Kasvamiseen tarvittavat taidot voi oppia, jos kasvua ymmärtää haluta

Kasvamiseen tarvittavat taidot voi oppia, jos kasvua ymmärtää haluta

Kasvamiseen tarvittavat taidot voi oppia, jos kasvua ymmärtää haluta

 

Kasvun tahto ei ole sama asia kuin kasvun osaaminen. Vaikka yritykseltä toivotaan kasvua, selvityksemme mukaan vain 8% Pk-yrityksistä aktiivisesti hakee sitä. Kasvu-uralle pääseminen ja kasvun johtaminen koetaan vaikeaksi, eikä yrityksissä useinkaan löydy siihen tarvittavaa osaamista.

 

Omistajan oikeus ja velvollisuus on vaatia yritykseltä maksimikasvua

Vain kasvu selittää yrityksen arvoa pitkällä aikavälillä. Menestyneimpien pörssiyritysten nykyisestä arvosta kaksi kolmasosaa selittyy edellisen vuosikymmenen aikana saadulla kasvulla (BCG 2016). Siksi omistajan tärkein oikeus on vaatia yritykseltä maksimaalista ja kannattavaa kasvua. Se vaatii systemaattista otetta kasvun johtamisesta.

Kasvun vaatimus on myös omistajan tärkein velvollisuus. Kasvu syntyy kyvystä auttaa asiakkaita kilpailijoita paremmin. Yritys siis tekee asiakkaiden, viime kädessä meidän jokaisen, elämästä parempaa. Kasvu myös varmistaa, että yritys voi pitää huolta työntekijöistään ja veroistaan.

Yrityksen alkutaipaleella omistajan tulee ensimmäiseksi päättää, millä markkinoilla toimitaan. Kannattavinta on tietysti toimia kasvavilla markkinoilla.

Ironisesti perustimme partneri Tanja Haapamäen kanssa liikkeenjohdon konsultoinnin yrityksen kentälle, joka ei juuri kasva ja jonka skaalautuvuus on huono. Siksipä totesimme, että parempi kymmenen pyytä oksalla kuin yksi pivossa, ja perustimme parikymmentä yritystä kasvaville markkinoille.

Ohjelmistoyrityksemme TaitoUnited kasvoikin merkittävästi emo-Seediä isommaksi. Muun muassa Härkistä valmistava Versofood on viimeisen kolmen vuoden suhteelliselta kasvultaan Suomen kymmeneksi nopeinten kasvanut yritys (KL 2017). Myös puupohjaista muovia valmistavan Welmu Internationalin tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Kun ei enää osaa tai jaksa vaatia yritykseltä maksimaalista kasvua, on oikea aika harkita yrityksestä irtautumista. Vaatiminen on taitolaji. Liian alhainen vaatimus laiskistaa ja liian korkea lannistaa. Hyvin vaatiakseen tulee syvästi ymmärtää, mitä yrityksen ihmisten on hyvällä suorituksella mahdollista saavuttaa.

Kasvua skaalamalla vai uutta kilpailuetua luomalla?

Jos halutaan kasvua, pitää ensin palata kasvun lähteille. Kasvu syntyy asiakkaiden kokemasta kilpailuedusta. Voit luoda kilpailuetua kahdella tavalla: luomalla jotain täysin uutta tai olemalla todella iso. Perinteisesti ensin luodaan jotain uutta ja sen jälkeen skaalataan se laajalle.

Tähän asti taloudessa nämä kaksi kilpailuedun saavuttamiseen tapaa ovat vaihdelleet vuoron perään. Vuosituhannen vaihteessa innostuttiin uuden luomisesta. Internetin ja globalisaation myötä kasvu taas on syntynyt pääosin skaalaamisesta. Nämä kehityskulut avasivat uusia markkinoita ja pudottivat valmistuksen kustannuksia.

Onnistunut skaalaaminen lähtee aina oman kilpailuedun ymmärtämisestä. Onkin outoa, etteivät yritysten henkilöstö ja asiakkaat koe kilpailuetua samanlaisena. Tulos on aina ollut sama, kun olemme vuosien varrella tutkineet neljänkymmenen yrityksen kilpailuetua.

Nyt kilpailuedun makrotrendi on kääntymässä. Skaalaamiseen sijasta yritykset satsaavat nimenomaan täysin uuden kilpailuedun luomiseen. Suurten yritysten toimitusjohtajilta odotetaankin rohkeutta tarttua muutosmahdollisuuksiin. Samalla hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat huolissaan siitä, löytyykö toimitusjohtajilta riittävää osaamista kehittää uutta. (Seedin FutureCEO-tutkimus 2016).

 

Uutta kilpailuetua luomaan

Kun haluaa luoda uutta arvoa, on erittäin tärkeää mitata kilpailuetua ja siihen vaikuttavaa muutoskykyä. Merkittävät kilpailuetuloikat ovat mahdollisia kohtuullisessakin ajassa, kun muutoskyky on kunnossa.

Muutoskyvyn nostaminen tapahtuu viittä asiaa kehittämillä:

  1. Ongelmiin suhtautuminen
  2. Tuote/palvelukehitys
  3. Kommunikaatio
  4. Luottamus
  5. Nopeus

 

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että kun näitä kehittää, kilpailuetu seuraa automaattisesti perässä.

Muiden kilpailuedusta emme voi juoruta, mutta omastamme voimme kylillä huudella. Kaksi vuotta sitten asiakkaamme ja henkilöstömme arvion perusteella muutoskykymme sai korkeat pisteet, mikä näkyi tänä vuonna huimana kasvuna asiakkaittemme kokeman kilpailuedun kohdalla. Parasta tuloksessa on se, että se on täysin tehtävissä useammissa yrityksissä.

 

Marko Parkkinen
Toimitusjohtaja
Ratkaisutoimisto Seedi

Boardman Partneri ja Boardman2020 VIP-jäsen


Kirjoitus alkuperäisesti julkaistu yhteydessä Kauppalehden Kasvajat-kiertueen 2018 sivustolla täällä