Neljän päivän viikko nousi kyselystä yllättävästi esiin. Mitä nuorempiin sukupolviin mennään, sitä enemmän sitä osataan vaatia. Nuorille sukupolville työ ei ole kaikki kaikessa.”

Nuoret sukupolvet arvostavat vapaa-aikaa ja ovat yrittäjähenkisiä. Z-sukupolvesta yli puolet haluaa työllistää itsensä yrittäjänä.

“Perinteinen käsitys työnantajasta ja palkansaajasta on jo nyt vanhentunut. Tulevaisuudessa yritykset ovat alustoja, jotka työllistävät palkansaajien sijasta yrittäjiä.”

Työhyvinvoinnista ja quiet quitting -ilmiöstä puhutaan tänä vuonna enemmän kuin koskaan. Työelämässä korostuvat jatkossa yksilöllisyys ja joustavuus.

Kasvun esteenä osaajapula ja kasvukulttuurin puute

Kolmas ja viimeinen kasvuyrityksiin vuonna 2023 vaikuttava teema on kasvun johtaminen sumussa. Markkinat ovat epävarmat ja näkyvyys on puutteellista.

Kasvuyritykset kertovat merkittävimmiksi kehityskohteikseen vuonna 2023

  1. kasvun ja panostamisen myyntiin ja markkinointiin, ja
  2. yrityksen tuottavuuden parantamisen operatiivista johtamista ja prosesseja tehostamalla.

Tanner kertoo, että tyypillisimmät esteet yrityksen kasvulle ovat osaajapula ja kasvukulttuurin puute.

Kolmas ja viimeinen kasvuyrityksiin vuonna 2023 vaikuttava teema on kasvun johtaminen sumussa.

Valtaosa trendikyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että kasvun esteenä ei seiso riittämätön kansainvälinen rekrytointi.

Suomi on pieni markkina, ja sen takia kasvua haetaan usein kansainvälistymällä. Aikaisemmin kansainvälistyminen on ollut vaihtoehto, mutta tulevaisuudessa se saattaa olla pakko. Yhtenä trendinä on, että maiden rajat hämärtyvät kaupankäynnin siirtyessä digitaalisiin kanaviin. Tämä tarkoittaa sitä, että ne, jotka eivät suunnittele kansainvälistymistä, saattavat tulla “syödyksi”.

“Yrityksiin tarvitaan kasvukulttuuria ja kasvun tukemista, sillä monelta yritykseltä puuttuu halu kasvaa. Oma toiveeni on, että yrityksissä keskusteltaisiin kasvuhaluista”, Tanner sanoo.

Johdon agendalla on vuonna 2019 Riikka Tannerin perustama mediabrändi, jonka ytimessä on vuosittain julkaistava trendiraportti. Johdon agendalla -raportti 2023 on toteutettu yhteistyössä Johdon agendalla, Boardman Grown ja Kasvuryhmän kanssa.

Johdon agendalla on vuonna 2019 Riikka Tannerin perustama mediabrändi, jonka ytimessä on vuosittain julkaistava trendiraportti. Johdon agendalla -raportti 2023 on toteutettu yhteistyössä Johdon agendalla, Boardman Grown ja Kasvuryhmän kanssa.

Lataa koko Johdon agendalla -raportti täältä!

Haluaisitko päästä keskustelemaan muiden kasvuyrittäjien kanssa arjen haasteista pienessä sparrausryhmässä? Olemme parhaillaan starttaamassa useita eri sparrausryhmiä eri teemoilla. Osallistuminen on maksutonta eikä vaadi jäsenyyttä.

Osoita kiinnostuksesi sparrausryhmiin tästä!

Lue lisää Boardman Grown toiminnasta ja jäsenyydestä tästä!

Seuraa meitä myös Twitterissä, Instagramissa sekä Facebookissa!

Teksti: Karoliina Kuhalampi, Julia Ruotsi