Boardman Grow hallituksen puheenjohtaja Juha Frey: ”Suomalaisten yritysten on kasvettava nopeammin ja suuremmiksi”

Boardman Grow hallituksen puheenjohtaja Juha Frey: ”Suomalaisten yritysten on kasvettava nopeammin ja suuremmiksi”

Uuden oppimisen jalo taito

Kantava teema läpi 20-vuotisen yrittäjäurani on ollut uteliaisuus ja halu oppia. Erilaisten näkökulmien ymmärtäminen, johtaminen ja strategian toteuttaminen on kiteytynyt minulla markkinointiin, viestintään ja kokonaisvaltaiseen vaikuttamiseen. Toimin markkinointiviestinnän konsulttina ja toimitusjohtajana Netprofilessa, jossa autamme uutta teknologiaa kehittäviä ja hyödyntäviä yrityksiä rakentamaan omaa viestiään niin, että se on mahdollisimman vaikuttava ja selkeä juuri niille kohderyhmille, jotka ovat sillä hetkellä tärkeimpiä. Nämä haasteet ja tavoitteet ovat alati muuttuvia ja häviämättömiä, kun vaikuttamisen keinoja ja tarpeita tulee koko ajan lisää.

Näkemykseni mukaan johtajan tärkein tehtävä on tarjota ihmisille mahdollisuuksia oppia ja kannustaa heitä oppimaan. Netprofilessa kehitettiin muutamia vuosia sitten Netprofile Tour-konsepti, jossa jokainen työntekijä lähetetään kerran vuodessa johonkin kansainväliseen tapahtumaan oppimaan, mitä tapahtuu esimerkiksi markkinointiteknologian tai vaikuttajamarkkinoinnin saralla. Näistä tapahtumista tuodaan uutta tietoa ja keskeisiä oppeja koko tiimin hyödynnettäväksi, niistä kirjoitetaan kanaviimme ja tietoa jaetaan asiakkaillemme. Netprofile Tour on ollut meille huikea tapa kiihdyttää omaa yhteistä oppimistamme. Oppimisen keinot ovat yrityskohtaisia, ja jokaisen johtajan on löydettävä juuri ne oikeat keinot, joilla organisaatio voi kehittää oppimistaan. Vain kehittämällä oppimistaan yritys pysyy relevanttina ja kilpailukykyisenä.

Nopeammin suuremmiksi

Boardman Grown piirissä on kiteytetty mantra: suomalaisten yritysten pitäisi kasvaa nopeammin ja suuremmiksi. Haluamme auttaa yrittäjiä selvittämään minkälaista johtajuutta tarvitaan missäkin vaiheessa ja tutkimaan minkälaista tukea johtaja tarvitsee eri vaiheissa hallitukselta ja omistajilta, jotta yritys onnistuu välttämään pahimmat pullonkaulat ja riskit eri kasvuvaiheissa.

Haaste on tolkuton, eikä yhtä oikeaa vastausta tietenkään ole. Kasvulla on kuitenkin niin suuri merkitys koko Suomelle, että haastetta on ehdottomasti taklattava. Olemme käynnistäneet Kaaoksesta Kasvuun -hankkeen, jolle on rakennettu kahden vuoden mittainen polku. Hankkeen avulla kartoitetaan yrittäjien näkemyksiä siitä, mitä pahimmat esteet ja pullonkaulat ovat, ja pyritään samalla luomaan hallintomalleja ja työkaluja, joista olisi haasteita kohdatessa eniten hyötyä. Samanaikaisesti hanke pyrkii yhdistämään yrittäjiä ja heidän kasvussaan hyödyllisiä neuvonantajia ja muita auttavia toimijoita. Uskon, että hankkeen avulla pystymme taas asteen verran kiihdyttämään suomalaisten yritysten kasvua.

Merkittävä osa hanketta liittyy myös hallituksen rooliin kasvuyrityksissä, mikä sopii loistavasti Boardmanin kokonaisuuteen eli omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittämiseen. Kasvuyrityksissä omistajat ja johto ovat usein sama asia, eikä oikeasti toimivaa hallitusta välttämättä ole lainkaan. Meitä kiinnostaa milloin hallitusta aletaan tarvitsemaan ja millainen hallituksen tulisi olla. Haluamme kannustaa yrittäjiä itse määrittelemään sen, mitä he yritykselleen tarvitsevat. Sijoittajien toiveita ei kannalta pelkästään kuunnella, eikä varsinkaan tehdä päätöksiä vain sen vuoksi, että haluaa noudattaa rahoittajan toiveita. Yrittäjän on lähdettävä siitä, että hän tarvitsee tietyntyyppistä osaamista ja tietynlaisia hallituksen jäseniä viedäkseen yrityksensä seuraavalle tasolle.

Kasvu ei ole itsetarkoitus

Boardman Grow on kasvuyrittäjien verkosto, joten olemme kaikki kiinnostuneet kasvun teemasta. Kasvu ei kuitenkaan ole itsetarkoitus – mikään yritys ei ole olemassa vain kasvaakseen, vaan täyttääkseen sen tehtävän tai mission, jonka vuoksi yritys alun perin perustettiin. Jokaisella yrityksellä on oma optimikokonsa, joka on hahmotettava – joillekin se on globaali suuryritys, toisille pieni paikallinen toimija, ja useimmille jotain siltä väliltä.

Netprofilessa ajattelimme alun perin palvelevamme hyvin pientä niche-kohderyhmää, ja tarjosimme erittäin erikoistunutta markkinointiviestintää teknologia-alan startup-yrityksille. Ajattelimme, että sopiva koko sentyyppiselle yritykselle olisi enintään noin 10 hengen timantinkovien ammattilaisten tiimi. Senhetkisessä tilannekuvassa liiketoiminta toimikin juuri niin. Verkon merkitys, markkinointiteknologia, sosiaalinen media ja vaikuttajamarkkinointi kuitenkin muuttivat peliä ja vaikuttivat ratkaisevasti myös omaan tilannekuvaamme.

Sen lisäksi, että markkinoinnin ja vaikuttamisen tapoja on tullut niin paljon enemmän, kokonaisuudet ovat paljon monimutkaisempia ja laajempia kuin aikaisemmin. Kun teknologiaa on kaikkialla, myös kohderyhmämme on laajempi kuin koskaan ennen. Meidän oli kasvettava, jotta meillä olisi kyvykkyyttä ja skaalaa ottaa vastaan monimutkaisempia toimeksiantoja suuremmilta yrityksiltä.

Tietyn kokoinen yritys on jossain vaiheessa erinomainen ja toisessa vaiheessa liian pieni tai suuri. Jokaisen yrittäjän on itse määriteltävä oma markkinansa, nähtävä sen muutokset ja hahmotettava optimikokonsa. Usein ulkopuolisista neuvonantajista on tässä merkittävää apua.