Kasvukipuja-sarja: “Täällä alkaa olemaan jengillä motivaatiovaikeuksia”

Kasvukipuja-sarja: “Täällä alkaa olemaan jengillä motivaatiovaikeuksia”

Kuinka kasvuyrittäjä voi rakentaa luottamusta henkilöstöön ja itseensä vaikeina aikoina? Mistä ammentaa voimaa, kun ihmisiä joudutaan lomauttamaan ja irtisanomaan?

Rinnakkaisyrittäjä, enkelisijoittaja, hallitusammattilainen ja omien sanojensa mukaan kestävyystyhmäilijä Ilkka Kaikuvuo raottaa tässä Kasvukipuja blogissa raa’an rehellisesti kokemuksiaan vaikeista kasvuyrittäjätilanteista, jotka vaativat luottamuksen rakentamista.

Ilkka Kaikuvuo

Rinnakkainyrittäjä, intohimoinen kestävyysliikkuja ja hallitusammattilainen Ilkka Kaikuvuo puhuu kasvusta, kivusta, sitkeydestä ja yrittämisestä omien kokemustensa ja yrittäjiensä kanssa kokemansa pohjalta.

“Kun hype tulee ja sitä seuraa aina pettymys”

Eräässä softayrityksessä, jossa Ilkka oli yhtenä perustajana, haettiin vuonna 2014 uusia markkinoita ja rahoitusta kolmen perustajan ja Suomi-tiimin voimin. Yksi perustajista lähtikin edistämään yrityksen kansainvälistymistä Yhdysvaltoihin ja Ilkka jäi vetämään operatiivista toimintaa Suomeen.

Homma oli mielenkiintoinen, sillä lähdimme tavoittelemaan rahoituksia alkuvaiheen yritykselle, vaikka todellisuudessa yritys oli ollut olemassa ja useita vuosia.

Yhdysvaltoihin lähteneen perustajakollegan tehtävänä oli lanseerata ns. “uusi tuote” USA:n markkinoille. Tiesimme, että tuotteelle oli olemassa asiakaskunta ja kysyntää – myös kilpailua.

Yhdysvalloissa perustajakollega liittyi kuuluisaan yrityskiihdyttämöön, jossa oli mukana useita alkuvaiheen yrityksiä, saadakseen tukea markkinan avaamiseen.

Amerikkalaiseen tyyliin kiihdyttämössä asioita tehtiin vauhdikkaasti ja panostettiin tulosten saavuttamiseen sense of urgency –periaatteella: tulokset pitää saada nopeasti ja painetta tulee koko ajan lisää.

Tilanne kuitenkin mutkistui, kun kiihdyttämön paineessa Yhdysvaltoihin lähteneeltä perustajalta alkoi tulla jatkuvalla syötöllä yrityksen henkilöstölle Tampereelle isoja muutospyyntöjä. Toimin näissä muutospyynnöissä välihenkilönä ja koordinaattorina.

Lupasimme (ja ehkä uskoimmekin?) muutosten johtavan räjähdysmaiseen kasvuun jenkkimarkkinoilla. Työntekijät joutuivat ponnistelemaan ja tekemään pitkiä päiviä täyttääkseen Yhdysvaltain markkinoiden vaatimukset.

Tämä jatkui ja toistui.

Kun yksi iso ongelma oli ratkaistu, tuli uusia. Samalla (yli-)luvattiin työntekijöille, että kun he tekisivät tämän, maailma räjähtäisi ja markkina avautuisi.

Työntekijät tekivät ylitöitä, mutta luvattua ei saavutettu.

Maailma ei räjähtänyt.

Henkilöstö väsyi ja heidän uskonsa yritykseen horjui. Työtulos huononi ja innovatiivisuus katosi. Tiimi ei enää luottanut perustajien sanomisiin.

Tässä vaiheessa oli selvää, että meidän tulee tehdä jotain.

Luottamuksen rakentaminen vaatii keskustelua, avoimuutta ja turvallista työkulttuuria

Kun suomalaisessa kulttuurissa luvataan jotain, se myös yleensä pidetään. Amerikkalaisessa kulttuurissa taas saattaa olla tapana luvata paljon enemmän kuin mitä lopulta pystytään toteuttamaan – myydään unelmaa etukäteen. Tämä saattaa johtaa pettymyksiin ja turhautumiseen suomalaisen tiimin keskuudessa, kun luvattuja tuloksia ei saadakaan aikaan.

Tilanne eskaloitui lopulta pisteeseen, jossa motivaatio heikentyi ja lupauksiin ei uskottu. Vaikka tuloksia olikin tullut, ne eivät olleet sitä mitä oli luvattu.

Pohdittuamme tilannetta tulimme siihen tulokseen, että oli tärkeää avata syvempää keskustelua ja yrittää löytää yhteinen näkemys. Oli pakko käydä keskustelua perustajien ja työntekijöiden kesken ja kuunnella tiimiä, luottaa heidänkin näkemykseensä.

Pohdittuamme tilannetta tulimme siihen tulokseen, että oli tärkeää avata syvempää keskustelua ja yrittää löytää yhteinen näkemys.

Yhdysvalloissa asuva perustajakollega alkoi käydä useammin Suomessa purkamassa tilannetta. Tämä johti lopulta siihen, että tiimi alkoi jälleen toimia yhtenäisesti ja tuloksiakin alkoi tulla. Samalla me myös avasimme näkemystä siitä, mitä sense of urgency todella tarkoitti.

Mitä opimme tästä? Erilaisten kulttuurien yhteentörmäyksissä on tärkeää avata keskustelua ja yrittää löytää yhteisiä ratkaisuja, jotka toimivat kaikille. Sama pätee myös vaikeissa tilanteissa, jolloin henkilöstön luottamus horjuu.

Jotta keskustelu olisi hedelmällistä, on tärkeää luoda turvallinen kulttuuri yritykseen.

Turvallisessa kulttuurissa jokainen saa sanottua asiansa omaan tyylinsä ja tahtiinsa. Keskustelu luo ymmärrystä sekä luottamusta ja sitä on tehtävä jatkuvasti, mutta helppoa se ei ole koskaan!

Kasvun pahin este on, että yritystä ei ole enää olemassa

Miten sitten saada tukea omaan jaksamiseen?

Olen monille yrittäjille sanonut, että kaikilla yrityksillä on pääasiassa samat toistuvat ongelmat. Vertaistukea kannattaa hakea verkostoista sekä hallituksesta.

Aina löytyy joku, jolla on kokemusta vastaavista tilanteista.

Kasvuyrityksen matka voi olla kivinen ja täynnä haasteita. Yksi pahimmista tilanteista, johon yritys voi ajautua, on niin sanottu pahan kolmio.

Tämä pahan kolmio koostuu kolmesta ongelmasta:
kassan loppumisesta, myynnin takkuamisesta ja henkilöstöongelmista.

Kun yritys ajautuu kolmioon, tilanne on usein erittäin haastava. Kassa on lopussa, mikä tarkoittaa sitä, että rahoitusta pitää saada nopeasti. Toisaalta myynnin takkuaminen tarkoittaa sitä, että rahaa ei tule sisään tarpeeksi. Ja kun yrityksen henkilöstö ei ole tyytyväinen tai motivoitunut, se voi johtaa huonoon ilmapiiriin ja jopa työntekijöiden lähtöön.

Pahan kolmio voi johtaa yrityksen putoamiseen syvään kuoppaan.

Joskus ratkaisu voi olla vain yhden ongelman ratkaiseminen, mutta usein kaikkien kolmen ongelman kanssa taisteleminen vaatii huomattavaa ponnistelua.

Yrityksen johdon tulisi olla tietoisia pahan kolmiosta ja ennakoida sen mahdollisuus jo ennen sen syntymistä.

Olenkin lähtenyt nykyään siitä, että mitä vaikeampi tilanne sitä enemmän pitää kommunikoida ja kommunikoida asioista niiden oikeilla nimillä.

Samalla kun vaikeista asioista puhutaan, johtavat ne yleensä myös vaikeisiin päätöksiin ja tilanteisiin. Tällöin kasvuyrittäjän on tärkeää muistaa, että mikään ei ole pysyvää ja jos yritystä ei ole, ei ole myöskään työpaikkoja.

Opit jakoon

  1. Keskustele, keskustele, keskustele. On tärkeää avata syy-seuraus-suhteita ja käydä avointa keskustelua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erilaiset kommunikointityylit ja persoonallisuudet huomioiden. Keskustelu ei ole aina helppoa eikä se aina toimi – kannattaa kuitenkin yrittää!
  2. Armeliaisuus. Jos joku tekee jotain täysin pöllöä tai kummallista ei se todennäköisesti ole tahallista tai piruuttaan tehtyä. Suhtaudu asioihin armeliaasti ja uteliaisuudella!
  3. Tehty on parempi kuin täydellinen. Aina voi parantaa jälkikäteen, kunhan homma vaan on tehty!
  4. Kasvun pahin este on, että yritystä ei ole enää olemassa. Jos haluat pitää yrityksen pystyssä vielä huomennakin, on välillä tehtävä myös vaikeita ratkaisuja. Jos yritys kuolee kassakonkurssiin, sitä ei ole olemassa. Välillä on ikäviä aikoja ja yritys selviää vain tekemällä vaikeita ratkaisuja.
  5. Asiat eivät ole pysyviä. Kasvuyrittäjän arki on vuoristorataa – välillä on huonoja ja välillä hyviä hetkiä. On tärkeää osata suunnata katsetta tulevaan ja nauttia matkasta.

Blogin kirjoittajasta

Rinnakkainyrittäjä, intohimoinen kestävyysliikkuja ja hallitusammattilainen Ilkka Kaikuvuo puhuu kasvusta, kivusta, sitkeydestä ja yrittämisestä omien kokemustensa ja yrittäjiensä kanssa kokemansa pohjalta. Ilkka on ollut perustamassa ja kasvattamassa lukuisia yhtiöitä (ml eräs softafirma ja eräs kansainvälinen toimistohuonekaluyritys), sparraa päivittäin yrittäjiä ja hallituksia kasvusta & yrittäjänä toimimisesta sekä toimii hallitusammattilaisena ja bisnesenkelinä. Rakkaudesta lajiin! Ilkka on myös vuoden 2021 nuori hallitustekijä.

Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa.

Haluamme Suomen, jossa jokainen kasvuyrittäjä on sankari. Verkoston ydinkohderyhmää ovat kasvuyrittäjät, kasvuyritysten johtajat sekä kasvuyrittäjyyden jo kokeneet osaajat.

Lupaamme, että kasvuyrittäjä ei jää koskaan yksin. Tarjoamme inspiraatiota, verkostoa ja tukea kasvupolun haasteisiin. Olemme jäsenperusteinen foorumi keskinäiseen tiedon ja osaamisen vaihtoon, verkostoitumiseen sekä suhteiden luomiseen.

Boardman Grow -verkostossa autamme toisiamme kasvun ja kansainvälistymisen haasteissa. Järjestämme erilaisia verkostoitumistilaisuuksia ja tapahtumia osaamisen kehittämiseksi kasvuyrittäjyyteen, kasvun johtamiseen, rahoitukseen ja kansainvälistymiseen liittyen.

LUE LISÄÄ JÄSENYYDESTÄ JA LIITY MUKAAN TÄSTÄ.