Kasvukipuja-sarja: ”Kasvuhaluttomuus suomalaisten kansantautina”

Kasvukipuja-sarja: ”Kasvuhaluttomuus suomalaisten kansantautina”

Miksi suomalaiset yritykset eivät kasva? Pohdimme tätä paljon kirjoittaessamme Kasva tai kuihdu-kirjaamme vuoden 2022 aikana. Erilaisia syitä tähän on paljon ja eri yrityksissä ja toimialoilla syyt voivat vaihdella. Kasvu on Suomessa liian harvinaista ja halusimme ymmärtää tarkemmin miksi.

Muutamat asiat toistuivat keskustellessamme kasvusta eri ihmisten kanssa. Haastattelimme kirjoitusprosessin aikana kymmenittäin ihmisiä, kasvun tekemisen ammattilaisia eri näkökulmista. Halusimme nostaa kirjassa esille myös vähemmän tunnettuja caseja, sekä kysyä kasvusta konkareilta, jotka olivat tehneet kasvua konkreettisesti. Opimme itse paljon ja saimme vahvistusta osalle hypoteeseista, joita meillä kirjoittamista aloittaessamme oli.

Blogin kirjoittaja ja Boardman Grow jäsen Ossi Ahto on yksi Kasva tai kuihdu -kirjan kirjoittajista yhdessä Tuomas Kahrin ja Marco Mäkisen kanssa.

Haastatteluissa toistuneet teemat ja keskeisimmät havaintomme kirjan kirjoittamisen aikana liittyivät erityisesti yrityksen omistajien tahtotilan ja kasvun väliseen suhteeseen, ihmisiin kasvun takana sekä tahtoon, jota kasvu vaatii.

Omistajien tahdon tulisi näkyä erittäin konkreettisina tavoitteina, jota kautta tahtotila konkretisoituu yrityksen sisällä.

Omistajien tahdon tulisi näkyä erittäin konkreettisina tavoitteina, jota kautta tahtotila konkretisoituu yrityksen sisällä. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta valitettavan usein asia ei tämä asia ei näkemyksemme mukaan toteudu.

Ihmisiltä kasvuyhtiöissä taas vaaditaan tietynlaista kasvuhalukkuutta ja epämukavuuden sietoa, jotta kasvun tekeminen onnistuu pitkällä aikavälillä. Ilman oikeanlaisia ihmisiä kasvun tekeminen on vaikeaa, usein tarvitaan poikkeuksellisia tyyppejä, joilla on itselläänkin halu kasvaa.

Tästä kaikesta on nyt muodostunut alla olevat Kasvajan 10 käskyä, olkaa hyvä!

On turha odottaa kasvua ilman kasvuasennetta, sillä sitä se erityisesti johdolta vaatii. Asenne takaa sen, että esteet osataan kiertää ja ollaan uteliaita uusien toimintatapojen suhteen. Ymmärretään tarvittaessa muuttua, sen sijaan, että hakattaisiin vain päätä seinään.

Näiden syiden takana piilee fakta, että suomalaisista yrityksistä kasvaa vai harva, ja ne harvatkin kasvavat vain vähän.

Kirjamme julkaisun jälkeen olen keskustellut kasvun esteistä lukuisia kertoja eri tapaamisten ja työprojektien yhteydessä, sekä sosiaalisen median keskusteluissa kasvusta. Samalla olen lähtenyt muodostamaan listaa asioista, jotka tulee korjata, jos kasvua tosissaan haluaa tehdä. Tästä kaikesta on nyt muodostunut alla olevat Kasvuyrittäjän 10 käskyä, olkaa hyvä!

  1. Ota kasvu fokukseen. Koska työpöytä on aina täynnä, kasvu täytyy nostaa ykkösprioriteetiksi, jos sitä oikeasti halutaan. Kasvu ei ole yhtä kuin kehitysprojektit, vaan kasvun haku on jatkuva prioriteetti.
  2. Tee yrityksen tavoitteista 1:1 kasvutavoitteiden mukaiset. Omistajat määrittävät tähdätäänkö kasvuun vai ei. Jos se on tavoite, sen pitää myös näkyä ja kuulua, ensisijaisesti tavoitteiden ja palkitsemisen kautta. Kasvu tulee hyvin harvoin sattumalta, se vaatii systemaattista johtamista.
  3. Investoi kasvuun. Kasvu vaatii investointeja vipuihin, joilla kasvu tehdään. Erityisesti markkinointiin investoiminen on kasvun moottori. Et voi kasvaa, jos kukaan ei tiedä olemassaolostasi.
  4. Laita pelko sivuun ja ajattele isosti. Asenteen on oltava kunnossa. “Fake it ‘til you make it.” on kasvavan yrityksen ohjenuora siihen asti, että kasvu on vienyt riittävän pitkälle.
  5. Laita asiakas keskiöön. Tuote tai palvelu tulee tietysti olla kunnossa, mutta avainasemassa on asiakas. Ilman asiakasta, ei ole bisnestä. Ilman ymmärrystä asiakkaan tarpeista, on vain hypoteeseja kasvun lähteistä.
  6. Satsaa oikeisiin osaajiin, erityisesti kansainvälisen kasvun taitajiin. Jos haluat kasvua, tulee se ihmisten kautta ja harva kasvaa piiritason joukkueella. Ovat tekijät sitten omia tai ulkoisia kumppaneita, on heillä oltava halu kasvattaa yritystä ja kasvaa sen kanssa.
  7. Aseta inspiroiva päämäärä ja selkeä suunta. Myös tavoitteet tulee olla suoraan linjassa suunnan ja päämäärän kanssa. Linkin omistajan, hallituksen ja johdon välisen kommunikaation välillä tulee olla selkeä ja luoda koko organisaatioon selkeä visio.
  8. Ota riskiä. Kasvu voi tulla toki ilman riskinottoakin, mutta yleensä niin ei käy. Todennäköistä on, että ne joilla on kykyä ottaa eniten etunojaa, korjaavat myös suurimman sadon.
  9. Poistu mukavuusalueelta. Mitään isoa ei synny niin, että se on pelkästään kivaa. Sitäkin saa olla, mutta kunnon kasvu syntyy epämukavuusalueella. Siellä taas on mukavampi yhdessä muiden kanssa, kuin yksin.
  10. Satsaa yrityskulttuuriin ja yhdessä tekemiseen. Yksinäiset visionäärit ovat harvassa ja kasvuun tarvitaan monia näkökulmia. Kun ihmiset puhaltavat yhteen hiileen, on tiimi valmis tekemään huomattavasti enemmän kasvutavoitteiden eteen, kuin joukkona yksilöitä.

Oma kokemukseni Googlelta tukee näitä kasvajan käskyjä. Googlella vallitseva työkulttuuri kannustaa kasvuun, riskinotto on sallittu ja tavoiteet hyvin selkeät. Ytimessä ovat asiakkaat, joiden kasvua pyritään tukemaan lukemattomin eri tavoin.

Näitä kymmentä kasvajan käskyä toteuttamalla on mahdollisuus liittyä niiden yritysten joukkoon, jotka eivät jää paikoilleen näivettymään tai kuihtumaan pois, vaan kasvavat ja kehittyvät jatkuvasti. Näitä yrityksiä Suomi tarvitsee, jotta voimme maana kasvaa ja pystymme jatkossakin luomaan hyvät olosuhteet luoda uutta kasvua.

Blogin kirjoittajasta

Kirjoittaja ja Boardman Grow jäsen Ossi Ahto on yksi Kasva tai kuihdu -kirjan kirjoittajista yhdessä Tuomas Kahrin ja Marco Mäkisen kanssa. Ossi on työskennellyt Red Bullilla, Hartwallilla, Googlella ja Touhula-päiväkodeilla ja toimii nykyisin markkinoinnin neuvonantajana ja interim-markkinointijohtajana oman yrityksensä Ahto Advisoryn kautta.