Kaaoksesta kasvuun -hanke käynnistyy: Miten kasvattaa yritystä nopeammin ja suuremmaksi?

Kaaoksesta kasvuun -hanke käynnistyy: Miten kasvattaa yritystä nopeammin ja suuremmaksi?

Kaaoksesta kasvuun -hanke käynnistyy: Miten kasvattaa yritystä nopeammin ja suuremmaksi?

 

Suomalainen kasvuyrittäjien osaamisverkosto Boardman Grow avaa mittavan hankkeen kasvuyritysten hallinnon kehittämiseksi Turussa 19.3.2019. Yrittäjiltä yrittäjille -vertaisoppimiseen perustuvan hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja ratkoa suomalaisia yrityksiä pidätteleviä osaamisen ja rakenteiden pullonkauloja.

Kaksivuotisen hankkeen ensimmäisen vuoden aikana tarkoituksena on auttaa yrittäjiä arvioimaan millä osa-alueilla he eniten hyötyisivät lisätuesta. Toisen vuoden aikana hankkeessa pureudutaan siihen, millaisilla keinoilla ja rakenteilla yrittäjät saavat valjastettua tarvittavat tukijoukot avukseen jo ennen kun apua todella tarvitaan – ja mistä nämä tukijoukot löydetään.

Kaaoksesta kasvuun -hanke käynnistyy yrittäjille maksuttomilla kasvusparraustapahtumilla Turussa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Hankekokonaisuuteen sisältyy kasvuyrittäjille rakennettava verkkopohjainen itsearviointityökalu, tutkimusyhteistyötä eri tahojen kanssa, julkaisuja kasvuyritysten hallintomalleista sekä seminaareja ja intensiivivalmennuksia kasvujohtamisen eri osa-alueilta.

”Yritysten kasvupolku ei ole koskaan suora tai sujuva, vaikka ulkopuolisille siltä näyttäisikin. Osaamistarpeet muuttuvat matkan varrella rajusti, ja alkuvaiheen avainpelaaja voi kasvun myötä muuttua jopa taakaksi. Siksi yrittäjien ja yrittäjätiimien on erityisen tärkeää pystyä arvioimaan omaa osaamistaan rationaalisesti, ja paikkaamaan puutteet jo ennen kun ongelmat ovat käsillä”, Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja Juha Frey kertoo.

Kasvusparraustapahtumissa pureudutaan kasvun kipupisteisiin kokeneiden yrittäjien johdattelemana sekä sparrataan johtamisen eri osa-alueita round table -keskusteluissa. Painopisteitä ovat erilaiset tavat hyödyntää yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita sekä kasvuyrityksen hallitustyön erityispiirteet.

Kasvuhankkeen kohderyhmää ovat kasvuhakuisten yritysten omistajat, johtoryhmät sekä hallituksen jäsenet. Ytimessä ovat yritykset, joilla on jo vakiintunutta toimintaa, palkattua henkilökuntaa sekä halu hakea uutta kasvua joko nykyistä liiketoimintamallia skaalaamalla tai uusia kasvupolkuja avaamalla.

”Yrittäjinä tiedämme itse hyvin, kuinka yksin yrittäjät ovat vaikeiden valintojen edessä. Haluamme hankkeen avulla ohjata suomalaisia yrittäjiä ja yrittäjätiimejä valjastamaan rohkeammin tuekseen kasvua vauhdittavia neuvonantajia. Esimerkiksi hallitukselta voi saada todella merkittävää strategista tukea, kunhan hallituksen rooli ja jäsenet valitaan kasvuvaiheen ehdoilla ”, Boardman Grown hallituksen jäsen ja Kaaoksesta kasvuun -hankkeen vetäjä Rasmus Nybergh sanoo.

Osaamista ja kokemusta yrittäjien tueksi tarjoavat Boardman Grow -verkoston jäsenet, Boardman-partnerit sekä hankkeen kumppanit PwC (kasvu ja kansainvälistyminen), Nordea (rahoitus), MPS (rekrytointi ja henkilöstöhallinto), EMU Growth Partners (talouden hallinta), Hasan & Partners Group (myynti ja markkinointi) ja Varma (johtaminen ja ihmiset).

Ilmoittaudu Turun tilaisuuteen täältä

Lisätietoa hankkeesta saa täältä tai ota yhteyttä:

Anette Vuorenmaa, Kaaoksesta kasvuun -hankkeen projektikoordinaattori
anette.vuorenmaa@boardman.fi, 050 412 3133

Rasmus Nybergh, Kaaoksesta kasvuun -hankkeen vetäjä
rasmus.nybergh@kuveno.com, 040 512 5575

Juha Frey, Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja
juha@netprofile.fi, 040 572 4674

Boardman Grow on voittoa tavoittelematon kasvuyrittäjien osaamisverkosto. Tavoitteemme on rakentaa Suomea, jossa jokainen kasvuyrittäjä on sankari. Vuonna 2006 nimellä Boardman2020 perustettu verkosto tarjoaa jäsenilleen osaamisen kehittämiseen ja yhteyksien avaamiseen tähtääviä tapahtumia, kansainvälistymiseen valmistavia matkoja sekä hallitustyön kehittämiseen pureutuvaa koulutusta. Verkoston jäsenet ovat kasvuyrittäjiä, kasvuyrittäjiksi tähtääviä sekä kasvuyrittäjyyden jo kokeneita osaajia. Lupaamme, että kasvuyrittäjä ei jää koskaan yksin. www.boardmangrow.fi