Miten kasvuyrityksen hallitus voi edistää yrityksen kasvua?

KAAOKSESTA KASVUUN, MUTTA KUINKA?

Kasvuyritysten alkutaivalta kuvaa varsin hyvin sanapari luova kaaos. Yrityksen hakiessa suuntaansa monet asiat ovat tarkoituksella jäsentymättömiä: mikään rakenne ei saa estää startup-vaiheelle luonteenomaista nopeutta ja ketteryyttä. Kasvuvaiheen kynnyksellä tilanne muuttuu. Yrityksen tehokas laajentaminen tarvitsee myös rakenteita, jotka jäsentävät toimintaa ja lisäävät sen läpinäkyvyyttä. Suuret ja vakiintuneet yritykset eivät kuitenkaan organisaatiorakenteiltaan suoraan sovi roolimalleiksi. Nopeaan kasvuun tähtäävien, mutta kokoluokaltaan vielä pienehköjen yritysten omistajien, hallituksen ja johdon rooleihin liittyy erityispiirteitä, jotka poikkeavat merkittävästi vakiintuneiden yritysten toimintatavoista.

Kasvuyrittäjien osaamisverkosto Boardman Grow käynnisti vuoden 2019 alussa kaksivuotisen Kaaoksesta kasvuun -kehityshankkeen. Tavoitteeksi asetettiin tunnistaa ja poistaa kasvuhakuisten yritysten kasvun esteitä. Halusimme jakaa yrittäjien kesken kokemuksia, neuvoja ja oppeja, joiden avulla yritykset kasvaisivat suomalaisissa käsissä nopeammin ja suuremmiksi.

Yhtenä osana tätä kasvuyritysten vauhdittamishanketta käynnistimme yhdessä LUT-yliopiston kanssa tutkimuksen, jossa pureuduttiin kasvuyrityksen hallituksen rooliin kasvun edistämisessä. Halusimme selvittää, miten hallitustyö voisi palvella yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla – ja miten kasvuyrityksen hallitukseen liittyvän jäsenen on syytä rooliinsa suhtautua. Meitä kiinnosti millä kriteereillä hallitus kannattaa koota, ja miten kriteerit muuttuvat kasvun eri vaiheissa.

Haluan Boardman Grow -verkoston puolesta kiittää lämpimästi erinomaisesta yhteistyöstä LUT-yliopistoa sekä tutkimushaastatteluihin osallistuneita kasvuyritysten omistajia, johtajia ja hallitusten jäseniä.

Suuret kiitokset kuuluvat tutkimuksen rahoittaneelle Jenny ja Antti Wihurin rahastolle sekä Kaaoksesta kasvuun -hankekumppaneille: Emu Growth Partners, hasan & partners group, MPS, Nordea, PwC ja Varma.

Kasvuyrittäjä, kasvuyrityksistä kiinnostunut sijoittaja, kasvuyrityksen hallituksen nykyinen tai tuleva jäsen: tämä tiivis raportti on tehty sinua varten. Tutustu tutkimuksen ydinlöydöksiin ajatuksella ja pohdi, miten voit omasta roolistasi käsin parhaiten tukea yritystä kasvamaan. Rakenne on arvokas vain, kun se palvelee kasvua.

 

Helsingissä 26.11.2020
Juha Frey,
Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja

 

Tutustu
”Miten kasvuyrityksen hallitus voi edistää yrityksen kasvua?”
-tutkimusraporttiin tästä!

 

”Kasvuyhtiöissä on hyvin niukat resurssit. Niillä
niukoilla resursseilla pitää saada pieniä ihmeitä aikaan
kuluttamatta kuitenkaan ylenpalttisesti rahaa. Näin ollen
niiden ongelmien ja sen koko yritysgenren ymmärtäminen
on ihan oma juttunsa.”