Kasvukipuja-sarja: FabricAi:n kansainvälistyminen Norjan markkinoille

Kasvukipuja-sarja: FabricAi:n kansainvälistyminen Norjan markkinoille

Kansainvälistyminen on yritykselle suuri askel eteenpäin, mutta samalla se voi olla täynnä haasteita ja sudenkuoppia. FabricAI:n yksi perustajista ja hallituksen puheenjohtaja Tuukka Seeslahti avaa tässä blogissa kokemuksiaan ja oppejaan yrityksen kansainvälistymismatkasta Norjan markkinoille.

Verkostot avaavat ovia uusille markkinoille

FabricAI:n kansainvälistymismatkan yksi merkittävimmistä käänteistä oli tulevan kumppaniyrityksen kanssa sattumalta pidetty lounastapaaminen Oslossa, jonka aikana keskusteltiin FabricAI:n kehittämistä tekoälymalleista.

Tiivis yhteistyö rakensi luottamusta.

Kun FabricAI:ssa tehtiin kansainvälistymispäätös, Norjan markkinoiden avaaminen oli luontaista jo valmiiksi olemassa olevan kullanarvoisen kontaktin vuoksi.

Tulevan kumppaniyrityksen norjalainen edustaja pystyi avaamaan ovia ja FabricAI:n perustajat saivat suorat kontaktit yrityksen päättäjiin. Tämä tarjosi mahdollisuuden FabricAI:lle tuoda tekoälypohjaista ostolaskuautomaatiota myös Norjan markkinoille.

 

FabricAI on suomalainen ostolaskuautomaation markkinajohtaja, jonka avulla käsitellään yli miljoona ostolaskua kuukaudessa yli 30 000 yritykseltä. FabricAI:n tavoitteena on poistaa yksi taloushallinnon työläimmistä vaiheista, eli ostolaskujen käsittely, vapauttaen aikaa arvoa tuottaviin tehtäviin. FabricAI:n asiakkaita ovat yksittäiset yritykset, tilitoimistot, julkishallinnon organisaatiot sekä ohjelmistokehittäjät jotka haluavat tuoda tehokkaat tekoälymallit suoraan loppuasiakkaidensa saataville.

FabricAI on suomalainen ostolaskuautomaation markkinajohtaja, jonka avulla käsitellään yli miljoona ostolaskua kuukaudessa yli 30 000 yritykseltä. FabricAI:n tavoitteena on poistaa yksi taloushallinnon työläimmistä vaiheista, eli ostolaskujen käsittely, vapauttaen aikaa arvoa tuottaviin tehtäviin.

 

Yhteistyön aloituksen myötä erilliseen käyttöliittymään toteutettu automaatio-ohjelmisto koettiin hyödylliseksi, mutta samalla raskaaksi käyttöönottaa. Käyttöönottoprosessiin ja asiakkaiden kouluttamiseen ei oltu panostettu yhtä paljon kuin Suomessa, jonka myötä käyttöaste jäi aluksi alhaiseksi.

Onneksi tilanteeseen havahduttiin hyvin nopeasti yhteistyökumppanin kanssa käydyn tiiviin yhteistyön ansiosta. Ongelmaan alettiin etsimään ratkaisuja yhdessä kumppaniyrityksen kanssa. Pian huomattiin, että ongelma saadaan ratkaistua toteuttamalla automaatio suoraan sisäänrakennettuna kumppanin järjestelmään.

Tällöin erillisiä käyttöönottokoulutuksia ei tarvita ja palvelu on huomattavasti helpompi ottaa matalalla kynnyksellä käyttöön. Lisäksi se tukee paremmin kumppaniyrityksen strategiaa mahdollistaen asiakaskokemuksen paremman kokonaisvaltaisen hallinnoinnin.

Muutosjohtamista tarvitaan myös kansainvälistyessä

Ratkaisu ongelmaan liittyi vahvasti myös siihen käytännön kautta opittuun ymmärrykseen, että ihmiset lähtökohtaisesti pelkäävät muutosta.

Tärkeä oivallus oli, että kynnys ottaa automaatio käyttöön on matalampi, kun se tuodaan osaksi tuttua, jo käytössä olevaa käyttöliittymää.

Näin automaatio tuotiin kiinteäksi osaksi asiakkaan jo käyttämää järjestelmää. Tässä arvokkaassa asemassa oli läheinen yhteistyö kumppaniohjelmistoyrityksen kanssa, joka mahdollisti avoimen ja rehellisen kommunikoinnin kautta nopean reagoinnin tilanteeseen. Erillisestä käyttöliittymästä sisäänrakennettuun automaatiototeutukseen siirtyminen osoittautui menestyspäätökseksi.

 

Tuukka Seeslahti on FabricAI:n yksi perustajista ja hallituksen puheenjohtaja. Tuukan vastuulla on myös FabricAI:n kansainvälistyminen sekä ohjelmistokumppanuudet.

Tuukka Seeslahti on FabricAI:n yksi perustajista ja hallituksen puheenjohtaja. Tuukan vastuulla on myös FabricAI:n kansainvälistyminen sekä ohjelmistokumppanuudet.

 

Onnea oli myös se, että samaan aikaan FabricAI:lla oli alettu rakentamaan sisäänrakennetun automaation palvelukonseptia, jonka myötä muutospäätöksen jälkeen tuloksia oli helppo saavuttaa nopeasti, sillä toteutukseen vaadittavia askelmerkkejä oltiin mietitty jo valmiiksi. Automaation käyttö lähti räjähdysmaiseen kasvuun ja samalla myös FabricAI:n kansainvälistymismatka Norjassa.

Uusi sisäänrakennetun automaation toteutustapa mahdollistaa FabricAI:lle myös seuraavien kansainvälisten markkinoiden avaamisen huomattavasti aiempaa kevyemmällä organisaatiorakenteella. Jälkikäteen ajateltuna nämä oppikokemukset vaikuttavat hyvinkin itsestään selviltä ja muun muassa Boardman Grown ”SaaS kasvuyritysten pienryhmäsparraukset”ovat tarjonneet mahtavan vertaistuen sekä paikan oppia muilta.

Opit jakoon

  1. Verkostoituminen on keskeinen osa kansainvälistymistä. Kasvokkain tapaamiset ja paikallisten kontaktien luominen ovat tärkeitä, sillä ne voivat auttaa avaamaan ovia ja rakentamaan luottamusta.
  2. Jos sinulla on jo olemassa olevia asiakkaita, jotka toimivat myös uusilla markkinoilla, hyödynnä näitä suhteita. Nykyiset asiakkaat voivat toimia suosittelijoina ja avata ovia uusille markkinoille.
  3. Ennen kansainvälistymispäätöstä on tehtävä huolellista taustatyötä. Tämä sisältää oman budjetin ja investointitarpeiden analysoinnin. On tärkeää ymmärtää, miksi yritys voisi menestyä uusilla markkinoilla ja mikä tekee siitä erityisen.
  4. Kansainvälistyminen ei ole kertaluontoinen prosessi, vaan jatkuva oppimisen ja sopeutumisen matka. Tuukka painottaa, että yrityksen on oltava valmis reagoimaan muutoksiin ja tekemään tarvittavia mukautuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan.
  5. Kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta itse – hae tukea ja oppeja muilta. Esimerkiksi Boardman Grown sparrausryhmissä käydyt keskustelut kansainvälistymisen opeista ovat auttaneet Tuukkaa välttämään monia sudenkuoppia sekä sparraamaan kipukohdista. Lue lisää maksuttomista sparrausryhmistä ja hae mukaan tästä!

Blogin kirjoittajasta

Tuukka Seeslahti on FabricAI:n yksi perustajista ja hallituksen puheenjohtaja. Tuukan vastuulla on myös FabricAI:n kansainvälistyminen sekä ohjelmistokumppanuudet. FabricAI on suomalainen ostolaskuautomaation markkinajohtaja, jonka avulla käsitellään yli miljoona ostolaskua kuukaudessa yli 30 000 yritykseltä. FabricAI:n tavoitteena on poistaa yksi taloushallinnon työläimmistä vaiheista, eli ostolaskujen käsittely, vapauttaen aikaa arvoa tuottaviin tehtäviin. FabricAI:n asiakkaita ovat yksittäiset yritykset, tilitoimistot, julkishallinnon organisaatiot sekä ohjelmistokehittäjät jotka haluavat tuoda tehokkaat tekoälymallit suoraan loppuasiakkaidensa saataville.

 

Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa.

Haluamme Suomen, jossa jokainen kasvuyrittäjä on sankari. Verkoston ydinkohderyhmää ovat kasvuyrittäjät, kasvuyritysten johtajat sekä kasvuyrittäjyyden jo kokeneet osaajat.

Lupaamme, että kasvuyrittäjä ei jää koskaan yksin. Tarjoamme inspiraatiota, verkostoa ja tukea kasvupolun haasteisiin. Olemme jäsenperusteinen foorumi keskinäiseen tiedon ja osaamisen vaihtoon, verkostoitumiseen sekä suhteiden luomiseen.

Boardman Grow -verkostossa autamme toisiamme kasvun ja kansainvälistymisen haasteissa. Järjestämme erilaisia verkostoitumistilaisuuksia ja tapahtumia osaamisen kehittämiseksi kasvuyrittäjyyteen, kasvun johtamiseen, rahoitukseen ja kansainvälistymiseen liittyen.

LUE LISÄÄ JÄSENYYDESTÄ JA LIITY MUKAAN TÄSTÄ.