Kumppanit 2019-2020

Kasvuyritysten vauhdittamishankkeen kumppaneita ovat:

 

PwC Finland Oy

Kasvu on elinehto yrittäjille ja koskaan aiemmin ei ole ollut näin paljon mahdollisuuksia ponnistaa pienestä pajasta lähtien maailmalle. Pitäisi vain osata olla suunnitelmallisempi, valmistautua ja ennen kaikkea ennakoida työntekoa ja suuntaan. Oikeiden kumppaneiden, markkina- sekä kilpailija-analyysien teko, strategiaan todella panostaminen ja sen konkretisointi teoiksi ja vaiheiksi, niin ettei kuitenkaan kangisteta menoa ja nosteta rimaa turhan korkealle, tulisi tehdä hyvin. Tässä on vielä paljon kehitettävää. Tätä on usein myös mahdotonta ja ennen kaikkea ehdottoman tehotonta ja pitkän päälle myös kallista tehdä yksi. 

Yrittäjät, tehkää siis kotiläksyt hyvin, mutta älkää tehkö ja jääkö yksin niiden kanssa! Suomalaiset tukeutuvat toisiinsa aivan liian vähän erityisesti hallitus ja operatiivisella tasolla. Sen vuoksi kasvua tukevat ja mahdollistavat hankkeet ja ihmiset ovat kullanarvoisia; tuoda monipuolista kokemusta ja tahtoa tukea yrittäjiä kautta Suomen lähemmäksi heitä. 

Yrityksien menestyminen ja omistuksen arvo kasvu on kuten tiedämme, koko yhteiskuntamme etu ja tässä haluamme tukea mahdollistamalla kestävä jatkuvuus yritystoiminnassa parhaalla mahdollisella tavalla. Liittyi pk-yrittäjien kasvuhaaveet ja -tarpeet niin vero- tai lakineuvontaan, tilintarkastukseen, yritysjärjestelyihin tai teknologian ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen, pystymme mahdollistamaan saman katon alta läpi Suomen apua omistajayrittäjiin keskittyvän liiketoimintamme kautta. Otamme ketterästi myös mukaan luonnollisesti kansainväliset kollegamme tarvittavista maista asiakkaan tueksi kansainvälistymisen suunnitelmien tueksi. Tämä on myös viesti yrittäjille, jota haluamme vahvistaa tämän hankkeen kautta.

Marko Korkiakoski, omistajayrittäjäpalveluiden liiketoimintajohtaja, PwC Finland

 

Nordea

Nordeassa palvelemme Start up & Growth-yksikössämme kasvuyrityksiä ja voimakasta kasvua tavoittelevia aikaisen vaiheen yrityksiä. Haluamme rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita, ja olla kumppanina tukemassa kasvua ja menestystä yrityksen koko elinkaaren ajan.

Panostamme erinomaiseen asiakaskokemukseen, ja käytämme runsaasti aikaa mentorointiin ja osaamisen kehittämiseen. Boardman Grow-verkoston Kaaoksesta Kasvuun hanke on meille erinomainen mahdollisuus sparrata kasvuyrityksiä erityisesti kasvun rahoitukseen liittyvissä haasteissa.

 

Emu Growth Partners Oy

Emu Growth Partners Oy:n tavoitteet hankkeessa on auttaa kasvuyrityksiä menestymään ennakoivan talouden hallinnan avulla. Helpotamme kasvuyritysten rahoituksen saantia, parannamme heidän kykyään nähdä tulevaisuuteen ja kasvatamme ymmärrystä mitä milläkin hetkellä liiketoiminnalta edellytetään. Esimerkiksi, riittääkö kassa, kuinka paljon käyttöpääomaa kasvu syö tai palaako henkilöstö loppuun. Meidän avullamme kynnykset kasvun polulla pystytään tunnistamaan, niihin voidaan etukäteen varautua ja lopulta ylittää parhalla mahdollisella tavalla.

Meidän näkökulmastamme kasvuyritykset kohtaavat kolmenlaisia kasvua hidastavia ongelmia. Kasvu ja sen nopeus voi yllättää, eikä talouden hallinta pysy kontrollissa.Tuloksen ja taseen sekä kassavirran todellisuutta ei nähdä, eikä tiedetä kuinka kauan rahat riittävät. Tulevaa ei kyetä ennustamaan eikä toimintaa ohjaamaan proaktiivisesti, vaan ollaan liikaa reagointimoodissa. Toinen ongelma on rahoituksen loppuminen kesken kiivainta kasvua. Vierasta pääomaa ei ole saatavilla, koska valtaosalla kasvuyrityksistä ei riitä vakuusmassa ja oman pääoman ehtoista rahoitusta on Suomessa tarjolla liian vähän. Kolmas ongelma on se, että yrityksissä ei ole tarpeeksi myynnin ja markkinoinnin sekä kv-liiketoiminnan osaamista, vaan yritykset ajattelevat liian tuotekeskeisesti. Usein tuote onkin loppuunhiottu, mutta liiketoiminnan prosessit tuotteen ympärillä jäävät vähemmälle huomiolle.

 

MPS

MPS Yhtiöiden missio ”Arvokasta kasvua jokaiselle” ilmaisee tahtotilamme olla kumppanina Boardmanin Grow-hankkeessa. Haluamme tukea yrityksiä ja yksilöitä kasvussa, ja hanke antaa hienon mahdollisuuden raivata kasvun esteitä hienojen tarinoiden luomiseksi!

 

 

 

hasan & partners group

hasan & partners Group on luovaan liiketoiminnan muotoiluun ja monikanavaiseen tarinankerrontaan keskittynyt yritysryhmä. Seitsemässä vuodessa olemme kasvaneet neljänkymmenen hengen mainostoimistosta miltei kahdensadan hengen ja kuuden yksikön kansainväliseksi asiantuntijakonserniksi. Tässä hankkeessa annamme oman tarinamme lukuisat opit kasvuyritysten käyttöön, samalla kun inspiroimme heitä katsomaan kauemmas ja näkemään isommin.

 

Varma

Työeläkeyhtiönä näemme, että meillä on tärkeä rooli olla tukemassa kasvuyrityksiä luomaan yhteiskunnallisestikin kestävää kasvua. Olemalla aktiivisesti läsnä kasvuyritysten arjessa, ymmärrämme paremmin heidän haasteitaan ja tarpeitaan ja pystymme luomaan parempia palveluita kasvuyritysten tueksi. Kasvuyritysten kanssa käydyissä keskusteluissa olemme huomanneet, että Ihmisten johtamiseen- ja henkilöstön työkykyyn liittyvät asiat jäävät usein kasvustrategiaa mietittäessä huomioimatta.  Kasvustrategiaa ja -tavoitteita mietittäessä on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, miten päätökset vaikuttavat yksilöiden arkeen työpaikalla. Ennakkoon on hyvä miettiä esimerkiksi yrityksen kasvun tuomia uusia osaamisvaatimuksia henkilöstölle. Uskomme, että hyvällä johtamisella ja henkilöstön työkykyyn panostamisella on vaikutusta yrityksen liiketoiminnan menestykseen.

Ilari Abdeen, johtaja, yritysasiakkuudet, Varma