Kaaoksesta kasvuun! -kasvuyritysten vauhdittamishanke 2019-2020

Kasvuyrittäjä on vaikeiden päätösten edessä usein liian yksin. Kun toiminta laajenee ja tiimi kasvaa, johtamiseen liittyvien osaamistarpeiden tunnistaminen ja toimintamallien kehittäminen jäävät helposti operatiivisen kiireen jalkoihin.

Kasvuyrittäjien osaamisverkosto Boardman Grow käynnisti helmikuussa 2019 kaksivuotisen kasvuyritysten vauhdittamishankkeen, jonka tavoitteena on tunnistaa ja ratkoa suomalaisia yrityksiä pidätteleviä kasvun esteitä kehittämällä ja jakamalla parhaat neuvot ja opit pk- ja kasvuyritysten johtamiseen, hallitustyöskentelyyn sekä kansainvälistymiseen liittyen. Hanke päättyi vuoden 2020 lopussa.

Käytännössä se tarkoittaa seuraavia osaamisalueita:

  • HR: Osaajien löytäminen, työskentely- ja johtamismallit sekä resursointi
  • Talous: talouden hallinta, rahoitusmallit ja mahdollisuudet
  • Kansainvälistyminen: Kohdemarkkinan valinta ja potentiaalin tunnistaminen
  • Myynnin ja markkinoinnin prosessien kehittäminen
  • Riskienhallinta: kansainvälistyminen ja yritysjärjestelyt
  • Hallinnon toimintamallit: rakenne, strategia, governance
  • Hallitustyöskentely: Kokoonpano, ajoitus, toimintatavat, neuvonantajat

 

Kahden vuoden aikana toteutettiin kaksi julkaisua

Milloin ja miten aloitan toimivan hallitustyöskentelyn?

Julkaisun tavoitteena on vastata kahteen kysymykseen:

  1. Milloin tarvitsen toimivan hallituksen?
  2. Miten muodostan toimivan hallituksen?

Miten kasvuyrityksen hallitus voi edistää yrityksen kasvua?

Yhtenä osana kasvuyritysten vauhdittamishanketta käynnistimme yhdessä LUT-yliopiston kanssa tutkimuksen, jossa pureuduttiin kasvuyrityksen hallituksen rooliin kasvun edistämisessä. Halusimme selvittää, miten hallitustyö voisi palvella yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla – ja miten kasvuyrityksen hallitukseen liittyvän jäsenen on syytä rooliinsa suhtautua. Meitä kiinnosti millä kriteereillä hallitus kannattaa koota, ja miten kriteerit muuttuvat kasvun eri vaiheissa.