Kaaoksesta kasvuun -hankkeessa tunnistettiin ja ratkottiin kasvuyrittäjien esteitä

Kaaoksesta kasvuun -hankkeessa tunnistettiin ja ratkottiin kasvuyrittäjien esteitä

Tilaisuuden moderaattori Rasmus Nybergh

Tilaisuuden moderaattori Rasmus Nybergh

Kaaoksessa kasvuun päätöstilaisuudessa jaettiin huippupuhujien ja asiantuntijoiden johdatuksella monipuolisesti parhaita vinkkejä kasvuun

Kaaoksesta kasvuun on kaksivuotinen kasvuyrittämisen vauhdittamishanke, joka startattiin helmikuussa 2019 ja päätettiin päätöstilaisuudessa torstaina 3.12.2020. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja ratkoa 500 kasvuyrityksen kasvun esteitä.

“Hanke niin kuin koko Boardman Grown toiminta perustuu siihen, että haluamme auttaa toista yrittäjää keskustelemaan ja vuorovaikuttamaan muiden yrittäjien kanssa”, totesi tilaisuuden moderaattori Rasmus Nybergh.

Hankkeen saralla on järjestetty 8 tilaisuutta. Kohderyhmänä oli kasvavat yritykset ja heistä tavoitettiin 803 yrittäjää, johtajaa ja hallituksen jäsentä. Kaiken kaikkiaan sparraukseen erikoistuneita Round Table –keskusteluja järjestettiin 48 ja niissä jaettiin yrittäjältä yrittäjälle kokemuksia ja oppeja.

“Olennaista on, että yrityksessä on kasvun vastuunottaja, joka voi saada aikaan muutoksen”

Päätöstilaisuudessa Mari Luukkainen, Icebreaker.vc:n Head of Growth ja Truly Agency advisor ja coach, kertoi omaan kokemukseensa pohjaten kasvun pullonkaulojen poistamisesta ja kasvun rakentamisesta.

Elämys Groupin hallituksen puheenjohtaja Jussi Viskari

Elämys Groupin hallituksen puheenjohtaja Jussi Viskari

“Vaatii rohkeutta, että dataiteraatio on firman ytimessä. Jos ei epäonnistu, ei voi välttämättä löytää mikä toimii. Epäonnistuminen vie lähemmäs onnistumista, joka vie kohti kasvua ja parempaa tulevaisuutta. Voidaan onnistua vain systemaattisella tekemisellä”, kiteytti Luukkainen esityksensä lopuksi.

Tilaisuuden toisessa keynotepuheenvuorossa Jussi Viskari, Elämys Groupin hallituksen puheenjohtaja kertoi, kuinka he ovat rohkeasti erilaisia yrityskauppoja tehden valmistautuneet koronan jälkeiseen aikaan, jossa matkailu jälleen kukoistaa.

“Meidän näkymämme mukaan matkailu elpyy vuonna 2021, ja siihen mennessä meidän tulee olla valmiina. Elpymisen myötä status quo rikkoutuu ja voimasuhteet menevät uusiksi. Uusissa voimasuhteissa on selkeää, että ne, jotka pärjäävät teknologiatekemisessä pystyvät tuomaan parempaa palvelua ja tehokkuutta liiketoimintaan ja asiakkaille”, kertoi Viskari.

Katso tilaisuuden tallenne ja puhujien puheenvuorot kokonaan tästä:

Puheenvuorojen jälkeen osallistujat syventyivät yhteistyökumppaneidemme fasilitoimissa pienryhmissä konkreettisiin kansainvälistymisen keinoihin. Tilaisuudessa kasvuyrittäjiä mukana sparraamassa oli hasan & partners group, Nordea, MPS, Varma, EMU Growth Partners ja PwC Finland.

Tässä pienryhmissä esiin nousseita oppeja:

Kuinka asiakaskeskeisyydellä luodaan kasvua:  

 • Asiakaskeskeisyyden tulee olla yksi arvoista, jonka tulee olla kulttuurin ytimessä ja joka määritellään yhdessä koko henkilöstön kanssa.
 • Asiakaskeskeisyydessä olennaista on asiakasarvon ymmärtäminen ja tuottaminen sekä asiakkuuksiin ja asiakaspitoon panostamista.
 • Asiakaskeskeisyyttä tavoiteltavissa on olennaista kerryttää ja hyödyntää asiakasdataa liiketoiminnan kehittämisessä sekä kehittää toimintaa asiakaspalautteen pohjalta.

Ihmisten johtamisella kasvuun; Miten varmistaa osaajien löytyminen ja kehittäminen? 

 • Osaajien löytämiseen on yhä enemmän vaihtoehtoisia tapoja – interimit, freelanserit, vuokratut henkilöt, projektisourcing jne. – huomattiin että näitä on usein joko huipputasolla tai sitten perustason tehtävissä, mutta siinä välillä luotetaan ehkä liiaksikin perinteiseen työsuhteeseen – tulee kehittymään?
 • Hyvän tiimin rakentamisessa pitää olla jatkuvasti oikea kuva ”pelitilanteesta”, jotta rekrytoidaan juuri oikeaan tarpeeseen ja tilanteeseen ja ”pelipaikalle”, eikä esim toisteta aina samoja ”toimenkuvia”
 • Intuitioon ei kannata luottaa rekrytoinnin ensi minuuteilla, mutta jos tunne jatkuu ja vahvistuu prosessissa on hyvä kuunnella intuitiotaan – omia mieltymyksiään  on hyvä kyseenalaista

Sopimukset kuntoon kasvua varten 

 • Uskalla olla sitoutumatta huonoon sopimukseen
 • Järjestä toimiva sopimusten hallinta
 • GDPR:n merkitys sopimuksiin kannattaa muistaa
 • Jos yhteistyö sopimuskumppanin kanssa jatkuu pitkään, sopimus kannattaa käydä aika ajoin läpi ja varmistaa, että se vastaa edelleen tilannetta ja tarpeita, ja sopia tarvittavista muutoksista

Kasvun rahoitus

 • Sijoittajien löytäminen vaatii pitkäjänteistä ja aktiivista työtä
 • Kansainväliset sijoittajat voivat rahan lisäksi tuoda laajempia verkostoja ja uusia mahdollisuuksia
 • On tärkeää, että ymmärtää millainen vaikutus erilaisilla rahoitusvaihtoehdoilla on – kaikilla on omat hyvät ja huonot puolensa

 

Suuret kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille osallistujille sekä hankekumppaneille hasan & partners group, Nordea, MPS, Varma, EMU Growth Partners ja PwC Finland!