Kaaoksesta kasvuun

Kaaoksesta kasvuun

Viime vuodet Suomi on etsinyt kasvuyrityksistä uutta talouskasvun veturia suuyritysten vähentäessä työvoimaansa. Menestystarinoita kuten Rovio ja Supercell on jo. Laajemmin tarkasteltuna suomalaisten yritysten ajatusmaailma on kuitenkin saavutettuja asemia suojeleva, ei kasvua hakeva.

Avainkysymys on, miten yhä useammat yritykset saadaan nousemaan kaaoksesta kasvuun. Boardman 2020 kokosi yrittäjä- ja asiantuntijaryhmän pohtimaan keinoja, joilla yritysten hallitukset voivat edesauttaa yrityksiä kasvuun. Keskustelujen pohjalta syntyi kaksi TOP 10 –listaa. Ensimmäinen lista käsittelee hallituksen työskentelyn minimitasoa, jotta pysytään pois ongelmista ja voidaan keskittyä bisneksen rakentamiseen. Toinen lista tarkastelee parhaita käytäntöjä, joilla hallitus voi tuoda lisäarvoa yrityksen liiketoimintaan.

Minimitason asioita ovat muun muassa hallituksen agenda,papereiden ajan tasalla pitäminen, kokoonpanoon liittyvät kysymykset ja toimitusjohtajan valinta. Esimerkiksi hyvä mittari dokumentaation riittävyydelle ja ajantasaisuudelle on, kauanko yrityksellä menisi due diligence tarkastukseen valmistautumiseen – viikkoja vai tunteja? Myös osakassopimukset ja palkitsemiskysymykset ovat asioita, joissa huolellinen etukäteispohdinta vähentää monta murhetta myöhemmin.

Parhaat käytännöt antavat ohjeita ja ajatuksia muun muassa hallituksen kokoonpanon diversiteetin sekä hallituksen jäsenten suhteiden ja verkostojen hyödyntämisen suhteen. Hallitustyöskentely on kasvuyrityksissäkin rakentavaa kritiikkiä ja oikeiden kysymysten esittämistä. Yhtä tärkeää on kuitenkin tien tasoittaminen silloin, kun – ja mielellään jo ennen kuin – tulee mutkia matkaan. Hallitusten jäsenten tulee hyödyntää kontaktiverkostoaan, jotta yrityksellä on pääsy merkittäviin potentiaalisiin asiakkaisiin, jakelukanaviin ja rahoituslähteisiin. Hallituksen tulee pystyä luomaan innostusta ja energiaa samalla kun se tarjoaa monipuolisia näkökulmia ja ratkaisuja. Toimitusjohtajan tulisi lähteä kokouksesta inspiroituneena – ei siksi että hän sai ehdotuksensa helposti hyväksyttyä, vaan siksi, että hän sai ratkaisuja käsillä oleviin kriittisiin kysymyksiin.

Tutustu asiaan tarkemmin ja arvioi oman yrityksesi hallitustyöskentelyä web-sovelluksen avulla >>.